Home

Achtergrond 280 x bekeken

Gebiedscontract de Peel goed voor €1,8 miljoen

Een gebiedscoördinator gaat grondeigenaren die projecten willen uitvoeren in het buitengebied van de Peel-gemeenten, ‘aan de keukentafel’ adviseren. Hij helpt de grondeigenaren met de aanvraag voor een bijdrage uit het budget van €1,8 miljoen van het Gebiedscontract De Peel. Provincie Noord-Brabant tekende met acht gemeenten en een waterschap dit contract op 20 november 2008. Eerder kwam Noord-Brabant met enkele andere gebieden een soortelijke samenwerking overeen vanwege het Groen Blauwe Stimuleringskader.

Met het Groen Blauw Stimuleringskader wil de provincie het Brabantse landschap en het waterbeheer verbeteren en de mogelijkheden versterken om van het landelijk gebied te genieten. De regeling is bedoeld voor grondeigenaren, die willen bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. In verschillende gebieden heeft de provincie al contracten afgesloten met gemeenten en waterschappen voor deze regeling.

Als de grondeigenaar maatregelen op zijn grond treft, die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, dan kan de eigenaar hiervoor een passende vergoeding krijgen. De provincie gaat voor de uitvoering van deze regeling samenwerken met gemeenten en waterschappen. Geld dat gemeenten en waterschappen in het gebied willen inzetten voor deze regeling wordt door de provincie verdubbeld. Gemeenten en gebiedskenners vanuit landbouw en natuur denken mee in de uitvoering. Zo worden krachten en kennis in een gebied gebundeld.

Uitgangspunt is dat wie iets extra’s doet, daarvoor ook betaald krijgt. De hoogte van de vergoedingen die de grondeigenaar ontvangt voor zogenoemde 'geleverde groene of blauwe diensten', is samen met kenners van dit gebied bepaald. Er zijn speciale pakketten samengesteld met meestal een vaste vergoeding voor bepaalde wijzen van aanleg, onderhoud en inzet van grond. De regeling staat los van de PSAN/PSN-regeling en het gaat om grond buiten de beschermde natuurgebieden.

Veldcoördinator
Ervaring met andere regelingen leerde de provincie, dat veel mensen die eigenlijk best mee willen doen aan een regeling, vaak enorm opzien tegen al het papier- en uitzoekwerk. Daarom wordt er in ieder gebied een veldcoördinator benoemd die de regeling door en door kent en advies geeft.

Waterschappen doen mee
Het gebiedscontract voor de De Peel omvat de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, Helmond, Deurne, Asten, Someren, Nuenen en Geldrop-Mierlo, die vallen onder de waterschappen Dommel en Aa en Maas. Nadat het waterschap Dommel al op 20 november bij de contractanten hoorde, heeft het waterschap Aa en Maas op 5 december bekendgemaakt dat het zich aansluit en €50.000 beschikbaar stelt. Na verdubbeling van dat bedrag door de provincie komt het totale budget nu op €1,8 miljoen.

Meer informatie
Op de website van de provincie Noord-Brabant is verdere informatie te vinden, al is het document Gebiedscontract De Peel momenteel nog niet beschikbaar.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met
Eddy Nieuwstraten (tel. 073-6812429, email enieuwstraten@brabant.nl)
of met Erik van Moorsel (tel. 073-6812843).

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Noord-Brabant’

Meer informatie Provincie Noord-Brabant: Groen Blauw Stimuleringskader

Meer informatie ED.nl, 21 november 2008: Veldcoördinator bij de boer aan tafel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.