Home

Achtergrond 361 x bekeken 76 reacties

Vogelbescherming: stop afschieten ganzen

Vogelbescherming Nederland vindt dat er een einde moet komen aan het afschieten van overwinterende ganzen. De schade die boeren door de ganzen lijden, moet de overheid vergoeden.

Dat zei onderzoeker Toon Voets van Vogelbescherming Nederland zondag in het radioprogramma Vroege Vogels.

In de winter van 2005/2006 werden ongeveer 60.000 ganzen en smienten geschoten. De ganzen die in Nederland overwinteren, komen bijna allemaal uit de noordelijke streken van Europa. "Het is een kwestie van beschaving om ganzen niet massaal af te schieten, maar te zorgen dat ze voldoende te eten hebben'', zei Voets in de uitzending.

Alleen al in Friesland schoot men ruim 20.000 kolganzen af. De getallen van de afgelopen winter zijn nog niet bekend, maar Volgelbescherming denkt dat die cijfers eerder hoger dan lager zijn.

De huidige overheidsmaatregel regelt dat alleen boeren wier land als foeragegebied is aangewewzen daarvoor extra vergoeding kunnen aanvragen. Buiten die gebieden mogen de ganzen worden verjaagd en onder voorwaarden ook afgeschoten.

In de loop van dit jaar volgt een evaluatie van de huidige regeling. Vogelbescherming pleit nu al voor terugkeer van de oude regel, waarbij alle door overwinterende ganzen veroorzaakte schade wordt gecompenseerd.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Hey wakker diertje, langzamerhand begint uw arrogante en neerbuigende bejegening echt irritant te worden. Aangezien u tot nu toe in topics er blijkbaar een kick van krijgt om mensen te beledigen, geen enkel objectief onderbouwd feit kunt neer zetten, vraag ik mij af of u werkelijk verder bent gekomen dan klas vijf lager onderwijs. Of misschien hebt u verder geleerd maar zijn door een ziekte uw geestelijke vermogens aangetast, ik heb echt met u te doen, wat jammer voor zo'n "briljante geest" als u.
  Ik hoop dat uw therapeut u in de toekomst wat meer begeleid richting andere bezigheden, zodat wij uw haatcliche's en onzin niet langer hoeven te lezen.

 • no-profile-image

  jean

  Wie O wie gaat de "vogelbescherming" nu eens vertellen dat Niels holgerson een verhaal is!!!

  Populatie beheer zal altijd blijven bestaan.

  "vogelbescherming" droog je traantjes en ga maar weer lief verder slapen. Dan mag je morgen mee met ome Nico en tante Marianne op ganzen beheers jacht.

  Het blijven kinderen he.

  Groet Jean

 • no-profile-image

  jager

  Gelukkig kan ik voorlopig door jagen, want de natuurbescherming zie ik alsnog niet winnen. Dus het zweet breekt me zeker nog niet uit.

 • no-profile-image

  Hertogs

  Boeren dienen inderdaad schadevrij gesteld te worden. Hiervoor moeten gelden beschikbaar zijn. Maar.......dat beschikbaar stellen van gelden wordt tegengewerkt door jagersverenigingen, die veel liever, als pure hobby ganzen uit de lucht knallen. Dus: stel boeren ruim schadeloos, boeren moeten hun gronden niet meer aan schietzieke mensen verpachten. Dan zijn boeren pas echt diervriendelijk en jacht moet in geheel Nederland met onmiddellijke ingang worden verboden. Punt uit. We zijn een beschaafd land en daarin passen geen ernstig schietzieke gasten

 • no-profile-image

  hertogs

  hertogs gaat helemaal niet schelden op jagers. hij vertolkt slechts wat een overgrote meerderheid van de nederlandse bevolking vindt van jagers. het wordt tijd, ook in de agrarische sector, dat boeren hun grond niet meer dienen te verpachten voor de plezierjacht. zij doen daarmee hun eigen imago tekort. het schaadt hun persoonlijkheden. Daar waar schadebestrijding nodig is, kan gekeken worden naar oplossingen, hierbij dient een jachtgeweer het laatste redmiddel te zijn. Nu staat dit"beheersinstrument" voorop. Volkomen fout. Wanneer alle boeren stoppen met verpachting, al veel gemeentes doen dit, zal waardering voor de agrarische sector alleen maar stijgen. Het zal "CHAPEAU" klinken voor de boeren. Doen dus. Jagers eruit, met hun "beheersverhalen". pure onzin

 • no-profile-image

  hertogs

  Als ik de reacties lees van veelal agrariers, dan houd je wel even de adem in, hoe die denken over overwinterende vogels. En dan zeggen dat boeren dier en natuurvriendelijk zijn........... Lachertje. Ja echt een lachertje.
  Maar.......laten we hopen dat de klimaatsverandering in een meer dan ras tempo doorzet, dan kunnen de ganzen gewoon op hun eigen (veilige) plek blijven en worden ze niet, zonder noodzaak, afgeknald. Dat door die klimaatsverandering de boerengrond onder water loopt..och so what, kunnen de agriers gaan zeilen. Is ook heel nuttig en met een verrekijker kun je veel watervogels observeren.

 • no-profile-image

  gj

  Ganzen zijn prima dieren, alleen liefst niet op mijn land.
  Schadevergoeding wordt toch altijd weer het oude liedje. Bewijs eerst de schade maar eens, de taxateurs worden betaald door de uitkerende partij, die krijgen toch de instructie mee zo weinig mogelijk uit te betalen. In de praktijk komt het er vervolgens op neer dat die taxateurs de boeren verneuken.

 • no-profile-image

  jan

  Het is toch onvoorstelbaar dat we in Nederland nog naar die milieurakkers luisteren. Natuurlijk moet je die ganzen afschieten. Dat er uberhaupt discussie over gevoerd wordt! Zon scharrelgans heeft toch een prachtig leven gehad. Boeren vergoeden voor hun geleden schade werkt inderdaad voor geen meter. Als er zonder gemekker uitgekeerd wordt dan hoor je de boeren niet. Maar dat is nu juist het probleem. De boer moet voldoende maatregelen nemen om ze weg te jagen er een taxateur bijhalen met een berg papierenrompslomp. Gewoon afknallen en lekker opeten.

 • no-profile-image

  M van Dijk

  Als ik al die verhalen lees van die ganzen-hatende agrariers, die denken alles, maar dan ook alles te weten, kan ik maar een conclusie trekken: DOM->DOMMER->BOEREN.
  Ik kan er echt niks anders van maken.
  Ze spiegelen zich af als ware natuurhaters.

 • no-profile-image

  Hijgend Hert

  Heb hier inmiddels twee reacties gelezen die van HEREN afkomstig zijn BIanca (op 14.02 uur). Te weten de HEER
  Hertogs en de HEER Kuijpers.
  Welke van de twee bedoel jij, of bedoelde jij misschien mij, de Heer der dieren?

 • no-profile-image

  van Dijk

  Dag Dirk, wat jij nu schrijft, bedoel ik. Zo onbehouwen, zo simplistisch, zo onder het niveau. Het is een ware afspiegeling van reacties van agrariers op dit item. Ik vind dat boeren schadeloos gesteld moeten worden en dat er goede taxateurs moeten zijn. Boeren daarentegen praten alleen maar over vreten, afschieten, knallen, het geweer erop. Nogmaals niveauloos. De maatschappij accepteert dat geknal niet meer. Daarom moeten er goede oplossingen komen. De boeren willen dit blijkbaar niet!! (Onder druk van hun jachtpachters!!!) Jagers willen dit zeker niet, die vinden schieten hun levensdoel. Hopelijk keert de boerenmening, het zal wel moeten, verpachten boeren geen grond meer aan jagers en komt de overheid met een uitstekende oplossing, zodat ook ganzen veilig zijn in ons democratisch land. Een land, waar (gelukkig) geen plaats meer hoort te zijn voor het zinloos doden van in het wild levende dieren. Einde discussie.

 • no-profile-image

  pak

  netzo doeen als piet

 • no-profile-image

  Marius Moerkens

  Beste heren, Ik wil hierbij zeggen dat als er een verbod op ganzen schieten komt ik gewoon door blijf jagen ik weet dat ik dan zwaar fout ben, maar ik wil even melden bij ons op 1 stuk land van nog geen hectare zitten 500 nijlganzen. 7 van deze nijlganzen eten voor 1koe dus 500 gedeeld door 7 = 71.5 deze ganzen eten op 1 dag dus gwn voor minimaal 70 koeien gras op. en we hebben zelf maar 60 koeien. Hoe pak ik het anders aan straks hebben we geen eens goed gras om te kuilen. of we hoeven geen eens te kuilen. en in de zomer maar krachtvoer blijven voeren omdat het kwaliteit van het gras zo slecht is, ja dat vindt ik niet zo gek als dat gras niet kan groeien en overal ganzen schijt ligt/. en dan kun je wel leuk zeggen we komen met een schadevergoeding. maar daar schiet je niks mee op. want wie gaat dat weer controleren, daar gaan weer zovel belastings centen in zitten dat die hele gans het niet ward is.

 • no-profile-image

  gert

  het is ook een kwestie van beschaving om alle boeren die schade geleden hebben door de vraatzucht en bevuiling van hun land de boeren een goede financiele compensatie te geven

 • no-profile-image

  klaas

  die beesten moeten ze gewoon dood knallen dat gaat het snelste

 • no-profile-image

  M. Woldhuis

  Als ik zo alle reacties lees is het alleen "voor" of "tegen". Ik mis in de discussie een aantal zaken. Ik ben vroeger opgegroeid in de polder en hield regelmatig mee op het boerenbedrijf van mijn overbuurman. Daarnaast hou ik veel van de natuur/cultuur in Nederland. Door de intensivering van de landbouw, bemerk ik dat er weinig ruimte voor die dieren overblijft die van de niches van de landbouw leven, zoals patrijzen in de akkerrand, mussen die de kruimels opeten ed. Ook hebben wij in Nederland een verantwoordelijkheid voor de overwinterende ganzen. Van vele soorten verblijft bijna de gehele populatie hier in Nederland.
  Door afschieten los je het probleem niet op, de ganzen zijn er toch en anders moet je de hele soort afschieten, wat mijn inziens ook niet de bedoeling is. Op termijn met de opwarming met name in het Noordpool gebied zullen de ganzen het toch al moeilijk krijgen.
  Is het niet beter om de foerageergebieden meer uit te breiden en zodanig in richten dat het ook daadwerkelijk een alternatief voor de ganzen zijn. Voor de gans is het enige wat telt zich zo goed mogelijk vet te mesten voor het komende broedseizoen.
  De meeste boeren die ik spreek vinden het ook jammer dat het platteland saaier en stiller is geworden door de intensivering. Ik kan begrijpen dat dit economisch noodzakelijk is, maar als ik kijk wat er wel mogelijk is om een win win situatie te krijgen zoals in Groningen met grauwe kiekendieven is gebeurd, lijkt mij dat dit ook voor ganzen mogelijk moet zijn.
  Wij moeten in Nederland gaan beseffen dat alles recht heeft op een plek op de schaarse ruimte en dat dit ten koste gaat van de winstgevendheid van een aantal bestemmingen die voor een bepaald gebied gelden. Dat boeren recht hebben op een gezond inkomen, houdt voor mij niet in dat andere belangen dan moeten inleveren. Het boerenland is gevormd door de boeren, het lijkt mij dat dit ook alleen in stand gehouden kan worden door boeren, de productiviteit die met minder intensief beleid verloren gaat moet dan gecompenseerd worden.
  Landbouw bedrijven doe je met de elementen en is niet alles zodanig naar je hand te zetten, maar heb je te maken met factoren die productiviteit belemmeren. Het is geen fabriek waar je alles in de hand heb. Ik heb het idee dat dit gegeven wel eens vergeten wordt.
  De natuur met de ganzen (en de leeuweriken, patrijzen, grutto’s kieviten, etc. etc.) zijn van ons allemaal en hebben het recht daar goed voor te zorgen en van te genieten..

 • no-profile-image

  boer

  Ze moeten gewoon in de natuurgebieden stront rijden, dan groeit er meer voedsel. Dan hoef je de dieren ook niet meer bij te voeren en het mest probleem is ook op gelost!
  heel simpel!

 • no-profile-image

  gli

  Mensen, deze discussie op dit niveau is volstrekt zinloos. Enkele uitzonderingen daargelaten verzandt een en ander op zijn best in een welles-nietes verhaal en op zijn slechtst in een ordinaire scheldpartij. Als het zo gaat kan de redactie beter zo snel mogelijk de discussie afkappen.
  Hier heeft niemand wat aan. Reken maar niet dat er enige invloed van een dergelijke discussie uitgaat. Zo luistert niemand naar het standpunt van de ander om tot een vergelijk te komen. En iedereen meent natuurlijk dat het gelijk voor 100% bij hem of haar ligt.
  Afkappen dit geklets

 • no-profile-image

  van Bijk

  U heeft gelijk, Gerrit. Ik had beter moeten opletten. Aan Klaas uit Woerden: daarom worden boeren zo negatief afgeschilderd. Terecht toch dat men jullie minacht. Dat is toch gewoon het verdiende loon.

 • no-profile-image

  Gerrit

  Pardon van Dijk, je bedoelt zeker DAN barst het niet zo...

 • no-profile-image

  jos rotteveel

  zoals ik hoor willen ze geen ganzen meer afschieten.
  ze kunnen beter maar van nederland een groot natuurpark maken en alle boeren wegsturen en dan hopen dat de mensen pas echt hoger krijgen.

 • no-profile-image

  m van dijk

  Mijn slotconclusie: boerkes, boerkes toch, wat een niveau hebben jullie.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Vogelbescherming kan zich beter druk maken over de jacht op grutto's in Frankrijk . Ganzen zijn er toch zat.

 • no-profile-image

  gli

  Mensen !!!
  Ophouden met die scheldpartijen.
  Je moet op deze reactie-pagina's opbouwend bezig zijn. Je hoeft het perse niet samen eens te zijn maar reageer wel normaal. Soms krijg ik een vieze smaak in de mond van reacties. Dit is heel slecht. laat de redactie schiften in onzin/beledigende reacties.

 • no-profile-image

  jager

  Denk dat ik morgen maar weer een paar ganzen ga schieten.

 • no-profile-image

  Plop

  Zou ik ook doen jager en kun je dan ook meteen de loop op jezelf richten en afdrukken???? Maar denk eraan; de natuurbescherming gaat dit winnen en dat frustreert jou en je schietzieke kameraden enorm. Het zweet breekt je uit. Geweldig vind ik dat.

 • no-profile-image

  leon

  dat de ganzen niet mogen afgeschoten worden is niet erg maar dan moeten ze wel eens de schade betalen en zich niet iedere keer eronder uit lullen!!!!

 • no-profile-image

  ir C.J.Bos

  In 2006 ben ik van de 33 ha groote bedrijf 3,5 ha zomer en wintergraan, 1 ha graszaad E rai, en een kopakker Dore pootgoed kwijtgeraakt aan overwinterende ganzen.(Totale schade vergoeding nog geen 4000 euro) Het eindeloze gedoe om ze van mijn land af te houden met stokken,(die omwaaien en in de machines komen) en linten en knalapparaten (waarvoor speciale vergunning met leges nodig is). Als je enige schade vandaag opmerkt moet je deze schade bijna gisteren al gemeld hebben. Alsof we als eenmansbedrijf echt niets anders meer te doen hebben.
  ONDERNEMERSRISICO ? gemakkelijk gezegd: het zal je brood maar wezen. Wij hebben geen cao en kunnen niet staken.
  en
  Bovendien ER DREIGT EEN GROOT VOEDSELTEKORT IN DE WERELD- ik ben(na verkoop van ons familie- bedrijf) net terug van een maand Bangladesh- Ons westerse-egoistische-hokjes-denken gaat daar echt aan miljoenen mensen nu het leven kosten, want voedsel is voor velen onbetaalbaar geworden..
  PRODUCEER ZOVEEL MOGELIJK VOEDSEL VOOR MENSEN.
  -geen mais voor bio-ethanol
  -geen 100.000-den ganzen als je met enkele duizenden exemplaren de populatie ook in stand houdt.(ook al zijn ze prachtig)
  Dus kom op denk eens eerlijk mee, wordt nu eens nuchter. Waar blijft ook ons verantwoordelijkheidgevoel en ons gezonde verstand, dat overigens niet alleen voorbehouden is aan (ex)boeren?
  Een eerlijke vraag is ook hoeveel mensenlevens en/of gefrustreerde boeren is een gans waard ?

 • no-profile-image

  Arend

  Eerst was ik er voor om het op een akkoortje te gooien met de overheid voor een behoorlijke vergoeding,maar als lieden zoals hertogs meteen onterecht gaan schelden op de jagers dan kunnen we net zogoed voor de andere optie kiezen

 • no-profile-image

  farmer

  Nee, gert heeft gelijk. De ganzen zitten niet in de natuurgebieden!!! Omdat daar niks te eten valt en daarom zoeken ze de landbouwgronden op. Hier in het noorden is het aantal ganzen de laatste jaren erg toegenomen. Ook al wordt er opgejaagt.
  Zolang er geen goede vergoeding voor de schade van de ganzen komt, zal de jacht er blijven. Tevens moet de schade wel door 'goede' taxateurs worden uitgevoerd.

 • no-profile-image

  ton

  Eindelijk hertogs, je bent er weer zodat ik je ergens aan kan herinneren. Waar blijft je antwoord op de vraag wat natuur is, wat de meerwaarde van natuur is en waarom nederland geen landbouwland meer is. Geef nou eens antwoord of stop met het geven van schimpscheuten.

 • no-profile-image

  Red Dear

  1: de boeren moeten naast de normale bedrijfseconomische schade een extra premie krijgen voor hetgeen ze feitelijk zonder keuzemogelijkheid opgedrongen krijgen;
  2: die natuuromzet moet zonder allerlei mitsen en maren uitbetaald worden. Natuurmensen weten al zoveel over de betreffende gebieden dat daar geen extra controles voor nodig zijn;
  3: natuurliefhebbers dienen een openbaar register te tekenen en dienen daarbij overeen te komen dat ze extra voor het voedsel willen betalen dat feitelijk niet op de overbegraasde ganzenlanden geteeld kan worden... waarschijnlijk zal er dus meer geimporteerd moeten worden... hiervoor dienen de natuurfreaks een heffing te betalen. Net zoals de boeren een minas bij moeten houden zullen zij een menselijke minas moeten bijhoden;
  4:een deel van de ganzen wordt afgeschoten, hiertoe worden er jachtpartijen georganiseerd die geld opbrengen om de boeren te compenseren;
  5: types die mensen op afkomst en plaats in combinatie van gezindte voor gek zetten dienen direct verbannen te worden naar Taliban country(hh cs).

 • no-profile-image

  pieter van der plas

  Als mijnheer zelf overlast heeft van ratten of muizen, gaat hij ze dan ook voeren? Plagen dienen bestreden te worden.

 • no-profile-image

  Mieke

  De berichten dat de natuur alle vogels wil weren zijn juist. De natuurgebieden zijn Vogelrichtlijngebieden,nu Natura 2000 gebieden, aangewezen voor overwinterende trekvogels en ganzen!
  Ton Voets moet de beheerders aanspreken:want die handelen in strijd met Europees recht door de boeren hun taak te laten opknappen! De regering doet er nog een schepje bovenop door de andere kant op te kijken en geen passende vergoeding uit te keren.

 • no-profile-image

  tuinder

  Eerst maar eens laten zien dat ze bij het fauna fonds schade kunnen berekenen De schade vergoedingen die nu uitgekeerd worden zijn al niet markt conform. Ik moet instaat zijn de gemiste produkten bij te kunnen kopen om mijn klanten tevreden te kunnen houden. Bij kwin betalingen (een vaag getal uit het verleden.) lukt dat nooit en hol je een bedrijf uit en verdwijnt je bestaansrecht. Dus zolang dat niet gebeurt. Schieten maar liefst met een kanon.

 • no-profile-image

  farmer

  Beste M. van Dijk,
  Allereerst zijn we geen ganzen-haters, dan wel natuurhaters!!!
  Hier in het noorden zijn de ganzen een erg groot probleem. Er komen er teveel, we doen er alles om ze te verjagen. Maar soms kan je niet anders dan wat ganzen af te schieten.
  Zolang er GEEN goede regeling komt, zal de jacht er blijven. De afgelopen jaren is ons vertrouwen over het uitkeren van schadevergoeding verloren gegaan door de burocratie en tegenwerkingen.
  Daarom begrijp ik heel goed de reacties van de andere boeren over afschot van ganzen. En u noemt dat niveauloos?

 • no-profile-image

  gert

  straks gaat ook iedereen schiphol mijden omdat ze daar ook ganzen afknallen,wat zal het daar rustig worden

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Nou marius .....bij deze sta je genoteerd!
  Bovendien lieg je, als alle jagers!
  JAGERSLATIJN!

 • no-profile-image

  Anna

  Geachte Hertogs,
  1) Natuur is een vervoeging van het werkwoord eten. De mens is daar onderdeel van.
  2)Wat er gaande is in de landbouw is hetzelfde als in andere sectoren; namelijk schaalvergroting. (De laatste decennia is de productie gelijk gebleven; de grond wordt nog steeds gebruikt voor die productie)
  3) Boeren worden niet gesubsidieerd maar het voedsel wordt gesubsidieeerd (Zie de momenteel stijgende prijzen) Bovendien wordt er in de EU slechts 3 % aan landbouw besteedt! Veel minder dan aan bijvoorbeeld defensie. De denkfout zit vaak in het alleen kijken naar de begroting van het EU parlement in Brussel. Die begroting behelst slechts de gezamenlijke onderwerpen van de EU (landbouw, veiligheid en bestuur). Men moet alle nationale begrotingen, van alle EU landen bij elkaar optellen.
  4) Natuurgebieden kennen een grote soortenrijkdom. Jammer dat zo weinig wordt gekeken naar andere leefgebieden zoals steden, industrieterreinen en landbouwgronden die toch ook hun eigen soorten kennen. En jammer dat bij de bescherming in natuurgebieden soms heel eenzijdig naar 1 iets wordt gekeken. Een voorbeeld: Bij ons is een weidevogelgebied verpest omdat men inzet op een bepaalde kikkersoort.
  Conclusie: Natuur is nooit zwart of wit. Alles heeft invloed op elkaar. Met respect naar elkaars verhalen luisteren (=kennis delen) is voor elke soort (mens of dier of plant) het beste.

 • no-profile-image

  farmer

  Ten opzichte van 2001 is het totaal aantal overwinterende ganzen in 2006 gestegen met 32%. De toename in het aatal 'gansdagen' is zelfs veel groter. Er komen steeds meer ganzen in Nederland en ze verblijven hier ook langer. Nu is mijn vraag aan de vogelbescherming: hebben ganzen nadelige invloed op de weidevogelpopulatie?

 • no-profile-image

  Folkert

  Hier in Anjum is het verschrikkelijk met de ganzen,ze vreten niet alleen gras maar ook mijn aardapelen zo uit mijn land vandaan.Afschieten die beesten.

 • no-profile-image

  Hertogs

  Graag Ton. Natuur is, m.i., het laten verlopen van ecologische processen,zonder dat daarbij de mens onnodig ingrijpt. Dit heeft niets met landbouwgrond te maken. Doordat jaarlijks honderden boeren stoppen met hun bedrijf, is het duidelijk dat er in die agrarische sector iets gaande is. Nederland is al lang geen landbouwland meer. Dat leerde ik vroeger (30 jaar geleden al) op onze scholen. Landbouw kan hooguit nog bestaan, indien er gigantisch gesubsidieerd wordt. De vraag alleen is: Is dit terecht. Wij zijn een transitoen wetenschaps land. De natuur heeft een meerwaarde, gezien het feit dat de soortenrijkdom veel groter is dan op landbouwgronden. Niet dat er geen landbouwgronden mogen zijn, natuurlijk. Mensen, die een goed lopend agrarisch bedrijf hebben, laten zo. Stopt men echter, wat nu in veel gevallen een feit is, dan is het het overwegen waard deze gronden in te richten als natuugronden. Mij is duidelijk dat dit voor veel boeren een niet te verteren verhaal is. Gezien het aantal bedrijfs-beeindigingen is het echter wel de realiteit. Ik hoop zo antwoord gegeven te hebben op je vragen en wens je allerbeste toe.

 • no-profile-image

  reageer toch niet op buitenstaanders zoals die van Dijk (is volgens mij ook nog niet eens z'n echte naam, misschien heet ie wel Jansen)

 • no-profile-image

  van Dijk

  Gerrit: okee. Je hebt gelijk. Ik had beter moeten kijken.
  Klaas en Piet uit Woerden: Nu kun ke exact zien, waarom men boeren steeds minder accepteert. Door dit taalgebruik word je terecht geminacht. Eigenlijk hebben jullie niet het recht boer te zijn. De vogelbeschermers gaan dit zeer zeker glansrijk winnen. Nederland dient een land te zijn waar geen plaats is voor het neerschieten van dieren.

 • no-profile-image

  piet

  ik vind dat ze die domme dieren moeten afschieten dan tuimt het tenminste een beetje op in nederland!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  ton

  Voets moet eens in discussie met staatsbosbeheer en natuurmonumenten met zijn stelling dat "beschaving betekent zorgen voor voldoende voedselvoorziening". De uitgangspunten van milieuclubs verschillen kennelijk behoorlijk op het gebied van welzijn en voedselvoorziening. De ene club praat over natuur waarbij echte natuur betekent desnoods verhongeren, en de ander club praat over gebrek aan beschaving als beesten verhongeren. Als landbouw zien we de uitkomst van deze discussie met belangstelling tegemoet.

 • no-profile-image

  die van dijk/jansen/pieterse toch.. heeft nog een slotconclusie ook zeg. 't buitenstaanderke

 • no-profile-image

  karel

  jullie kunnen die dieren beter dood knallen netzo als piet het zegt??????????????????

 • no-profile-image

  domi nee

  Helemaal mee eens gli.
  ik neem aan dat je het
  over oa. jac uit sevenum hebt.

 • no-profile-image

  gj

  Beste Hertogs, bedrijfsbeeindigingen realiteit? Ja, maar waarom wordt er gestopt.
  Zou dat ook eens kunnen vanwege de milieu en natuur organisatie terreur?

 • no-profile-image

  een wakker dier

  JIJ bent geen IR. bossie.
  Ik ook niet, maar ik kan aan jouw reactie zien dat jij hooguit de mulo hebt bezocht en waarschijnlijk niet eens hebt afgemaakt!

 • no-profile-image

  Marianne Hertogs

  Piet en Peter: wat een boerkes. Het niveau en intelligentie van Kabouter Plop. Zo gaan de boerenbedrijven (terecht) naar de klote. Wegweze!!

 • no-profile-image

  piet

  jehebt gelijk peter

 • no-profile-image

  Arend

  Het is een kwestie van beschaving de boeren de werkelijk geleden schade uit te betalen hoe hoog die ook mag zijn vastgesteld door deskundige taxateurs en niet door een handjevol faunologen

 • no-profile-image

  gert

  landbouwgronden zijn de voedselbanken voor overwinterende ganzen,deze vogels gaan niet naar verwilderde terreinen van de natuurorganisaties waar voor hen niets te halen is,en dan wil men nog veel meer natuur.dit aspect moet eens worden meegewogen in de natura 2000 discussie.als er nog meer natuur wordt aangelegd wordt de druk van fouragerende ganzen op de resterende landbouwgrond nog groter,of er moeten flink wat vogels worden afgeschoten

 • no-profile-image

  Arno

  Ik vind dat er een premie moet komen op elke afgeschoten gans van minimaal 5 euro.Dan hoeft er op den duur geen schade meer vergoed te worden.Het bespaarde geld zou ten goede kunnen komen aan de gezondheidszorg.Dat zou pas beschaving zijn...

 • no-profile-image

  Hijgend Hert

  Ha Ha Arno uit Arnemuiden, zo uit de kerk, dus heeft de klok wel horen luiden(geen probleem daaro).

 • no-profile-image

  miltie

  voets heb geen kennis van zaken;dom;dom;de jagers waren dieren doders ;;maar wel een gezonde populatie aan zwanan ;;damherten ;;edelherten;ganzen;;zwijnen ;door hun gedram ;is fauna beheer een groot FIASCO;nu moeten er duizende dieren gedood worden om populatie weer beheersbaar te maken;zie OOSTvaarders plassen ;daar 450de hongers dood gestorven ;;wat zijn WE toch dierenliefhebbers ??

 • no-profile-image

  Hermien

  Als je ze een vinger geeft pakken ze de hele hand. Dit spreekwoordt geld hier voor de natuurbeweging en al hun maatjes. Dit weet je gewoon, het is nooit anders geweest. Die mensen zitten anders in elkaar. Wat maakt het hun uit, wat hun leiden geen schades van die ganzen. Schades betalen dat is het laatste, heel moeilijk maken, dan kost het niet veel. Zo is het met alles wat die lui willen. Zeuren, afpersen, bezwaarmaken, mensen die werken, aangeven, ga zo maar door. Je wordt er dood ziek van. Nu de ganzen , dan de wilde zwijnen, vossen enz. Ik meen dat er wildbeheer is, als dit niet meer is krijgen we zulke grote problemen, dit wordt een ramp. Dus niet zeuren, afschieten en geef het maar aan de voedselbank, deze mensen weten mischien wel wat honger is. Het moet toch niet zo zijn dat de voedselproducenten het hardst moeten werken en de laagste beloning hebben. Laat die flierenfluiters ook maar is werken voor hun loon. Anders maar geen eten op de plank.

 • no-profile-image

  Ewoud

  Allereerst zou ik niet weten waar al dat geld voor de schadevergoeding vandaan zou moeten komen. Als dit al een optie is, want het afschieten van ganzen is ook zeker aan regels gebonden. Zo moet er eerst op andere manieren worden geprobeerd ganzen te verjagen, met vlaggen enz.. Toch zitten de ganzen liever op jonge gras of graanplantjes dan in die verwilderde natuurgebieden. Om die beesten wel naar die gebieden te jagen zul je naar hardere middelen moeten grijpen. En dan nog, een jager mag maar 5 ganzen per boer per dag schieten, terwijl er honderden van die dingen per hectare zitten. Dus ik zie het probleem niet!

 • no-profile-image

  gli

  Er staan wel heftige reacties tussen.
  Kennelijk over en weer een hot item!

 • no-profile-image

  dirk

  U bent zeker vergeten van Dijk dat de foerageergebieden op aandrang van de vogelbescherming tot stand zijn gekomen
  Mijn vraag aan u wat betaald de vogelbescherming hieraan mee Waarom word de schade bij de boer nergelegt ook door de vogelbesherming En waarom wil deze club niet met de boeren praten Waarom gaat u zo te keer tegen de jacht op deze vretende dieren want u weet net zo goed als ik dat 8 ganzen net zoveel opvreten als 1 koe plus dat de boer een eiderisico heeft van € 250 Waarom eist faunafonds van grondgeruikers dat deze een afschotvergunning moeten aanvragen Ik zou zeggen denk maar eerst eens na voordat je dergelijke zaken uitkraamt

 • no-profile-image

  dirk

  hallo van Dijk wil je de rest van de vragen ook een antwoord op geven en niet alleen wat jouw past want dat zou je sieren wel of geen taalfouten Volgens mij weet je er helemaal totaal niets van af Alleen een beetje in een microfoon toeterren Dat is geen kunst maar beantwoord de vragen maar eens eerst

 • no-profile-image

  farmer

  Beste M. Woldhuis,
  Er is een grote interfentie tussen ganzen en weidevogels. Dus wat is uw oplossing hiervoor? Het kan toch niet zo zijn dat we ene soort voortrekken t.o.v. de andere. Het feit is wel dat het niet samen gaat. Maar de populatie ganzen blijft schrikbarend groeien.

 • no-profile-image

  M van Dijk

  Dag Dirk uit Oosterwolde. Op de 1e plaats zou ik mij eens een beetje verdiepen in de Nederlandse taal. Dat barst het niet zo van de fouten. Op de 2e plaats het volgende: Ik pleit steeds voor een goede schadevergoeding voor de boer. in het verleden zal er heus wel het nodige zijn foutgegaan. Dit moet gewoon verbeterd worden. Ook de boeren probeerden daar onterecht slaatjes uit te slaan!!! Heb daar veel voorbeelden van. Dus: een goede schadevergoeding door de overheid, goede taxateurs, geen jacht meer op ganzen en andere dieren en we zijn in dit land een heeeeeeeeeeel stuk verder met onze beschaving. Want dat was toch een van de uitgangspunten. (PS. heeeeeeel is niet goed geschreven, moet heel zijn.)

 • no-profile-image

  farmer

  O ja, Toon Voets noemt het massaal afschieten van ganzen. Afschot van ongeveer 3 % van de totale ganzenpopulatie vind ik niet massaal

 • no-profile-image

  gert

  ik ben geen jager,maar ik ben niet van plan om als voedselbank voor trekvogels te functioneren ,de gewassen opvreten en als dank de boel er onderschijten,die trekvogels zijn ongenode gasten en hebben geen portemonnaie bij zich.Een restauranthouder wil ook geen klanten die niet betalen.

 • no-profile-image

  dirk

  hallo meneer van dijk weet je wel eens waar je over praat Volgens mijn bescheiden mening bent u nog dommer als een achtereind van een varken Ga eerst maar eens kijken hoe faunafonds de boeren belazerd en mischien is de volgelbescherming daar wel in vertenwoordigd Je weet totaal niet waar je het over hebt Het is te hopen dat ze bij u en de vogelbescherming alles opvreten en dan net zo behandeld worden door faunafonds zoals ze de boeren doen

 • no-profile-image

  gert

  op schiphol worden ganzen ook afgeschoten,geef de boeren dan een goede schade vergoeding inplaats van een fooi.

 • no-profile-image

  Vinkeveen

  Ik prijs de dag dat die ganzen allen in de tuinen van de zogenaamde vogelbeschermers plaatsnemen.
  Dat is ook gelijk de dag dat die zelfde vogelbeschermers er anders over gaan denken. Kunnen ze lekker door de zure stront lopen!
  Wat die enorme aantallen luie vette ganzen niet opvreten schijten ze onder en daar moeten onze koeien melk van maken voor de terecht kritische consument!!!!!

 • no-profile-image

  peter

  al knallen ze die beesten dood dat gaat hetsnelst en het handigst!!!

 • no-profile-image

  gert

  de schadevergoeding deugt niet,de taxateurs zijn niet onafhankelijk en spreken teveel namens hun broodheer.ze menen dat ze de boeren met een kluitje het riet kunnen insturen,maar zo krijg je problemen.Als iedereen zo voor de natuur is,moet een goede schadevergoeding toch geen probleem zijn.

 • no-profile-image

  Joop

  Zal het niet zo zijn, dat de mensen, die tegen het bejagen van schade veroorzakende ganzen zijn, wel een muis, die hun eigen eten opvreet met klemmen en gif proberen te vangen?
  De boeren en jagers doen niets anders dan het beschermen van het voedsel voor hun koeien. De geschoten ganzen worden daarna opgegeten, dat zie ik die dierenliefhebbers, die zo'n zielig muisje vermoorden, nog niet doen.
  Laat ik even duidelijk zijn; ik vind ganzen prachtige beesten en gun ze alle ruimte hier in Nederland, maar als er teveel zijn moet je ingrijpen om excessen te voorkomen. Boeren en koeien hebben ook rechten.

 • no-profile-image

  jac

  wa weer een hoop reacties zeg. Ik was achteraan begonnen maar na 2 keer een stukje van Hertogs uit Roermond te hebben gelezen ben ik er maar mee gestopt, het is weer zo ver een hele hoop van die domme reacties van mensen die niet weten waar ze over praten. Wat een gezeur dat de jacht verboden zou moeten worden, er is helemaal niets mis met de jacht in NL. het slaat totaal nergens op dat dit niet past in een beschaafd land. Zulke reacties kun je alleen verwachten van mensen die ver van de werkelijkheid leven. Als er al mensen zijn met een hart voor de natuur zijn het wel de boeren en de jagers dit zijn van de weinigen die nog weten hoe de natuur werkt zonder gehersenspoeld te zijn door allehande professoren en andere -logen die denken dat ze er wat van weten. Het is erg jammer dat een groot gedeelte van de bevolking zo ver van de natuur is komen te staan en alleen nog maar geloven wat dit soort mensen verkondigen.
  In een beschaafd land hoort het ook dat je waardeerd dat er mensen zijn die zorgen dat je elke dag kan genieten van een landschap en nog belangrijker kunt eten wat je wil tegen schappelijke of vaak erg lage prijzen.

 • no-profile-image

  John

  Beste boeren en boerinnen,na het lezen van de reacties,van allen,is mij bijgebleven dat de discussie(helaas)zinloos is.Tegenstanders van jagen zijn geen dierenliefhebbers,maar alleen maar tegenstanders.Als het maar tegen de gevestigde landbouw is.Het maakt niet uit hoe.Als er ,als gevolg van het niet jagen,nog meer ganzen zijn,en er gaan er dan in een strenge winter een heleboel dood,is dat ook de schuld van de boeren.Als er een ziekte uitbreekt onder wild,is dat ook de schuld van de boeren.Als er geen zwijnen bejaagd mogen worden in varkensrijke gebieden,en er breekt varkenspest uit,ook dat is de schuld van de boeren.
  De boeren doen het toch nooit goed,in de ogen van die verblinde fanaten!Maar houdt moed,er zijn altijd burgers met belangstelling,die de landbouw en veehouderij volgen,en dier,zoals ik,hopen dat ooit het gezonde verstand zegeviert bij de bestuurders.Ik hoop dat veel boeren en boerinnen zich gesterkt weten!

 • rdegronc

  Jammer dat die ganzen niet kunnen grazen bij die groene rakkers en/of vogelaars in de tuin. Eens kijken of ze dan nog zo hard roepen om ze niet te verjagen of af te schieten. Er zijn veel te veel ganzen, denk hierbij ook aan ziektes die kunnen uitbreken en er zijn blijkbaar ook nog te veel vogelaars.
  Het is een grote ergernis om aan te zien hoe je gewassen die je met eer voor de natuur hebt laten groeien op mum van tijd worden opgevreten of vertrapt. Het is bijna niet te doen om die ganzen en wilde duiven niet vergeten elk uur van de dag en nacht te verjagen. Vogelbescherming wordt wakker aub.

Laad alle reacties (72)

Of registreer je om te kunnen reageren.