Home

Achtergrond 234 x bekeken

Boeren zijn de dupe van belastingmaatregelen

Het belastingplan Werken aan winst 2007 kan zorgen voor flink meer belasting voor agrarisch ondernemers.

Ook stijgt de administratieve druk. Volgens Bram Kruijning, directeur agrarisch accountant bij Accon avm adviseurs & accountantsKruijning, kan financieel maatwerk oplossingen bieden.

Eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma kunnen grote nadelen ondervinden van het in 2007 ingevoerde belastingplan Werken aan winst 2007. Met dit nieuwe plan wil de Nederlandse overheid onder meer de concurrentiepositie van de
BV Nederland ten opzichte van het buitenland verbeteren. De uitwerkingen van dit plan worden nu pas zichtbaar.

De maatregelen, waaronder afschrijvingsbeperkingen op gebouwen, hebben grote gevolgen voor agrariërs die te maken hebben met de Wet op de Inkomstenbelasting en die gebouwen in eigen gebruik hebben of deze verhuren. Door het belastingplan kan de fiscale winst en de te betalen belasting behoorlijk stijgen. Het gevolg is dat er minder besteedbaar inkomen overblijft.

Het antwoord van de overheid is het beperken van de afschrijvingen door een bodemwaarde vast te stellen die gelijk is aan 100 procent (bij verhuur) of 50 procent (bij eigen gebruik) van de WOZ-waarde. Door het instellen van de bodemwaarde zijn de totale afschrijvingen op een gebouw lager, waardoor de te belasten winst stijgt. Een verzachtende maatregel is de MKB-winstvrijstelling. Dit houdt in dat 10 procent van de fiscale winst van heffing vrij blijft. Probleem is dat deze vrijstelling niet opweegt tegen het wegvallen van de afschrijvingen.

Nieuwe veestallen bijvoorbeeld die enige jaren geleden zijn gebouwd, konden volgens de 'oude' regels tot de economische waarde worden afgeschreven. Deze afschrijvingen kunnen vanaf 2007 volledig vervallen, waardoor de fiscale winst elk jaar tienduizenden euro’s hoger ligt.

Ondernemers moeten niet alleen meer belasting betalen, ook de administratieve lastendruk stijgt. De verwerking van de maatregelen in de jaarrekening kost eenvoudigweg veel meer tijd. Alle afschrijvingsberekeningen rondom gebouwen moeten elk jaar herberekend worden aan de hand van de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde.

Niets doen en de belastingheffing afwachten kan tot een fors hogere belastingdruk leiden. Alleen financieel maatwerk kan ervoor zorgen dat niet een groter deel van de cashflow wegvloeit naar de Belastingdienst. Een goede investeringsplanning is veel belangrijker geworden, maar denk hierbij ook aan het opbouwen van een pensioenvoorziening, het wijzigen van de ondernemingsvorm of het plannen van onderhoud aan gebouwen. Voor elke ondernemer is de fiscale situatie anders.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.