Home

Achtergrond 158 x bekeken

Voorstel steun voor 103.000 arme ondernemers

De Tweede Kamer en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vinden dat de arme ondernemers kwijtschelding mogen krijgen voor de locale belastingen. Dit bleek bij bespreking van de Armoedemonitor 2007. Volgens dit document leven 174.000 werkenden onder de armoedegrens, van wie er 103.000 ondernemer zijn. Volgens de staatssecretaris maken de ondernemers ook nauwelijks gebruik van de bestaande regeling in de bijstand.

Ondernemers die nauwelijks kunnen leven van hun bedrijf kunnen straks misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van het privégedeelte in de lokale belastingen en waterschapslasten. Staatssecretaris Aboutaleb zei donderdag in de Tweede Kamer dat hij graag iets wil doen voor deze groep. In het kabinet wordt verder nagedacht over ondersteuning van deze ondernemers. Werken moet lonend zijn, ook als mensen het als ondernemer proberen. De gemeentes zullen echter niet staan te springen om nu al de kwijtschelding te geven, dus er valt nog wel iets te regelen voor de overheden.

Volgens het CBS leefden 103.000 ondernemers in armoede in 2005. Het zijn vooral boeren, vissers, horeca-ondernemers en kleine winkeliers, zoals eigenaren van buurtsupers. Een suggestie op internet dat het vooral onderneminkjes zijn van studenten of van starters die snel failliet gaan of juist uitgroeien tot een goed renderend bedrijf, wordt daarmee weerlegd. De cijfers hebben betrekking op 2005. Met de aantrekkende economie in de afgelopen jaren wordt het cijfer waarschijnlijk wel gunstiger. Ook de agrarische sector kent nu betere opbrengstprijzen. Maar zowel tussen de agrariërs onderling als tussen de jaren is er veel variatie in inkomen.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid merkte ook op dat ondernemers nauwelijks gebruik maken van de bestaande regeling in de bijstand voor ondernemers. Hij gaat daar in overleg met MKB-Nederland iets aan doen. Zelfstandigen en starters kunnen nu een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Lees ook €19.000 toeslag en premie voor akkerbouwers

Lees ook LEI rapporteert goede resultaten in land- en tuinbouw, behalve met varkens

Meer informatie Ministerie van SZW, 6 maart 2008: Mogelijk steuntje in de rug voor arme ondernemers

Meer informatie Tweede Kamer: Armoedemonitor 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.