Home

Achtergrond 252 x bekeken

Bedrijfsopvolger mist vrijstelling overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een onroerende zaak is normaal gesproken 6 procent overdrachtsbelasting verschuldigd. Op deze hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen. Een van de vrijstellingen waar veel gebruik van wordt gemaakt is de vrijstelling wegens een verkrijging via het erfrecht. In een recente procedure voor Hof Arnhem is door een landbouwer tevergeefs een beroep gedaan op deze vrijstelling.

Volgens het hof in Arnhem werden twee woningen ‘geleverd’ via het maatschapscontract in plaats van via het erfrecht. Deze uitspraak toont nog eens duidelijk aan dat bij de opstelling van het maatschapscontract (en het testament) aandacht besteed moet worden aan de gevolgen voor de overdrachtsbelasting. Als in de beslechte zaak door de betreffende agrariër een andere route gekozen was, was er geen overdrachtsbelasting verschuldigd geweest.

De door het hof in Arnhem beslechte zaak lag als volgt:

Een agrariër exploiteerde met zijn vader in maatschapsverband een agrarische onderneming. Zijn vader is in 2003 overleden. Hierdoor is de maatschap ontbonden. De agrariër heeft vervolgens de onderneming voortgezet. De echtgenote en de twee kinderen, onder wie de agrariër zelf, waren ieder voor een derde gedeelte tot de nalatenschap gerechtigd. De echtgenote kreeg alle goederen van de nalatenschap en de kinderen een geldvordering op haar.

De echtgenote leverde de (economische) eigendom van twee woningen, waarvan het economische belang bij de maatschap berustte, aan de agrariër. De agrariër stelt dat deze verkrijging niet is onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting, omdat sprake is van een verkrijging krachtens erfrecht.

De rechtbank en het hof in Arnhem in hoger beroep zien dat echter anders. De onderhavige verkrijging is volgens het hof namelijk niet gebaseerd op een beschikking van de kantonrechter volgens artikel 4:38, lid 1 BW, maar op de maatschapsovereenkomst van belanghebbende met zijn vader. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard. De bedrijfsopvolger moet dus overdrachtsbelasting betalen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Vrijstellingen overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht binnen familie

Lees ook Agrocount studiedag: Bedrijfsopvolging in de agrarische sector

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 17 januari 2008
(Uitspraak Rechtbank Arnhem niet beschikbaar op internet)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.