Home

Achtergrond 497 x bekeken

Stal met 300.000 kippen moet dicht

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde op 27 februari 2008 voor de derde maal een vergunning voor het pluimveebedrijf met 300.000 kippen in Groesbeek. De gemeente verleende in 2007 nog een vergunning. Een grote groep appellanten, waaronder drie verenigingen, vochten de vergunning aan. De uitspraak haalde het landelijke NOS-Journaal, nu de ‘megastal’ leeft in de media.

Alle appellanten stellen dat de inrichting stankhinder veroorzaakt. Hiertoe voeren ze onder meer aan dat er onvoldoende bestaande rechten zijn op grond waarvan vergunning kan worden verleend. Verder stellen ze dat het college van burgemeester en wethouders het sportcomplex Achilles '29 ten onrechte als een categorie III-object in plaats van een categorie II-object in de zin van de brochure ‘Veehouderij en Hinderwet’ van Vrom aanmerkte. Ze voeren bovendien aan dat het college de omvang van de stankemissie van de inrichting onjuist vaststelde nu het ten onrechte niet de omrekeningsfactoren uit de bijlage bij de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden hanteerde.

De afdeling bestuursrechtspraak stelt de beroepen van de appellanten gegrond en vernietigt het besluit tot vergunningverlening met de bijbehorende vergunning voor het bedrijf. Ook moet de gemeente de proceskosten betalen aan de vele bezwaarmakers. Onder de bezwaarmakers waren naast diverse particulieren drie groepen: een sportvereniging, de bewoners van een villapark en Stichting Een Dier Een Vriend.

De zaak over dit grote pluimveebedrijf loopt al veel langer dan het woord megastal de media beheerst. Een geschiedenis is te vinden op de website van Werkgroep Milieubeheer Groesbeek. Deze werkgroep, die in 2001 zelf bezwaar maakte tegen een vergunning aan dit bedrijf, geeft 1996 als jaar waarin een vergunning verleend wordt voor het houden van 300.000 legkippen. Ondanks dat de stal een groen label heeft, wist de werkgroep veel klachten te verzamelen: stank op meer dan 500 meter afstand, zwermen vliegen en lawaai van ventilatoren, bezwaren die buiten de beoordeling van de rechtszaak vielen.

Het voorgaande leert dat ondernemers die een megastal willen exploiteren, zich flink moeten inspannen om daadwerkelijk zonder hinder te werken. Anders zal de bedrijfsvoering met de grote aantallen dieren vanzelf meer klachten veroorzaken dan een coulante gemeente nog kan blijven gedogen. Als het goed is, zijn juist bij een grootschalige opzet de diverse methoden om aan nieuwe normen op gebied van welzijn en milieu te voldoen eerder betaalbaar.

Onlangs ging elders, in Grubbenvorst, de gemeenteraad nog akkoord met het plan voor een bedrijf met 35.000 varkens en 1,3 miljoen kippen. Maar de eerste 150 inwoners van de gemeente stonden bij de betreffende raadsvergadering al klaar om tegen dit plan te demonstreren.

Lees ook Megastal ter discussie

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘megastal’

Meer informatie Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 1 januari 2007

Meer informatie Werkgroep Milieubeheer Groesbeek over Pluimveebedrijf Van Deurzen

Meer informatie agd.nl: Ruim baan voor megastal in Grubbenvorst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.