Home

Achtergrond 203 x bekeken 1 reactie

Geef snel duidelijkheid aan boeren over wateropgave

Wat is de wateropgave voor het Groene Hart en de rest van agrarisch Nederland? Ad Merks van samenwerkingsverband Boerengroen vraagt dat aan overheidsinstanties. Die roepen namelijk in koor dat de wateropgave de leefomgeving gaat veranderen.

Ad Merks is secretaris bij belangenorganisatie Boerengroen.

De wateropgave is de verwachte extra hoeveelheid water in kubieke meter per hectare per gebied, waarvoor ruimte moet worden gezocht binnen ons watersysteem. De regie ligt daarbij in handen van de provincies, ondersteund door waterschappen en gemeenten. Het doel lijkt duidelijk: ons watersysteem moet in 2015 kwalitatief, kwantitatief en ruimtelijk op orde zijn.

Daarom hebben overheidspartijen in 2003 samen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekend, maar inmiddels kennen we ook de Kaderrichtlijn Water (KRW) en vragen wij ons af hoe de watermaatregelen gekoppeld worden aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

Bij het waterbeheer voor de toekomst gaat het om de goede toestand van stroomgebieden als geheel en de samenhang tussen alle deelstroomgebieden. Dit betekent een veel nauwere relatie tussen water en natuur, landbouw, milieu, recreatie en ruimtelijke ordening.

Het is de bedoeling dat de vereiste inspanningen maatschappelijk breed worden gedragen. Dat vraagt in ieder geval om duidelijkheid en een goede informatievoorziening. Samenwerkingsverband Boerengroen vraagt daarom de overheidsinstanties: wat is de wateropgave voor het Groene Hart en de rest van agrarisch Nederland? We willen graag antwoord op de volgende vragen.

Komt er naast de robuuste, ecologische verbindingszone (EHS) ook een robuuste, economische landbouwzone (ELS) voor de toekomst van onze boeren? Zijn de gevaren van muggen en knutten voor de gezondheid van mens en dier al in kaart gebracht? Hoe verhoudt zich het droogpompen van polders tot het juist onder water zetten van ander gebied? Kan vruchtbare landbouwgrond zomaar onder water gezet worden (’functie volgt peil’) in deze tijd van mondiale voedselschaarste en sterk oplopende grondstoffen- en energieprijzen? En zo zijn er nog vele vragen.

Kunnen betrokken provincies en waterschappen als aanloop naar de waterschapsverkiezingen in november 2008 hierover snel openheid van zaken geven en de echte wateropgave benoemen voor de boeren, maar ook voor de burgers en buitenlui?

Boeren willen graag investeren maar niet op brakke grond! Liever planologische duidelijkheid met een volledige schadeloosstelling, dan vage plannen met ’zoekgebieden’ als politiek compromis. Het is de hoogste tijd om het beleid te herijken en een hogere prioriteit toe te kennen aan het behoud van de productielandbouw in ons land.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Heide

  Het is een goede zaak dat er een visie op de toekomst wordt vastgesteld.
  Een visie die wordt onderbouwd door feitelijkheden!!!
  Dus duidelijk niet door de emoties van dit moment!!!!
  Allerlei projecten die gebaseerd zijn op de waan van de dag en hun bestaansrecht ontlenen aan voornoemde emoties ontpolderen meer dan ons lief is en zetten ons land onder water voor een ""vijand"" die (ooit eerder)op andere wijze ons land wist te veroveren, dan bij het onder water zetten werd verwacht.
  Dus, pas op voor plannenmakers die hun bestaanrecht hebben ontleend aan het creeeren van mooie plannen met behulp van de emotie van de massa.
  De toekomstvisie zal over de mondialisering heen moeten kijken, voldoende voedsel-energiebronnen dichtbij om de hoek.
  Op dit moment hoeven we daarbij de politiek niet aan te komen.
  Links verdierlijkt en rechts verwilderd, wat doet het midden?

Of registreer je om te kunnen reageren.