Home

Achtergrond 231 x bekeken

Kritiek Duitse oppositie op Europees voerbeleid

De Duitse oppositiepartij FDP steunt de boerenbond DBV en varkenshoudersbond ISN bij het verzet tegen de beperkingen op de import van transgeen mengvoer in de Europese Unie.

Volgens FDP-landbouwwoordvoerder in de Bondsdag, Hans Goldmann, zit in de beperkingen een groot deel van de oorzaak voor de nijpende rendementsproblemen in de varkenshouderij.

"De kosten van mengvoer zijn door het biotechnologievijandige beleid in de EU hoger zijn dan in de Verenigde Staten, Brazilië en Canada. Hun kostenvoordeel wordt door de terughoudende toelatingspolitiek van de EU, met steun van de Duitse regering, alleen maar groter. Het bedraagt momenteel tot 50 euro per ton mengvoer", becijfert Goldmann.

ISN-voorzitter Franz Meyer zu Holte betitelt het beleid als 'sadomasochistich'. Hij constateert dat de nood in de varkenshouderij door het bedoelde beleid nog elke dag stijgt.

De opheffing van het verbod op transgeen mengvoer is hoofdbestanddeel in een vorige week door de bond opgesteld eisenpakket.
Om de ergste nood hier en nu te lenigen eist de ISN een speciaal kredietprogramma op basis van gunstige rentevoorwaarden. Hiermee moet het extreme gebrek aan liquide middelen op de bedrijven worden overbrugd.

Verder mikt de ISN op maatregelen in de fiscale sfeer, met name ten aanzien van de mogelijkheden voor reservering in verband met verliezen en belastingaftrek van verliezen. De overheid moet ook meewerken aan verbetering van de fiscale situatie bij bedrijfsbeëindiging.

Ook in Nederland neemt het verzet tegen de Europese politiek met betrekking tot transgene producten toe. Nevedi en LTO Nederland hebben geageerd tegen het rigide EU-standpunt, waarbij zelfs geen spoortje van een transgeen product mag voorkomen in partijen voergrondstoffen. Ook Europees Landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel heeft zich in de zelfde zin uitgelaten.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.