Home

Achtergrond 206 x bekeken 6 reacties

Provincie ontving nog geen geld voor weidevogelbeheer

Voor weidevogelbeheer is tot 2013 jaarlijks 35 miljoen euro nodig.

Voormalig minister van LNV Cees Veerman heeft dit met de Tweede Kamer en de provincies afgesproken. Tot nu toe is er structureel echter nog geen cent extra gekomen.

Dit zegt Piet Jansen, Overijssels gedeputeerde en voorzitter van de regiegroep weidevogelbeheer. De Kamer heeft de provincies wel tweemaal geholpen, eerst met 4 miljoen euro, later met 6 miljoen. Maar Jansen vindt dat er een structurele oplossing moet komen. Deels kan dat door weidevogelbeheer meer te steunen via het Programma Beheer.

Het weidevogelbeheer verkeert in moeilijkheden. Dat komt doordat Brussel de oude regelingen onwettig heeft verklaard. Daarin zaten ook te veel 'pretpakketten', erkent Jansen. Maar een goed alternatief is er steeds nog niet. Met het ministerie van LNV is afgesproken dat de terugval in weidvogels in 2010 tot stilstand moet worden gebracht, maar zonder extra geld lukt dat niet.

Jansen: "De helft van alle grutto’s broedt in Nederland. Ik moet er niet aan denken dat deze vogels straks bijna niet meer voorkomen in ons land."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Monique Verweij

  De grootste doodsteek is de ongebreidelde groei van natuurgebieden (aanleg EHS) waarin volop wordt gerecreëerd (wandel- en fietspaden, uitlaten van honden etc.)

  Uit tellingen v.d. agrarische natuurvereniging blijkt dat de Grutto in de polder Groot Mijdrecht jarenlang toenam (in tegenstelling tot andere gebieden in 't Groene Hart).

  Echter door aanleg van nieuwe 'natuur' zijn deze Grutto's verjaagd.
  Nieuwe 'natuur' werd door de gemeente geïllustreerd met de reiger.........

 • no-profile-image

  grutto

  laat op het weidevogelbeheer maar flink wat bureaucratie los en zeg dan maar....dag vogels !!!!

 • no-profile-image

  fred

  Meneer Janssen moet eerst eens kijken waarom veel agrariers afhaken bij weidevogelbeheer. In onze regio was het een sport zoveel mogelijk nesten te sparen. In mijn jeugd gingen we gezamelijk nesten markeren zodat de veehouder er omheen kon maaien en ploegen. Door het niet aflatend hobbyisme van "natuurbeschermers" met enerzijds en de "beloning" als weidevogelgebied anderzijds is het animo om iets voor de vogels ge daald tot ver onder vriespunt. Met pijn in 't hart. De liefde voor de weide vogel is er nog wel. Echter als je moet kiezen tussen het voortbestaan van je bedrijf, lees je dagelijks brood, of voor de vogel dan komt ook bij de mens het natuurlijke instinct van overleven boven. Zolas afgelopen zaterdag in Trouw te lezen was is de huidige natuurbescherming een speeltje geworden van "milieutechnici en landschapsarchitecten". De texelaar welke destijds aan de wieg heeft gestaan heeft het destijds nooit zo bedoeld.
  Piet Janssen, zorg er voor dat de agrarische ondernemers een eerlijke concurentie positie krijgen c.q. behouden. Indien Rijk en vooral provincie eens stoppen met voor de Brusselse muziek uit te lopen, zult U zien dat er nog veel draagvlak is om tot een gevarieerde vogelstand te komen. Het betekend wel dat U lef moet hebben en tegen een "activistische" stroom in moet roeien. OOK Natuurmonumenten bestaat als gevestigde NGO voornamelijk uit activooerders (elsevier febr '08). Luister eerst naar de mensen welke in het gebied wonen en werken.

 • no-profile-image

  gli

  Als rustend veehouder heb ik mij er al lang bij neergelegd. Waar bij neergelegd zult u zeggen?
  1. Als het geld ( het kapitaal) iets wil gaat het op de duur meestal, om niet te zeggen: vrijwel altijd door!
  2. Als de overheid iets wil wordt er in eerste instantie van alles belooft. Vervolgens mag het niet teveel kosten. Een aantal jaren verder mag het niks meer kosten. Immers is dan de uitleg: het is normaal geworden en dan is het toch van den zotte dat de overheid daar nog een stuiver, pardon: vijf eurocenten aan uitgeeft.
  Vervolgens komen er natuurbeschermers die beweren dat de agrarier alleen de schuld treft van het teloor gaan van natuurwaarden. En als het dan een beetje tegen zit krijgt die agrarier te maken met: a. of steeds zwaardere eisen, of b. een boete op zijn vermeende wanbeleid.
  Vindt men het in Den Haag en in de provinciale hoofdsteden nog steeds zo gek dat boeren afhaken of om zijn minst bijzonder achterdochtig worden?

 • no-profile-image

  gert

  pretpakketten voor politici en ambtenaren zal hij bedoelen.

 • no-profile-image

  Monique Verweij

  De grootste doodsteek is de ongebreidelde groei van natuurgebieden (aanleg EHS) waarin volop wordt gerecreëerd (wandel- en fietspaden, uitlaten van honden etc.)

  Uit tellingen v.d. agrarische natuurvereniging blijkt dat de Grutto in de polder Groot Mijdrecht jarenlang toenam (in tegenstelling tot andere gebieden in het Groene Hart).

  Echter door aanleg van nieuwe natuur zijn deze Grutto's verjaagd.
  Nieuwe natuur werd door de gemeente geïllustreerd met de reiger.........

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.