Home

Achtergrond 174 x bekeken 5 reacties

Uitzonderingen landbouw nodig voor Kaderrichttlijn Water

Nederland kan in 2015 niet al voldoen aan de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Uitzonderingen zijn nodig voor onder meer het westelijke veenweidegebied en stedelijke verontreinigde gebieden.

Dit blijkt uit een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de rijksoverheid. Aan de hand van onderzoek in onder meer de polder bij Bergambacht en de ondergrond van de gemeente Apeldoorn trekt het RIVM de conclusie dat Nederland over zeven jaar niet kan voldoen aan de Europese eisen.

Zou daarom nu worden besloten tot aanvullend beleid, dan zou dat nog niet voldoende zijn om aan de gestelde eisen te voldoen. Zelfs in een zogenaamd natuurscenario met maximale eisen zijn de doelen niet (meer) haalbaar. Een dergelijk draconisch scenario zou landbouw vrijwel onmogelijk maken in het westelijk veenweidegebied, terwijl het de komende vijftien jaar wel meer dan 850 miljoen euro kost aan te nemen maatregelen en gederfde inkomsten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ton

  Doe de moeite en lees het rapport.Op pagina 24 van het rapport staan interessante uitzonderingsbepalingen. Als het onevenredig kostbare maatregelen betreft om aan de KWR te voldoen mag de uitzonderingsbepaling worden toegepast. Ik kan dit niet anders uitleggen dan dat de overheid de landbouw geen onevenredige eisen mag, kan, en hoeft te stellen als dit economisch niet verantwoord is.
  Wat echt verbazingwekkend is om te lezen op deze pagina; "lidstaten hebben de vrijheid om door de overheid toegestane directe lozingen niet onder de bepalingen omtrent de inbreng van verontreinigende stoffen te laten vallen(art. 11.3j)." Als ik het goed interpreteer dan vallen dus alle door de overheid vergunde lozingen (oa lozingen van riool en overstorten)van verontreinigende stoffen buiten de KRW.
  Dit is toch echt meten met twee maten.
  En dan de waterpeilen in de landbouw maar verhogen om door verdunningseffect de nadelen van de industrie te verdoezelen.

 • no-profile-image

  gert

  de boer dreigt weer het slachtoffer te worden van al die lekkende rioleringen in de grote steden en van al die riooloverstorten die na een hoosbui wijd opengezet worden

 • no-profile-image

  Klaas

  Ton, ik denk dat de ontheffingsmogelijkheid van de regels eerder bedoeld is voor overheden zelf. Die hebben vaak meer moeite om aan alle regels te voldoen dan het bedrijfsleven. Kijk bij voorbeeld maar eens wie verantwoordelijk zijn voor veel overschrijdingen van de grenswaarden voor bestrijdingsmiddelen in het rivierwater.

 • no-profile-image

  bassie

  Ik vind dit soort dingen goed. Kijk eerst eens na de 0 situatie en ga dan doordachte maatregelen verzinnen en niet andersom. LTO en NMV wisten al snel veel meer van de KRW dan de plaatselijke overheden. Ik hoop ook dat de nieuwe waterschap bestuurders dit inzien!

 • no-profile-image

  ton

  Klaas, je hebt hier denk ik wel een punt. Direct of indirect zijn deze uitzonderingsbepalingen grotendeels voor de overheden bedoeld. V.w.b. de bestrijdingsmiddelen, dus de chemische verbindingen in het oppervlaktewater, is aangetoond dat deze voor het merendeel afkomstig zijn van de residuen van geneesmiddelen van burgers. En deze via het riool geloosde verbindingen worden in waterzuiveringsinstallaties niet afgebroken of verwijderd, en blijven dus permanent in het water aanwezig.Maar ook de onkruidbestrijding op verharde terreinen en tuinen dragen hier flink aan bij. Maar waar ik de meeste moeite mee heb is dat men, vaak bewust, ten onrechte de landbouw probleemeigenaar probeert te maken van andermans ellende. Dit om zo de aandacht van eigen falen af te wenden. En als je dan ziet hoe de overheid zichzelf kan en mag indekken met zelf gemaakte beleidsregels gaan de haren als ondernemer vaak rechtop.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.