Home

Achtergrond 209 x bekeken

Eenvoudige en nieuwe successiewet onderweg

Met een nieuwsbericht kondigde de directie voorlichting van het ministerie van Financiën op 19 maart 2008 aan dat de huidige Successiewet op de schop gaat. De huidige versie dateert al uit 1956. De wet wordt vereenvoudigd en gemoderniseerd en daarnaast moeten de tarieven omlaag. Zo zal het hoogste tarief van 68% zakken onder de 50% en blijven er maximaal twee schijven en drie tariefgroepen over. De agrarische sector levert mogelijk weer in via een grondslagverbreding.

Nieuwe Successiewet
Met name moet de nieuwe wet beter aansluiten bij de economische werkelijkheid. De nieuwe opzet mag de overheid niets kosten. Zoals meestal dient een en ander budgetneutraal plaats te vinden. Financiering van de tariefsverlaging vindt plaats door grondslagverbreding. Vaker dan nu het geval is, zullen verkrijgingen onder de werking van de Successiewet vallen. Constructies om successierechten te ontgaan worden dan ook aangepakt.

Bedrijfsopvolging
Een – met name ook voor de agrarische sector - onderdeel van de nieuwe regelgeving is het creëren van een (nog) ruimere faciliteit om familiebedrijven te kunnen voortzetten. Zo zal de conserverende aanslag worden afgeschaft. Door alle regels onder te brengen in één hoofdstuk in de wet zal de regelgeving overzichtelijker worden.

Proces
Op dit moment is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe wet. Aan betrokkenen en belanghebbenden (denk hierbij ook aan de landbouworganisaties en aan de belastingadviseurs) zal om hun mening gevraagd worden. Hiervoor zal onder meer in april een aparte website de lucht ingaan. Voor het zomerreces wordt een verkenningsnotitie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, waarna een debat kan plaatsvinden. Medio 2009 wordt vervolgens een wetsvoorstel ingediend. Dit kan betekenen dat de nieuwe Successiewet per 2010 in werking treedt.

Pijnpunten
De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet voldoet in grote lijnen prima voor de agrarische sector. Hooguit zijn er nog wat kleine verbeterpunten mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan een verdere verruiming van de mogelijkheid een maatschap aan te gaan met de partner, een grotere ontheffing van het voortzettingsverbod in geval van economische tegenwind en aan een verdere verfijning van de normen die gebruikt worden bij de vaststelling van de voortzettingswaarde. Zo wordt op dit moment de voortzettingswaarde bepaald aan de hand van veelal verouderde cijfers.
Maar het zijn en blijven betrekkelijk bescheiden punten. Daarom moet de sector iets anders in het oog houden: het mag niet zo zijn dat als gevolg van de genoemde grondslagverbreding de agrarische sector met een lastenverzwaring te maken krijgt en daarvoor weinig of niets terugkrijgt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de Gibo Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘successiewet’

Meer informatie Ministerie van Financiën, Directie Voorlichting 19 maart 2008: Nieuwe successiewet wordt eenvoudiger

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.