Home

Achtergrond 620 x bekeken

Hoge Raad doet uitspraak over activeren veldinventaris onder glas

De Hoge Raad heeft beslist dat veldinventaris onder glas per balansdatum geactiveerd moet worden. Dit is de uitkomst van twee proefprocedures waar Agrocount.nl al eerder over schreef. De Vereniging van Tuinbouw-Accountants / Administratiekantoren ‘Het Westland/De Kring’ (TAAK) spande deze aan tegen de Belastingdienst.

De proefprocedures betreffen twee tuinbouwbedrijven. Het ene teelt een chrysanten, het andere tomaten. Dat gebeurt in kassen. Voor beide teelten geldt dat er bij het afsluiten van het boekjaar kosten zijn gemaakt voor een oogst die pas in het daaropvolgende jaar plaatsvindt en opbrengsten oplevert. Zo zijn er tot en met 31 december uitgaven gedaan voor stekmateriaal, arbeid, verwarming, elektra, water, meststoffen, gewasbescherming, het stomen van de grond en perspotten. Het zijn normale uitgaven die elk jaar terugkeren.

De glastuinders hebben de uitgaven voor het groeiende gewas niet geactiveerd. Activeren houdt in dat kosten op de balans gezet worden om het dan af te schrijven over de periode van gebruik. De ondernemers voerden echter de uitgaven op voor het fiscale jaar waarin die gedaan zijn. De inspecteur heeft zich op het standpunt gesteld dat goed koopmansgebruik activering van de uitgaven vereist. De Hoge Raad stelde de inspecteur in het gelijk.

De motivering van de Hoge Raad komt op het volgende neer (tussen haakjes de nummers van de paragrafen in de uitspraken van de Hoge Raad):

  • Ondernemers moeten in het algemeen de aanwezige zaken in het bedrijf waarderen voor de kosten die de aanschaf, bewerking en verwerking met zich mee brachten (3.3.2).
  • De landbouw neemt geen uitzondering meer in sinds de arresten (in of voor 1960) voor de waarderingsregels. Ook doet het bijzondere karakter van veldinventaris (wat is dat?) met zijn risico’s daar niets aan af (3.3.3).
  • De belastinginspecteur en het gerechtshof hebben terecht gehandeld, zodat cassatie niet mogelijk is. Beide tuinders hadden hun veldinventaris moeten activeren (3.3.4).
De paragrafen zijn voluit te lezen op Rechtspraak.nl als onderdeel van de volledige uitspraken.

De uitspraak van de Hoge Raad zal overigens weinig ‘bloed meer doen vloeien’. Bijna iedere tuinder heeft immers gebruik gemaakt van de regeling om geleidelijk om te schakelen, de zogenoemde ingroeiregeling. Hierbij is de veldinventaris in 4 jaar met stappen van 25 procent per jaar opgewaardeerd. De ingroeiregeling is in 2006 reeds afgerond.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Praktijk in afwachting van proefprocedures veldinventaris

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘activering’

Lees ook Agrocount studiedag Tuinbouw en Fiscus

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad van 1 februari 2008 inzake de chrysantenteler

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad van 1 februari 2008 inzake de tomatenteler

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.