Home

Achtergrond 774 x bekeken 7 reacties

CLM wil landelijke emissiehandel via ammoniakbank

Een landelijke ammoniakbank en een aangepast wettelijk kader zijn de beste remedie om uit de huidige impasse rond ammoniak te komen.

Dit zegt het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). De plannen van LTO en ZLTO om regionale ammoniakbanken, zoals in de Peel, op te zetten, zijn een goede aanzet. Nadeel is dat de regionale oplossingen te gevoelig zijn voor juridische tegenwerking van burgers, zegt het CLM.

Het CLM meent dat ammoniakemissie moet worden beperkt waar dit het goedkoopst kan. Als dan een melkveehouder in de Peel kan groeien dankzij een luchtwasser op een varkensstal in de Wieringermeer, lijkt dat vreemd, maar toch profiteert het hele milieu. Ook in de Peel. Vrees voor benadeling van de ene sector door de andere hoeft er volgens het CLM bij een landelijke emissiehandel ook niet te bestaan. Bij sommige nieuwe ontwikkelingen is het wel opletten geblazen, aldus het CLM. Mestvergisting kan leiden tot extra ammoniakemissie.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  bert

  we hebben al varkensrechten, veel geld gaat op in lucht, in verleden hadden we al amoniakrechten, ook veel geld ging er in om.
  WANNEER WORDEN BOEREN EENS VERSTANDIG??????????

 • no-profile-image

  P.v.dV.

  Als ik kijk naar de titel: "CLM wil....". Tja ik wil ook mijn bedrijf normaal uitoefenen, maar omdat NL de Europese wetgeving weer eens ánders in de Natuurbeschermingswet giet, wordt ''bestaand gebruik'' niet eens meer gerespecteerd!!! Bedrijven met geldige milieuvergunningen moeten hierdoor hun deuren sluiten. En dat terwijl grote multinationals aan alle kanten met miljarden overeind gehouden worden! Onvoorstelbaar!!!!CDA houdt in de hele ammoniakdiscussie haar eigen minister de hand boven het hoofd, maar inmiddels weten steeds meer mensen dat NL goed fout zit met de uitvoering van Natura 2000!!!In het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn is toetsing op de KDW voor ammoniak immers niet nodig!!!! NL is de enigste lidstaat die dat doet! Helaas doet LTO niets met dat gegeven. Nee, zij hebben er nog een schepje bovenop gedaan: ze hebben de intentieverklaring met de minister getekend om uit te gaan van de aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000 ( waar na de aanmelding in Brussel enorm veel te beschermen soorten aan zijn toegevoegd). Door deze enorme verzwaring kan immers voor de hele veehouderij (dus IV en melkv.h.) een algehele ammoniakreductie worden afgekondigd, terwijl dit volgens Brussel dus volstrekt niet hoeft! Waar is LTO mee bezig??? De NMV heeft deze foute gang van zaken bij Natura 2000 gelukkig aan de kaak gesteld en nu is het zaak om met de andere sectorbonden LTO hierop terug te fluiten. Dus mensen zet daar in godsnaam op in, want we worden met z'n allen weer voor de kar gespannen om veel investeringen te doen, waarvan er héél veel beter worden, maar niet wij zelf'!!!

 • no-profile-image

  m.rijkers@rumaweb.nl

  We hadden in Nederkand een sector met een europees systeem (melkquotum) en mede dankzij de LTO word dat weggegooid en krijgen we in Nederland er weer allemaal beperkingen op Nationaal niveau bij i.p.v. de europeese beperking. Dit geeft zeker voor de nederlandse landbouw extra mogelijkheden?? Laat me niet lachen!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik zou niet weten waarom de landbouwsector benadeeld mag gaan worden ten opzichte van de industrie met haar uitstoot.
  De CO2 emissierechten handel voor de industrie gaat ook internationaal en niet enkel nationaal, dus waarom een evt. handel in ammoniak dan niet?
  Zoals al door enkele anderen opgemerkt is het ammoniakprobleem een papieren tijger welke na de fosfaatvervuiling, nitraatvervuiling, oppervlaktewatervervuiling door gifstoffen etc. etc. opnieuw moet zorgen voor uitmergeling van de agrarische sector waardoor meer grond ingepikt kan worden. En de frustratie van enkele sectoren zou zich moeten richten tot onze overheden en de slappe houding van onze belangenbehartigers in deze, en niet richting de melkveehouderij.
  Jammer genoeg ontaard een door de overheid gecreërd probleem tot onderling gesteggel waardoor de overheid uiteindlijk als winnaar uit de bus komt. Deze "oplossing" wordt de molensteen voor alle sectoren.
  En degene die denkt in deze strijd als winnaar uit de bus te komen heeft het helemaal mis. Het zal niet anders worden dan met het melkquotum en dierrechten. Tegen de tijd dat je denkt te gaan verdienen doordat alle zuurverdiende centjes zijn terugbetaald aan de Rabo verdampt het hele systeem weer voor iets nieuws, en heb je je halve leven voor Jan met de korte achternaam gewerkt.
  Ik ben het met voorgaande schrijver dan ook helemaal eens dat de enige redding is gezamelijk richting Den Haag op te trekken. En wat het CDA betreft; ik hoop niet achter enkele jaren op een ander symposium te horen dat het de boeren zelf zijn die schuldig zijn aan de hoge prijzen voor ammoniakrechten. Of is dit wat het CDA wil? De Rabo en andere financiers zullen er in ieder geval niet slechter van worden als het ingevoerd wordt.........

 • no-profile-image

  Hans

  Weer een probleem verzinnen en dan weer een handeltje beginnen. Allemaal over de ruggen van de boer. Het kost klauwen vol geld en de boer zelf houdt er uiteindelijk een afgekluift bit aan over. Welke jonge ondernemer kan en wil hier nog aan beginnen? Dat dit allemaal gaat om een goed milieu, laat me niet lachen! Zet geld in waar een goede wetenschappelijke onderbouwing die het dag licht kan verdragen, bij aanwezig is. Als het uit die hoek komt die alleen maar schreeuwen en alles verwaarlozen moet je met twee voeten op de portemonee gestaan!

 • no-profile-image

  boer

  Het Centrum Landbouw en Millieu is een stichting die alleen als doel heeft om zoveel mogelijk subsidies van overheden en Brusselse steungelden binnen te halen. Veel projecten gaan over dingen die allang uitgezocht zijn, steken dat in een nieuw jasje, en beuren zo weer drie ton subsidie, waarvan er direct 1 ton naar de organisatie gaat. Ik ben zelf naar bijeenkomsten geweest en daar wordt zoveel de nadruk gelegd op het handtekeningen-verzamelen voor presentie lijsten en extra werk, dat ik er niet goed van wordt. En als dan in een veld-test uitkomt dat mais direct zaaien in de gefreesde zode maar 9 ton ds. opleverd en gangbaar 15 ton, iets wat wij allang weten, wordt het zo uitgelegd dat het toch nog positief uit komt. Met deze stichting wil ik niks meer te maken hebben en hoop dat er niet al te veel naar geluisterd word.

 • no-profile-image

  gert

  je kunt je bedrijf wel aanpassen,maar overmorgen zijn de regels al weer anders,dweilen met de kraan aan en iedereen roept maar wat

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.