Home

Achtergrond 179 x bekeken

Volledige vergoeding voor ganzen op het land

Boeren krijgen met de nieuwe regeling voor ganzenopvang een volledige, marktconforme vergoeding voor de schade die ze lijden aan hun gewassen door de opvang van ganzen op hun land. Daarnaast vergoeden de provincies de gemiste inkomsten door de opvang van ganzen. Althans, dat hebben de provincies afgesproken met de meest betrokken organisaties, maar de EU moet dit nog goedkeuren.

De provincies hebben met de minister van LNV afgesproken om 80.000 hectare foerageergebied aan te wijzen voor de ganzen, waarvan 15.000 hectare natuurgebied is. Voor de overige 65.000 hectare is in totaal €13 miljoen beschikbaar. De provincies overleggen nog met minister Verburg van LNV of dit bedrag voldoende is voor de te verwachten claims. Het ministerie van LNV en de Europese Commissie moeten zich nog definitief uitspreken over het voorstel.

De vergoedingen zijn bepaald volgens een worst case-scenario, waardoor ook de agrariër met de meeste ganzen op zijn land zich voor schadevergoeding kan aanmelden. De verbeteringen moeten de oude PSAN-regelingen naar verwachting per juni 2008 vervangen.

De ganzenregeling bestaat uit een vaste vergoeding en een vergoeding voor gemiste inkomsten. De gemiste inkomsten worden getaxeerd en op basis daarvan uitbetaald. De regeling is bedoeld voor agrariërs die hun percelen hebben liggen in de door provincies aangewezen ganzenfoerageergebieden. Binnen deze foerageergebieden mogen ganzen niet afgeschoten of verjaagd worden.

De boeren die zich aanmelden voor de regeling zorgen dat er voedsel voor de gans op hun perceel wordt verbouwd. Het is de bedoeling dat de ganzen daar gaan eten en daarmee de omliggende percelen ontzien. De bedrijven die niet aan de regeling meedoen, maar wel in de ganzenfoerageergebieden liggen, kunnen bij het faunafonds een schadevergoeding aanvragen. Verdere informatie en een brief met de voorstellen voor de bereikte regeling zijn te vinden op de website van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De Vogelbescherming vindt de voorgestelde regeling nog ontoereikend. Ze meent dat er 150.000 hectare nodig is om de 1,5 tot 2 miljoen overwinterende ganzen in Nederland op te vangen. De aantallen zijn de laatste jaren meer dan verdubbeld en behoren tot 12 soorten. In de winter van 2005-’06 werden er 60.000 ganzen afgeschoten, wat de Vogelbescherming onaanvaardbaar vindt.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘ganzen’

Meer informatie Interprovinciaal Overleg over de vergoeding voor ganzen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.