Home

Achtergrond 237 x bekeken

Lago Wirense past hier niet

Grond niet onder water zetten; hectares Zijn nodig voor voedselproductie.

Dat je je goede grond moet afstaan, is natuurlijk al pijnlijk. Het wordt extra wrang als oud-minister Veerman, nu voorzitter van Natuurmonumenten, boeren maant tot kalmte en terughoudendheid met verzet. Op een Rabobank-avond in de Alblasserwaard hield hij de boeren voor dat ze maar 2 procent van de beroepsbevolking vertegenwoordigen en een kleine partij zijn. Fel verzet tegen het opofferen van landbouwgrond aan recreatie of natuur is niet realistisch, boeren weten dat en maken er vijanden mee, aldus Veerman.

De wens van burgers voor recreatiegrond is misschien gerechtvaardigd. Maar bij grote waterprojecten wordt te makkelijk voorbijgegaan aan de vraag of ze wel haalbaar en noodzakelijk zijn. Het prestigieuze plan Lago Wirense in de Wieringermeerpolder, waar van 1.600 hectare een zeilmeer wordt gemaakt, is gebaseerd op aannames. De aan te kopen landbouwgrond mag niet te duur zijn en moet gefinancierd worden door woning-aankoop. Of er markt voor is, is onzeker. Milieueisen moeten niet al te streng zijn, anders kan er geen baggerdepot worden gemaakt. Het kwel-effect op de blijvende landbouw is onbekend. Een adviesbureau waarschuwt voor een deceptie. Het is als met veel miljardenprojecten: het valt haast altijd tegen. Mislukt het, dan zitten gemeenten en provincie met de gebakken peren.

Zulke risico’s gelden niet alleen voor de Wieringermeer, maar ook voor inundatieplannen op Goeree- Overflakkee en in Twente. De creatieve bedenkers redeneren altijd zo: met de landbouw gaat het toch bergafwaarts, andere sectoren moeten kansen krijgen en het gebied revitaliseren. Ze gaan voorbij aan de marktkansen die veehouders en akkerbouwers heden ten dage hebben. En aan de noodzakelijke wens voor voedselproductie. Het is logisch dat boeren zich hiertegen verzetten, ongeacht of ze een minderheid zijn. In plaats van zeilboten die dobberen op Lago Wirense hoort graan te wuiven in de Wieringermeer.

Foto

Marcel Henst

Of registreer je om te kunnen reageren.