Home

Achtergrond 1087 x bekeken

Opfokken van speenbiggen is overwegen waard

Opfokken van speenbiggen kan een uitkomst zijn voor diverse bedrijven. Ook in de focus op gezondheid is 'multisite' een serieuze optie, betoogt Wyno Zwanenburg.

Wyno Zwanenburg is voorzitter van de vakbond NVV.

Sinds 1 januari 2007 hebben we in Nederland via de VVL de mogelijkheid om in het binnenland ook speenbiggen op andere bedrijven op te fokken. Er zijn echter wel uitdrukkelijke veterinaire voorwaarden aan verbonden. Vooral op het gebied van de strak geregisseerde beperkingen in de contactstructuur heeft de Nederlandse varkenssector besloten om geen concessies te doen. We hebben er als sector voor gekozen dat opfokbedrijven voor speenbiggen geen verzamelcentra worden maar duidelijke één op één relaties met alle beperkingen van dien.

Opvallend is wel dat er op dit moment nog bijna geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, terwijl in andere landen dit zogenoemde multisitesysteem wel opgang vindt. In de VS is zelfs 95 procent van de varkenshouderij multisite terwijl in Denemarken het aantal bedrijven dat een dergelijk systeem heeft (nu al 250) verder toeneemt. Belangrijkste argumenten voor een dergelijk systeem is in die landen diergezondheid. Want doordat je de groep dieren waarvan de maternale (van moeder meegekregen) immuniteit is uitgewerkt van je bedrijf haalt, voorkom je dat steeds bepaalde infecties door het bedrijf blijven circuleren. Eigenlijk zou je dit dus een dierwelzijnsargument kunnen noemen omdat diergezondheid absoluut een basisvoorwaarde is voor dierwelzijn.

Het is natuurlijk koffiedik kijken waar we met de structuur van de Nederlandse varkenshouderij naartoe gaan, maar of we het nu willen of niet, vanuit economie en markt worden vrijwel alle bedrijven, een enkele niche daargelaten, richting schaalvergroting en/of specialisatie gedwongen. Dat betekent trouwens ook niet dat alles ineens mega wordt. Dat zijn er in mijn ogen maar enkele. Vanuit het oogpunt van diertransport liggen er in de huidige wetgeving wel leeftijds-, gewichts- en transportduurbeperkingen, maar deze hoeven niet belemmerend te zijn omdat het in ieders belang is dat deze dieren onder zo ideaal mogelijke omstandigheden moeten worden vervoerd. Hierbij zal kwaliteit belangrijker zijn dan de afstand.

Als je dan vervolgens naar de voor- en nadelen van een multisitesysteem kijkt dan biedt dit toch wel mogelijkheden voor diverse categorieën bedrijven. Gesloten bedrijven die vanwege welke reden dan ook met de zeugen willen stoppen, kunnen speenbiggen opfokken en ter plekke afmesten. Deze ontwikkeling is al in gang. Maar ook voor kleinere vleesvarkensbedrijven biedt dit de mogelijkheid om speenbiggenopfoklocatie te worden. Vaak zal het wel zo zijn dat, vanwege de afhankelijkheid, de vermeerderaar de exploitatie van een dergelijk bedrijf het liefst zelf zal doen.

Op dit moment is vrijwel iedere varkenshouder op zijn bedrijf gefocust op diergezondheid. In de eerste plaats door het gezond houden van de dieren en in de tweede plaats door het medicijngebruik tot een minimum te beperken. Ook in dat licht lijkt multisite geen onlogische optie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.