Home

Achtergrond 208 x bekeken

'Geen toets kassen op gevolgen luchtkwaliteit'

Kassen hoeven waarschijnlijk in de meeste gevallen niet te worden getoetst op hun gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar de bijdrage van kassencomplexen aan de concentratie van stikstofdioxide (NO2). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Vrom.

Kassen blijven net binnen de grenswaarde die het ministerie hanteert voor luchtverontreiniging; het RIVM komt uit op een gemiddelde bijdrage van 1,15 mugram per kubieke meter bij een kas van 2 hectare met een schoorsteen van 7 meter hoog. Pas bij 1,2 mugram is sprake van een bijdrage ‘in betekenende mate’, en is een toets vereist.

Het RIVM merkt op dat in sommige gebieden sprake kan zijn van een hoge achtergrondconcentratie van NO2 of van andere bronnen, zoals snelwegen, die zorgen voor luchtverontreiniging. In die gevallen zijn nadere berekeningen nodig om te zien of sprake is van overschrijding van de norm.

De grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Brussel moet nog instemmen met het NSL. Dat gebeurt naar verwachting begin 2009.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.