Home

Achtergrond 250 x bekeken

Bloembollenkwekers vragen hulp bij damhertenvraat

Bloembollenkwekers in de streek Langeveld, nabij het Zuid-Hollandse Noordwijk, on­dervinden grote schade door dam­herten in de duinstreek.

De dieren graven bloembollen uit en eten ze op. Het probleem ontstond afgelo­pen voorjaar. ’s Nachts trekken de herten in groepen over de bollen­velden. Kwekers proberen ze met kabaal weg te jagen.

De schadebedragen variëren sterk. "Ik heb 250 euro schade, maar ik ben maar een kleine kwe­ker", zegt Nol van Ruiten uit Noordwijk. "Bij een van mijn bu­ren is de schade opgelopen tot 5.000 euro. We houden ons hart vast. We zijn radeloos."

De herten mogen niet worden afgeschoten. Van deze oplossing zijn de gedupeerden ook niet ge­charmeerd. Ze zien het liefst dat een reeds geplaatst hek wordt doorgetrokken. Zo blijven de her­ten in het duingebied.

Natuurbe­schermers zijn het echter niet eens met de aanleg van een afras­tering. Zij willen een grof net waar klein wild doorkan.
De gemeente Noordwijk is over­tuigd van de ernst van het pro­bleem, zegt een woordvoerder. "We sleutelen aan het ontwerp van het hekwerk, zodat alle par­tijen ermee kunnen leven."

Het Waternet, beheerder na­mens de gemeende Amsterdam, bekijkt of er ter plekke voor de verkeersveiligheid een afraste­ring moet worden geplaatst. "Wij plaatsen geen afrastering om ge­wasschade te voorkomen", zegt André Immerzeel, teamleider boswachters en bezoekerscen­trum van afdeling bron- en na­tuurbeheer van Waternet. "Maar als de bollenkweker erbij is ge­diend, is het mooi. We gaan het hekwerk verlengen."

Of registreer je om te kunnen reageren.