Home

Achtergrond 996 x bekeken

Staking onderneming niet met terugwerkende kracht

Een onderneming kan volgens het gerechtshof van Den Bosch niet met terugwerkende kracht gestaakt worden. Dit ondanks het feit dat de bedrijfsovernemer en bedrijfsoverdrager voor hun onderlinge berekeningen hier wel van uitgaan. Dit is de uitkomst van een recente procedure waarbij het belang van de terugwerkende kracht gelegen was in de aangescherpte landbouwvrijstelling per 27 juni 2000. Helaas voor de ondernemer stelde het Hof vast dat de staking ná 26 juni 2000 plaatsvond.

De aan het Hof voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:

Volgens het Hof staat vast dat de belanghebbende zijn gemengde landbouwbedrijf in 2000 staakte. In geschil is de vraag of dat voor dan wel na 27 juni 2000 is geschied. Het antwoord op die vraag is bepalend voor het van toepassing zijn van de landbouwvrijstelling.

In april 2000 wordt de vader, de belanghebbende, aan zijn heup geopereerd. Bij overeenkomst van 27 augustus 2000 wordt overeengekomen dat hij op 31 maart 2000 uit de maatschap treedt. Op 29 september 2000 ondertekent hij een intentieverklaring tot oprichting van een vennootschap. Op 15 november berichten de zonen, de voortzetters van het bedrijf, aan de accountant dat zij het bedrijf voortzetten. Op 13 april 2001 wordt de maatschapsovereenkomst geregistreerd waarin vader uit de maatschap stapt.

Het hof legt de bewijslast met betrekking tot de vraag of de vader voor dan wel na 27 juni 2000 uit de maatschap trad op de vader. De vader weet vervolgens onvoldoende feiten aan te dragen die aannemelijk maken dat hij al voor 27 juni zijn wil bindend uitte om uit de maatschap te gaan.

Het hof overweegt onder meer:
”4.6. Het Hof merkt op dat de op 14 april 2001 geregistreerde maatschapsovereenkomst, met vermelding van de ingangsdatum van de maatschap van 3 april 2000, er niet aan in de weg staat dat belanghebbende ook na 2 april 2000, althans zeker tot 27 juni 2000, nog als ondernemer in de zin van de Wet is aan te merken. De Wet kent immers niet een fiscaal terugwerkende kracht in de door belanghebbende voorgestelde zin. Het op 29 juni 2001 in de vaststellingsovereenkomst met de Inspecteur, met het oog op de minnelijke taxatie, opnemen van de stakingsdatum 3 april 2000 maakt dit niet anders. Mutatis mutandis geldt hetzelfde ten aanzien van de in de in 2.7 vermelde pachtovereenkomst opgenomen datum van 3 april 2000.”

Het Beroep wordt in zoverre ongegrond verklaard.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘staking’

Meer informatie Uitspraak Hof Den Bosch, 21 november 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.