Home

Achtergrond 167 x bekeken

Tuinbouw betaalt flink voor klimaateis kabinet

De glastuinbouw wordt flink op kosten gejaagd door nieuwe emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties. De kosten lopen op naar meer dan 10.000 euro per bedrijf in 2020.

Dat blijkt uit de toelichting bij het ontwerp-Besluit emissie eisen stookinstallaties (Bees B), dat minister Jacqueline Cramer naar de Kamer heeft gestuurd. Het besluit bevat een aanscherping voor met name stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en (fijn)stof. De strengere eisen zijn volgens de minister nodig om aan de Europese norm (NEC-plafond) voor NOx te voldoen. De landbouw is een van de sectoren die bij ongewijzigd beleid het sectorplafond voor NOx in 2010 niet gaat halen.

Het nieuwe besluit heeft betrekking op ruim 6.000 bedrijven, waarvan 4.800 in de landbouw. Het gros daarvan, ongeveer 4.000, betreft glastuinbouwbedrijven (met een glasoppervlak van meer dan een halve hectare) die één of meer ketels of gasmotoren gebruiken.
Bij de geschatte kosten van de maatregel maakt Vrom onderscheid tussen (cumulatieve) investerings- en jaarlijkse kosten. De eerste bedragen voor de hele landbouw 16,5 miljoen euro in 2010 en 115,5 miljoen euro in 2020.

De jaarlijkse kosten voor de vermindering van de uitstoot van NOx, SO2 en fijnstof bedragen per landbouwbedrijf 1.270 euro in 2010 en 6.600 euro in 2020. Daarbovenop komen kosten voor de vermindering van de uitstoot van koolwaterstof. Die liggen tussen de 3.750 en 4.500 euro in 2020

Het besluit gaat direct in voor nieuwe installaties. Voor bestaande installaties geldt een overgangstermijn van circa acht jaar. Voor glastuinders in het Westen die CO2 van Shell betrekken via Ocap, geldt een langere overgangstermijn van circa tien jaar.
De wettelijke reactietermijn voor de Kamer loopt nog.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.