Home

Achtergrond 258 x bekeken

Ammoniak komt de neus uit

De Raad van State zet het Toetsingskader ammoniak buiten spel.

Met het Toetsingskader ammoniak en Natura 2000 leek de landbouw het goed voor elkaar te hebben. Toch nog uitbreiden bij een Natura 2000-gebied, zonder dat er diepgravend en kostbaar onderzoek nodig is om te beoordelen of er geen ‘significante’ invloed op het natuurgebied uitgaat van een beetje meer uitstoot van ammoniak. De wet schrijft dat voor.

Het Toetsingskader omzeilde het voorschrift. Het introduceerde de fictie dat een toename van de ammoniakemissie binnen een kritische drempelwaarde van 5 procent is toegestaan.

Op die basis mag de uitbreidingsvergunning worden verleend. Maar zie, de Raad van State schorst die vergunning.

Het betreft een specifiek geval, dus de eerste die er last van heeft is de veehouder bij natuurgebied Kampina, die nu niet kan uitbreiden. Maar het risico is groot dat alle 10.000 veehouders in zo’n situatie er door getroffen worden. LTO reageert daarom onthutst op de uitspraak van de Raad van State. Ik kan het niet helemaal beoordelen, maar het heeft er veel van weg dat het Toetsingskader daarmee een waardeloos vodje is geworden.

Advies Raad van State telt zwaar

LTO zegt nu dat wettelijke verankering van dat Toetsingskader de boel kan redden. Ik vraag me af of het veel verschil maakt. De wettelijke verankering is in de praktijk een algemene maatregel van bestuur. Het is gebruikelijk dat de Raad van State daarover een advies geeft, en die adviezen tellen zwaar in het proces van wetgeving. Ik kan me niet voorstellen dat het advies positief uitvalt als de Raad in de nu gedane uitspraak zijn twijfel uitspreekt over de waarborgen van het toetsingskader.

Flinke knauw

Het ministerie van LNV beraadt zich op de uitspraak. Van groot belang natuurlijk, want het hele natuurbeleid krijgt een flinke knauw. Het lijkt er op dat het ministerie onwettig bezig is. De bereidheid van boeren om een beetje positief mee te draaien in het hele proces van de beheerplannen voor de Natura-gebieden is er mee gemoeid. De ammoniak komt je zogezegd de neus uit.

Het lijkt me voorstelbaar dat LTO aanraadt iedere medewerking daaraan op te schorten tot er een oplossing is voor het nu kennelijk gerezen probleem.

Foto

Henk Dokter

Of registreer je om te kunnen reageren.