Home

Achtergrond 150 x bekeken

PvdA: raffinaderijen moeten betalen voor emissie

Ook raffinaderijen moeten gaan betalen voor rechten om het broeikasgas CO2 uit te stoten.

Ze worden ten onrechte buiten de veiling gehouden van emissierechten in de voorstellen van de Europese Commissie. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom vandaag in de Tweede Kamer.

De Kamer vergadert woensdag over het klimaatbeleid van de Europese Unie. Belangrijk onderdeel daarvan is een richtlijn voor het Europese handelssysteem voor broeikasgassen.

Met ingang van 2013 moeten de elektriciteitsmaatschappijen via een veiling aan hun uitstootrechten komen. Sectoren die niet alleen in Europa, maar wereldwijd concurrentie te duchten hebben vallen niet onder die verplichting. Wat Samsom betreft geldt die uitzondering terecht voor de staalindustrie, maar zou dat niet moeten gelden voor raffinaderijen.

De regeringspartijen steunden het kabinetsstreven om de Europese Unie te bewegen tot hogere CO2-doelen: niet een vermindering van 20 procent in 2020, maar van 30 procent. VVD en PVV zijn het daarmee niet eens. Helma Neppérus van de VVD pleit voor haalbare doelstellingen, die kunnen rekenen op steun van het bedrijfsleven. PVV-er Barry Madlener noemde een Europese aanpak van een wereldwijd probleem "betekenisloos''. Zo leidt volgens hem het betalen voor emissierechten door raffinaderijen alleen maar tot verplaatsing van industrie naar niet-Europese landen.

CDA-er Liesbeth Spies vond net als SP-er Paul Jansen dat ervoor gewaakt moet worden dat individuele lidstaten alsnog proberen om onder hun milieuverplichtingen uit te komen.

GroenLinkser Wijnand Duyvendak daagde de PvdA uit om steun te geven aan zijn initiatiefwet om de uitstoot van kolencentrales extra te gaan belasten, omdat die naar verhouding veel broeikasgas uitstoten. Volgens Samsom zullen elektriciteitsmaatschappijen afzien van hun investeringsplannen in ons land onder druk van het komende Europese systeem voor de emissiehandel. Mocht dat niet zo zijn, dan ziet Samsom meer in een ,,plan B'', het extra belasten van ,,grijze stroom'' ten opzichte van groene stroom.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.