Home

Achtergrond 163 x bekeken

'Potten boomkwekerij gelijkstellen aan bloempot'

De werkgroep Verpakkingen van het Productschap Tuinbouw (PT) voert overleg met de Belastingdienst over de definitie van verpakkingsmateriaal.

In een brief aan de Belastingdienst pleit de werkgroep ervoor om potten die worden gebruikt in de boomkwekerijsector om producten in te kweken, gelijk te stellen met bloempotten.

Bij de definitie van verpakkingsmaterialen wordt in de wet een uitzondering gemaakt voor 'bloempotten die voor de gehele levensduur van de plant zijn bedoeld'. Deze vallen niet onder verpakkingen. De werkgroep Verpakkingen van het PT pleit er bij de Belastingdienst voor om potten die in de boomkwekerijsector worden gebruikt ook als uitzondering op te nemen, omdat anders rechtsongelijkheid tussen de verschillende sectoren ontstaat.

Volgens de werkgroep zijn potten in de boomkwekerijsector onlosmakelijk aan het productieproces verbonden en zijn deze bedoeld om de plant gedurende de hele levensduur te omvatten.

Er bestaat ook nog onduidelijkheid over indirecte export en over de wijze waarop met name kleinere bedrijven onderdrempeligheid moeten aantonen. Over het eerste punt wordt overleg gevoerd door een klankbordgroep van FrugiVenta, DPA en VNO-NCW. Over het tweede punt volgt deze maand nadere informatie van de Belastingdienst.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.