Home

Achtergrond 375 x bekeken 3 reacties

Nuttige inmenging

Het gerechtshof moet nog uitspraak doen, maar voor de Europese Commissie en landbouwminister Gerda Verburg is er geen twijfel mogelijk: de zeggenschap over toeslagrechten behoort de pachter toe, en niet de verpachter.

De regels uit Brussel sluiten elke andere lezing uit, betogen zij. Dat valt nog te bezien. Eerder stelde de pachtkamer in een proefproces tussen LTO en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) dat de pachter zijn toeslagrechten bij beëindiging van het pachtcontract tegen de helft van de waarde moet overdragen aan de verpachter. Zodoende blijven grond en toeslagrechten gekoppeld en is de nieuwe pachter verzekerd van steun uit Brussel.

De FPG is er van overtuigd dat ook de hogere rechter tot dit oordeel zal komen, en wordt hierin gesteund door Willem Bruil van het Instituut Agrarisch Recht. Beiden zeggen bovendien dat het gerechtshof helemaal niet naar Verburg en de Europese Commissie hoeft te luisteren; die hebben daar niets over te zeggen. De FPG noemt de bemoeienis zelfs onjuist.

Dat kan zo zijn, maar het systeem van toeslagrechten is toch in het leven geroepen als steunregeling voor boeren. Zij dienen te profiteren van het geld, en niet de grondeigenaren die geen landbouwactiviteiten uitvoeren. De inmenging in de rechtsgang van Den Haag en Brussel is misschien niet kies, maar in dit licht bezien hopelijk wel nuttig.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Willem Bruil

  Ik ben van mening dat de toeslagrechten en de waarde daarvan niet moeten toekomen aan de verpachter (en ook niet aan de stoppende boer!). Ik heb een paar jaar geleden voorstellen gedaan om dat ook in wetgeving vast te leggen. Toen zei het Ministerie: dat is niet nodig, want het is gewoon van de pachter. Nu dat anders blijkt te liggen (wat ook was voorspeld), mag de minister niet proberen om via beinvloeding alsnog haar gelijk te krijgen. Overigens kan de rechter in de lopende procedure ook nog een vraag stellen aan het Europese Hof. Niet aan de Europese Commissie dus, die ik zeker niet als deskundig in het Nederlandse pachtrecht.zou aanmerken.

 • no-profile-image

  gelijke monnikken

  De bemoeienis van de Europese commissie, op verzoek van onze minister, is niet onjuist zoals de FPG beweert.
  Dit is geen inmenging in de rechtsgang, maar het inwinnen van advies van een minister bij een deskundige, in dit geval de europese commissie. En volgens de rechtspraak is een ieder deskundig die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van een geschil. In dit geval in een gerechtelijke procedure. En nu de Europese commissie zelf het toeslagrechtensysteem in leven heeft geroepen, is deze als geen ander aan te merken als deskundige over de doelstelling van het toeslagrechtensysteem. Het lijkt me daarom terecht dat onze minister bij deze deskundigen advies inwint. En dat dit advies in deze procedure ingebracht wordt ter onderbouwing van het standpunt. En mr. Bruil heeft, puur juridisch gezien, gelijk dat de rechter hier niet naar hoeft te luisteren. Maar een rechter zal een deskundigenadvies niet zomaar naast zich neerleggen, dat weet mr. Bruil als rechtsgeleerde ook wel.

 • no-profile-image

  gelijke monniken

  Hopelijk doet de allereerste pachter wiens toeslagrechten worden afgeroomd een proefproces aanspannen tegen de verpachter. Dit op basis van de motivering van de rechtbank in een eerdere uitspraak over ook de toeslagrechten en andere rechten. De rechtbank heeft immers bepaald dat zowel pachter alsook verpachter geen inspanningen hebben verricht voor het verkrijgen van de toeslagrechten, en daarom zij ieder voor de helft recht hebben. Met deze motivering van de rechtbank in de hand wacht ik met spanning op de uitspraak van een rechtbank, als een pachter aanspraak maakt op de helft van de waardestijging van de gepachte grond tijdens de pachtperiode. Want ook deze aan grond gekoppelde waardestijging is tot stand gekomen zonder inspanningen van zowel pachter als verpachter. Als mr. Bruil dit anders ziet, dan graag een reactie of toelichting van hem.

Of registreer je om te kunnen reageren.