Home

Achtergrond 327 x bekeken 28 reacties

Boeren mogen 2,5 procent meer melken

De Europese melkveehouders krijgen 1 april een eenmalige melkquotaverhoging van 2 procent, bovenop de al eerder overeengekomen quotastijging van 0,5 procent.

In totaal gaat het dus om een quotaverruiming van 2,5 procent. Dat hebben de Europese ministers van landbouw vandaag besloten. Alleen Duitsland en Oostenrijk stemden tegen, Frankrijk onthield zich van stemming.

Landbouwminister Verburg is tevreden. Zij heeft vorig jaar als eerste om de quotaverhoging gevraagd, wijzend op de wereldwijde groeiende vraag naar zuivel. Verburg had liever een verhoging met 3 procent gezien, omdat de vraag naar melk in de EU in 2008 met 8 miljoen ton zal toenemen. Om alleen aan de stijgende vraag in de EU te kunnen voldoen zou een quotumverhoging met 5,5 procent nodig zijn.

De EU-ministers bespreken 20 mei of en met hoeveel de quota na 1 april 2009 verder worden verhoogd om zo een geleidelijke einde van de quotering vanaf 2015 mogelijk te maken. Verburg zei gisteren al dat zij dan voor een jaarlijkse quotaverhoging van 2 procent zal gaan.

LTO is blij met het besluit. "Veehouders kunnen nu per 1 april in totaal 2,5 procent meer melk produceren. Hierdoor kunnen ze beter inspelen op de groei van de zuivelconsumptie in Europa en elders ter wereld", aldus zuivelvoorman Siem-Jan Schenk.

Jan Schils

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ton

  Als de grondstoffen zo in prijs blijven stijgen zou het me niet verwonderen dat binnen de kortste tijd verevening tussen de lidstaten noodzakelijk is om de melkplas in europa bij elkaar te krijgen.
  En op wallstreet lachen de economen zich een deuk met dit europees quoteringsbeleid.

 • no-profile-image

  jonge melkveehouder

  Inderdaad goed nieuws en hulde aan lto. Op naar de algehele afschaffing.

 • no-profile-image

  clemmy

  @Econoom:
  Je stelling dat boeren alleen maar willen melken en meer willen melken ook al moet er geld bij , waar baseer je die wetenschap op?

 • no-profile-image

  varkip

  Krijgen de varkens en pluimveehouders er ook gratis quota bij,of weer zoals altijd alleen de koei bevoordelen?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Jawel, het hele leven is hardstikke simpel, je kunt je bang maken dat de melkprijs daalt bij einde quotering. So what? Voor diegenen die nog vooruit willen is het m.i. niet zo erg al zou de melkprijs met 1 dubbeltje dalen. Dat is toch beter dan voor hun groei melkquotum onder de huidige omstandigheden te moeten aankopen en zo aan rente en afschrijving zich 20 cent per kilo op de hals te moeten halen, zoals ik hier ergens heb gelezen? Is het nu echt simpel of ben ik gek, zeg het maar.

 • no-profile-image

  durk boschma

  Hoe komt het AGD aan 5,5% stijging van de consumptie? dit klopt niet het moet zijn :0,5%
  die 5,5% slaat op de hele periode tot 2015
  Slechte journalistiek, beter huiswerk maken

 • no-profile-image

  Meindertsma

  Volgens mij hoeven we helemaal niet zo blij te zijn met de quotumverruiming, wees toch blij met de krapte op de markt.
  Als je die krapte weer weg probeerd te werken krijg je als conclusie een lagere melkprijs.
  Gewoon een zeer grote fout die verruiming, meer werk voor minder geld, JOEPIEEE.... kan je toch tegen je buurman zeggen dat je veel koeien melkt....

 • no-profile-image

  boer

  daar gaat de goede melkprijs
  jammer het was zo mooi

 • no-profile-image

  rene

  een waardeloos standpunt van eu
  zeg maar dag met je handje naar een betere melkprijs
  waardeloos van lto

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Het is helaas een utopie, maar nog beter zou zijn de gehele melkquotering m.i.v.morgen af te schaffen.

 • no-profile-image

  Ko-melker

  Dat werd tijd! Wat mij betreft elk jaar 2% uitbreiding. Van melkprijsdaling is voorlopig nog geen sprake. In Australie en Nieuw-zeeland wordt nog niet veel meer gemolken als vorig jaar. Zij produceerden in 2006 42% van de wereldmarkt, Europa maar 30%. Ik verwacht dat eind deze zomer de internationale zuivelprijzen hetzelfde beeld vertonen als vorig jaar. Op de langere termijn zijn er nog veel stoppers, niet alleen in nederland maar ook in Engeland, Frankrijk en West Duitsland. Zonder quotum wordt het voor de blijvers gemakkelijker om de productie van de stoppers over te nemen. De 2,5% uitbreiding is al kleiner dan de verwachte consumptie groei. Bovendien wordt de melkproductie in Nederland beperkt door mest en ruwvoer, oftewel grond!. Mais aankopen kost al 10 cent per liter, met mest zit je al snel op 5. Deze kosten zijn niet als quotum op een gegeven moment afgeschreven. Misschien dat dit door de snel groeiende bedrijven wel eens over het hoofd wordt gezien.

 • no-profile-image

  koetje

  2,5% melkquotum erbij betekend dat je 2,5% meer melk mag leveren,je moet het niet.

 • no-profile-image

  boer

  melkveeboer
  je bent niet verplicht om quotum aan te kopen
  ik ben er ook niet bang voor dat het quotum er af gaat ik blijf er wel boer om dan doen we gewoon mee
  maar het kan zo makkelijk met een goede melkprijs zoals nu met het quotum het is nu eenmaal zo op de markt als er veel is is de prijs slecht kijk maar naar de varkens enz en als er een krap aanbod is dan .... weet je het wel en niemand is gek we hebben aleen alebij onze eigen mening

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Als je een lage kostprijs hebt heb je ook een goed inkomen. Dat heeft niks te maken met quotum. Het is alleen veel makkelijker met quotum. We weten wat we voor de melk krijgen we weten wat we voor het quotum moeten betalen en we zijn verzekert van een pensioen. Bij een vrije markt houden ook alleen de melkveehouders het vol met een lage kostprijs en dan gaat het veel harder dan met quotum. Kijk naar de schaalvergroting in de varkenshouderij de varkenshouders die doorgaan hebben ook maar een gewoon inkomen en die stoppen hebben meestal geen pensioen. Ik denk dat het zwaar onderschat wordt om te produceren voor een vrije markt! Het klopt dat mensen het moeilijk hebben die nu een te klein quotum hebben, maar die hebben sinds 1984 liggen te slapen. Zouden ze dat doen met een vrije markt hadden ze het niet tot 2008 volgehouden! En die mensen kunnen het meestal dan ook niet meer redden.

 • no-profile-image

  H.C.v.d.Brink

  Denken de veehouders in groot,veel en nooit genoeg of nuchter? Ik heb bij de EU geïnformeerd enkele weken terug en wat vertelde men mij, de zuivel wordt met het quotum systeem te duur in het voedselpakket.Dus de LTO wordt gebruikt om een standpunt van de overheid te verdedigen.Ik vertrouw de LTO niet,en snap niet dat er nog leden lid zijn.(niet op de persoon) De melkveehouders vakbond draagt wel wat anders uit.Als veehouder doe je grote inzet en investeringen met een klein rendement.Waarom dan zo als het nu gaat niet van profiteren?(marktwerking)Als ik grond,een trekker,machines of wat dan ook koop,komt er vaak bijna geen rendament van.Van quotum kun je berekenen of het uit kan en anders moet je zeker niet kopen.Maar afschaffen is waarschijnlijk het laatste middel om de veehouderij in Nederland
  weg te krijgen.Dit is immers eerder bij de MKZ in 2001 ook al geprobeerd.H.C. uit Kootwijkerbroek

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Regeren is vooruitzien.Stel dat deze 2,5 procent ons wel voor de voeten loopt door dat de melkprijs een dubbeltje zakt.Gaan we dan weer minder melken.De vooruitzichten zijn met de Euro/ dollar verhouding niet gunstig op termijn.
  Mooie politieke stunt: boer blij,lto blij,minister blij,burgers blij,politiek blij.
  Blij is een emotie van op korte termijn.

 • no-profile-image

  realist

  Als ik dit forum bekijk zitten er volgens mij boeren bij met flinke buikpijn van hun te duur gekocht quotum, en een andere groep heeft de boot gemist bij de verkoop en wil het laatste beetje pensioen krampachtig verdedigen.
  Ze hebben allebei ernaast gegokt, waarom zouden ze nu gelijk hebben met hun pleit voor behoud van quotum?
  Hun argumenten voor behoud van quotering gaan alleen op als de wereld buiten europa stopt. Maar dit is niet zo, hoe jammer en pijnlijk ook.

 • no-profile-image

  G B

  Wie oplettend de berichtgeving volgt kan maar een conclusie trekken; de bulk van de boeren wil niets anders dan aan zelfkastijding doen.D.w.z. een slaafs bestaan lei(ij)den en devoot naar de samenleving communiceren met een ondertoon van doe ik het wel goed zo? Men is nota bene blij dat men nog harder MAG werken voor minder "beloning". Het lijkt wel een vrijwillig opgelegde Egyptische slavernij Als men je na een decenium of wat een sukkel of een sloof noemt heb je dat aan je eigen angst en of goedgelovigheid te danken.

 • no-profile-image

  gerrit

  Beste voor en tegenstanders van de quotumverruimming, wees blij dat er quotumverruimming komt anders wordt het dit jaar weer flink duurder met al die grote stallen die gebouwd zijn of nog gebouwd worden.
  Ook wij hebben voorgaande jaren flink quotum gekocht en misschien doen we dat dit jaar weer. Stilstand is achteruitgang en diegene die nog nooit quotum gekocht heeft daar zijn de meesten geen boer meer.
  De quotering heeft veel goede dingen gebracht voor degene die stoppen ging maar is een molensteen voor jonge boeren.
  Als je alles een beetje op orde hebt qau gebouwen en produktiemiddelen(grond en koeien) dan overleeft ook een boer die veel geinvesteerd heeft in quotum deze nieuwe ontwikkeling.

 • no-profile-image

  Jan Schoot

  Boer uit Drenthe jouw verhaal klopt wel als je voldoende quotum hebt. Blijft het zoals jij het wil dan is iemand met een te beperkt quotum gedoemd te stoppen.Bedrijfsontwikkeling blijft onbetaalbaar zoals de laatste jaren met dat veel te dure quotum in vergelijking met omringende landen.

 • no-profile-image

  Boer

  Dat is dus ook weer 2,5% meer mest.
  Misschien een nieuwe opkoopregeling voor de varkenshouderij instellen.

 • no-profile-image

  bio

  geef de biologische boer er een ton quotum bij,in die markt is een groot tekort aan melk en zal het geen effect hebben op de prijs

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Voor Nederland is dit heel goed nieuws!
  Hulde aan LTO

 • no-profile-image

  boer

  ik snap niet dat er boeren zijn die zig verot willen werken voor een heel klein beetje geld waarom moet het quotum eraf en waarom duur quotum bij kopen als je een goede melkprijs hebt hoef je toch geen quotum bij te kopen het quotum is een prima bescherming voor de melkprijs volgens mij is dit heel simpel

 • no-profile-image

  janssen

  meningen verschillen en de tijd zal het leren. Misschien is het een idee om in tijd van krapte verruiming te geven wel gebonden aan een maximale verruiming per jaar en in tijd van overschot inlevering ook aan een maximaal per jaar. Maar het blijft marktwerking!!!

 • no-profile-image

  Boer-van-nu-en-straks

  2,5% erbij is een mooi begin van een zachte landing mits het gevolgd wordt door een Europese verevening.Ik roep minister Gerda Verburg dan ook dringend op dit in mei gerealiseerd te krijgen bij de volgende ronde over de toekomst van de quotering.Als tweede optie heeft een substantiële verlaging van de superheffing de beste perspectieven en pas op de derde plaats komt 2% uitbreiding. We weten onderhand wel dat Duitsland en waarschijnlijk Frankrijk en misschien ook andere landen daar fel op tegen zijn.Met veel geluk kan er misschien een procentje bij dan. Jonge veehouders die vooruit willen kunnen hier weinig mee. Quotum blijft duur als het 'landenslot' er niet afgaat . Als je moet rekenen met de huidige quotumprijzen schrijf je 20 cent per liter af per jaar, dat kan nooit uit en kun je de komende 5 jaar een gezonde bedrijfsontwikkeling wel vergeten.

 • no-profile-image

  koeieboer

  Joow, we hebben het voor elkaar dat we een nog veel lagere melkprijs krijgen uitbetaald. Mooi man.

 • no-profile-image

  econoom

  Let maar op: meer melk, melkprijs naar beneden, inkomen naar beneden!! En veel meer werk, om het zelfde inkomen te halen. Maar dat maakt boeren niet uit, als ze maar mogen melken. Verstand op nul en melken maar, al moet er geld bij.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.