Home

Achtergrond 222 x bekeken

Meer duidelijkheid rondom verpakkingenbelasting

Ondanks betrekkelijk ruime vrijstellingen is het niet ondenkbaar dat ook de agrarische sector met de verpakkingenbelasting te maken krijgt, is het niet als belastingplichtige dan toch wel als kind van de rekening. Rondom deze nieuwe belasting is heel veel – tot op de dag van vandaag – onduidelijk. Maar nu begint de rook langzaam op te trekken. Agrocount.nl schreef op 24 september 2007 al over deze nieuwe belasting.

Nedvang
Aanvankelijk leek de organisatie Nedvang (Nederland van afval naar grondstof, www.nedvang.nl) een centrale rol te gaan spelen in de nieuwe verpakkingenbelasting. De stichting speelt al een rol bij de uitvoering van het Besluit verpakkingen. Nedvang voerde namens het bedrijfsleven overleg met het Ministerie van Financiën om de invoering van de nieuwe verpakkingenbelasting zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ondernemers wisten met name niet goed hoe zij hun administratie moesten inrichten om aan de verplichtingen van de verpakkingenbelasting te voldoen. Ze hebben blijkbaar begrip gevonden voor deze problematiek. Daarom is al eerder besloten dat de eerste voorschotbetaling pas in het derde kwartaal van 2008 hoeft te gebeuren. De Belastingdienst heeft dit bericht al eerder op haar website (www.belastingdienst.nl) opgenomen. Dit betekent overigens niet dat er niet betaald hoeft te worden over de eerste helft van 2008: uitgangspunt blijft dat bedrijven voor geheel 2008 aangifte doen en betalen.

Wijze van administreren
Uitgangspunt binnen de verpakkingenbelasting is dat aan de hand van de administratie moet kunnen worden aangetoond dat de aan de Belastingdienst verstrekte definitieve aangifte klopt. Bedrijven zijn helemaal vrij in de wijze waarop ze aan die verplichting invulling geven. Dit leidt ertoe dat bepaalde bedrijven zullen kiezen voor een redelijk gedetailleerde verpakkingenadministratie. Andere bedrijven maken wellicht op eenvoudige wijze een koppeling met de reguliere administratie voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor de aangifte verpakkingenbelasting. In ieder geval moet de definitieve aangifte over 2008 – die moet worden gedaan in het voorjaar van 2009 – aansluiten bij de administratie. De administratie van de onderneming vormt de basis voor een eventuele controle door de Belastingdienst.

Belastingdienst uitvoerder
Naar nu bekend is, heeft Nedvang de basis voor het afvalverwerkingsysteem overgedragen aan de Belastingdienst. Bedrijven kunnen nu gebruikmaken van een programma op de site van de Belastingdienst waarmee ze kunnen bepalen of er verpakkingenbelasting moet worden betaald. Over enkele maanden komt het online-aangiftesysteem beschikbaar.

Nedvang maakte eerder al bekend dat in de komende maanden de Belastingdienst met een klankbordgroep van het bedrijfsleven de resterende fiscaaltechnische en administratieve vraagpunten bespreekt. De resultaten worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt, zodat bedrijven deze zo nodig kunnen meenemen in de opzet van hun administratie.

Agrosector
Ondanks betrekkelijk ruime vrijstellingen zullen zonder twijfel sommige bedrijven (denk aan de tuinbouw) met de heffing van doen krijgen. Zo blijft de eerste 15.000 kilo verpakkingsmateriaal buiten de heffing. Bedrijven hebben nu nog de tijd om na te gaan hoe de heffing zal gaan uitpakken, of dat er nog alternatieven bestaan en hoe ze een en ander kunnen administreren. Een alternatief is bijvoorbeeld het vervangen van eenmalige verpakking door meermalen te gebruiken verpakkingen.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Lees ook Verpakkingsbelasting raakt ook agrosector

Meer informatie Website Nedvang

Meer informatie Website Belastingdienst over de Verpakkingenbelasting

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.