Home

Achtergrond 664 x bekeken 28 reacties

'Ammoniakeisen onhaalbaar'

Het is uitgesloten dat varkens- en pluimveehouders in 2013 aan de eisen voor ammoniakuitstoot kunnen voldoen, laat staan in 2010.

Het is onmogelijk om hen voor die tijd allemaal te voorzien van luchtwassers die de ammoniakuitstoot beperken. Dat zegt Otto Muskee, commercieel directeur van Bovema S-air en marktleider op het gebied van luchtwassers. De capaciteit van leveranciers is volgens hem onvoldoende om in die paar jaar aan de vraag te voldoen. Verreweg de meeste varkenshouders moeten nog een luchtwasser aanschaffen. "Dat betekent dat er nog zo’n 7.000 luchtwassers moeten worden geproduceerd en geplaatst. Dat kan niet", zegt Muskee.

In nieuwe stallen wordt wel geïnvesteerd in luchtwassers, maar in bestaande stallen amper. Boeren willen eerst duidelijkheid over het beleid. Hierover heerst onzekerheid. De Kamer wil dat de sector tot 2013 de tijd krijgt om aan de eisen te voldoen. Minister Jacqueline Cramer wil dat bestaande stallen in 2010 zijn aangepast. Volgens Muskee zijn beide jaartallen in de praktijk onhaalbaar. Bovendien staat de techniek voor pluimveestallen nog in de kinderschoenen.

Muskee heeft verder kritiek op de werkwijze. De procedures die leveranciers moeten volgen die een luchtwasser op de markt willen brengen, worden tussentijds gewijzigd. De spelregels worden tijdens de wedstrijd verandert, zegt Muskee. Het resultaat is dat nieuwe, betere systemen om de uitstoot te beperken, langer op zich laten wachten.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  B.vd.Ven

  Nu gebeurt dus wat men in Den Haag wil: er ontstaat tweespalt tussen IV en grondgebonden. Niet nodig als we de krachten bundelen. In het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn is toetsing op de KDW niet nodig: NL is de enigste lidstaat die dat doet. Helaas doet LTO niets met dat gegeven. Nee, zij hebben er nog een schepje bovenop gedaan: ze hebben de intentieverklaring met de minister getekend om uit te gaan van de aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000 ( waar na de aanmelding in Brussel enorm veel te beschermen soorten aan zijn toegevoegd). Door deze verzwaring kan immers voor de hele veehouderij (dus IV en melkv.h.) een algehele ammoniakreductie worden afgekondigd, want anders krijg je geen Natuurbeschermingswetvergunning en kun je dus je tent sluiten! De NMV heeft dit gelukkig aan de kaak gesteld en nu is het zaak om met de andere sectorbonden hierop LTO terug te fluiten. Dus mensen zet daar in godsnaam op in, want we worden met z'n allen weer voor de kar gespannen om veel investeringen te doen, waarvan er veel beter worden, maar niet wij zelf

 • no-profile-image

  boer

  Marcel, je leest niet goed. Ik zegt niet dat de koeien niet naar buiten moeten. Cramer geeft aan dat er steeds meer koeien opgestal gaan worden en opgestalde koeien hebben meer NH3 uitstoot dan koeien die buiten lopen. En ik hoef je niets te vertellen hoe iets moet, daar ben jij ondernemer genoeg voor toch ?? Maakt niet uit hoeveel dieren er waneer waren, de meeste uitstoot komt van de melkveesector en ook die dient aan NH3 reductie te doen, net als alle andere sectoren, eerlijk zullen we alles delen toch ?? Of laten jullie het gewoon over aan de andere sectoren ?? Hoe jullie de reductie verminderen moeten jullie zelf weten, ik gaf al een aantal oplossingen, kun je zo gebruiken. Feit is dat Cramer jullie oplossingen in voer en ureumgehalte als mislukt beschouwd en er nu andere oplossingen gezocht dienen te worden. Gebruik jullie eigen innovatieknobbel, heeft de varkenshouderij ook gemoeten. En inderdaad luchtwassers zijn niet ideaal zowel bij varkens als bij koeien en zijn er vele simpelere oplossingen, maar gebruikt ze dan ook !

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Boer Cees. Ronduit ongepast jouw opmerking. Neem de dieraantallen vanaf '80 jaren, kijk waar de krimp en de groei zit en kom dan terug voor verder te discussieren.
  Ff voor de duidelijkheid; ik ben altijd in voor een discussie, maar niet voor geschop onderling.

 • no-profile-image

  jos

  Ik (een varkenshouder) ben het met je eens Melkveehouder. Samen optreden in deze soap. Maar hoe zouden we dan Den Haag er van moeten overtuigen dat NH3 lang niet zo schadelijk is zoals ze daar beweren? Op zijn minst door (zoals Mientje al zegt) in Europa een "gelijk speelveld" te creëren zou ik zeggen. Ik ben verder benieuwd wat de standpunten van de NMV en DDB zijn, ze zijn mij te stil!

 • no-profile-image

  varkenshouder

  Nee melkveehouder! Niet samen optrekken. Deden we ook niet toen de IV alles moest opknappen. Jullie staan er echt alleen voor. De waarheid is hard!!!

 • no-profile-image

  boer

  Inderdaad Melkveehouder.Bij phillips had de overheid een flinke schop onder de kont gekregen als ze met een lulverhaal aankwamen.daarom proberen ze het ook niet.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Boer Cees, wat hebben jullie met het HAN rapport gedaan behalve laten opstellen? Welk besluit\besluiten over vergunningen hebben jullie met dit rapport aangevochten?
  Of is het rapport "afgeschoten" en is er geen contra expertise geweest?
  En voor de duidelijkheid; ik dacht niet dat wij zeuren richting varkenshouderij.

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Logies als alles op ""feiten"" wordt afgerekend van aanname zus aanname zo.Drijfzand dit is net wat je als boer nodig hebt bij deze lagere prijzen.En stoere krantekoppen voor de politiek.Van handlangers die geen cent hoeven te betalen als ze een mening hebben.Uitvoerders die een paar eerlijke centen willen verdienen die krijgen vaak weer nieuwe regels op hun schouders.Vaak zie juist ook dat de natuur het niet meer trekt bij deze regelgeving.Boerenverstand zegt immers kleine hoeveelheden mest is goed voor het bodemleven en vogels.De verplicht 30 m3 per ha in grond is de dood steek.Was er niet een Nederlands spreekwoord die iets zegt over een kind en het badwater.Het is gewoon te simpel voor woorden de schade vergoeding van een machtige bond van loonwerkers is de hete aardappel.Blijkbaar een machtige bond die voorzitter zou iets voor de lto zijn.

 • no-profile-image

  boer

  De NH3 uitstoot had allang gehalveerd kunnen zijn als melkveeboeren ook hun verantwoordelijkheid hadden genomen. Altijd hebben ze de bek los over de intensieve veehouderij (waar ze zelf ook allang bijhoren, maar dat niet in de gaten hebben) maar nu het over de NH3 gaat hoor je ze niet meer. Neem je verantwoordelijkheid en ga met NH3 aan de slag !!!!!!!!

 • no-profile-image

  boer

  Ach melkveehouder waarom 1980 en niet 1990 of 2000?? Ik stel voor ongeveer begin de 90er jaren, toen zijn de NH3 doelstellingen vastgesteld. En daarom heeft varkensboer ook gelijk, de varkenshouderij heeft haar doelstelling allang gehaald. Als je nou de brief van Cramer hebt gelezen staat daar 3 punten in waarom de NH3 uistoot gaat stijgen 1 uitbreiding melkveesector door afschaffen melkqouta 2 opstallen melkvee 3 grote stallen met veel inhoud in de melkveesector. Doordat de melkveehouderij niets doet aan NH3 moeten wij als varkenshouders in 2010 al de aanpassingen klaar hebben ipv 2013 en daar pas ik voor. Gelukkig staat in die brief van Cramer ook dat er scherpe regels komen voor de melkveesector voor de NH3 uitstoot. En ibderdaad , varkenshouder, de melkveesector kan heel eenvoudig NH3 reduceren, schuine putplaten, ballen in de put, koel elementen enz oplossingen zat, alleen moet het besef er nog komen dat 60% van de NH3 uit de melkveesector komt en daardoor hun verantwoordelijk moeten nemen. Oja melkveehouder, dit is geen geschop, maar gebaseert op feiten en misschien iets te fel weergeven, daarvoor sorry, maar wen er maar vast aan, er zal nog veel kritiek komen vanuit de politiek/maatschappij inzake NH3 melkveehouderij.

 • no-profile-image

  m.rijkers@rumaweb.nl

  Boer Cees, mogen de koeien dat niet meer buiten lopen? Want daar is de uitstoot van ammoniak beduidend hoger dan in die nieuwe grote stallen. U weet heel simpel hoe dat moet, vertel mij dan maar hoe ik mijn koeien als die buiten lopen en veel vers gras eten de ammoniak uitstoot met 50% kan reduceren? Maar het blijft een feit dat er veel minder koeien zijn in 2010 dan dat er in 1980 waren en dat is bij de varkens en kippen niet zo! Maar ammoniak word wel minder met de luchtwassers, maar het CO2 verbruik stijgt aanzienlijk. En zo is het heel vaak: voor een reductie van het ene krijg je meer uitstoot van het andere. In mijn visie ben ik tegen luchtwassers want de dieren in de stallen hebben er niks aan, maar er zijn andere systemen die ietsje minder werken voor ammoniak maar veek beter zijn voor het totale milieu naar mijn idee.

 • no-profile-image

  lol

  ik wil best het nieuwste van het nieuwste hebben als dat moet, maar dan wil ik wel een steuntje in de rug van die lijers die in de tweede kamer zitten. Als maar verhogen die eisen, doe et is in een keer goed, dan weten we temminste waar we aan toe zijn! Dat geouwehoer om steeds een klein beetje te doen slaat nergens op, daar ga je alleen maar mee achteruit! Ditzelfde geld voor het quotum om maar over een ander onderwerp te beginnnen waar de regering geen verstand van heeft.....

 • no-profile-image

  m.rijkers@rumaweb.nl

  Boer Cees, Hoe kan het dat een koe in de wei minder ammoniak uitstoot dan een koe die op stal staat? Klopt dit wel?? Uit een onderzoek naar methaan en ammoniak blijkt dat er geen verschil is in stikstof efficiéntie met een ureum van 19 t/m 26!! Dus het ureumgetal zegt niet wat er door iedereen word aangenomen!!
  Dat een sector op zo'n onnauwkeurig gegeven word afgerekend in de politiek is gewoon schandalig! Het is hier in Nederland gewoon een feit: Alles moet Nederland uit want wat van ver komt en goedkoper is is veel beter dan wat door onze Nederlandse veehouders hier is geproduceerd. Dit is naar mijnn mening de "linkse politieke gedachte".

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zoals je wilt. Hoewel ik jullie het beste gun, hoop dat je het maatschappelijk draagvlak voor jullie sector niet overschat.

 • no-profile-image

  boer

  Lto zal nooit iets doen voor ede varkenshouders dus daar hoeven wij niets van te verwachten. Dat onderzoek is er wel degelijk geweest melkveehouder, de NVV heeft destijds de HAN club opdracht gegeven en daaruit bleek dat NH3 geen probleem was. Maar de NVV stond alleen met dat rapport omdat LTO en dus de melkveehouders wijzelijk hun klep hielden omdat deze sector destijds werd ontzien. En nu er maatregelen genomen worden in de melkveesector worden ze opeens wakker en roepen dingen die de varkenshouders ook riepen toen, maar toen werd er niet geluisterd en werden ze lachend nagekeken. De melkveehouderij zal gewoon ook moeten investeren in NH3, zo staat duidelijk in de brief van Cramer (maar die zal de meesten wel niet gelezen hebben), Jullie kunnen de kennis zo overnemen van de varkenssector. O en Meintje, met de melkveesector is afgesproken dat ze de kans hadden om NH3 uitstoot via het voerspoor te kunnen verlagen als extra op zodebemesten en silo overkappingen, die ook in de varkenshouderij moesten. Dat voerspoor kun je vergelijken met de groenlabel stallen in de varkenshouderij, het is een extra aanvulling op de reductie. Helaas heeft de melkveesector dit niet opgepakt en daarom gefaalt en moeten nu ook groenlabel stallen gaan bouwen. En nu niet zeuren naar de varkenshouderij, maar pak die leippos bij LTO aan. Zij hadden jullie belangen moeten verdedigen en hebben wederom gefaalt. Alleen boeren die grote oogkleppen ophebben zijn nog lid bij deze "belangenorganistaie"

 • no-profile-image

  Varkensboer

  Nee melkveehouder, ik ben ook niet voor geschop onderling. Maar de varkenshouderij heeft enorm geïnvesteerd om emissiearme systemen te ontwikkelen. waarom moeten zij daar nu voor gestraft worden??? Dat kun jij als melkveehouder toch niet menen??? Iedereen moet zijn eigen probleem oplossen. De varkenshouderij heeft de ammoniak doelstellingen voor zijn sector al lang gehaald. Het is nu echt de beurt aan de andere sectoren. En zeg nu niet dat het niet kan in de melkveehouderij! Je hoefde het nooit dus heb je het nog niet serieus geprobeerd!!! Ja ik weet heus wel dat jouw sector in de problemen gaat komen als de sectoren onderling eerlijk behandeld gaan worden!!! Wees eens eerlijk...

 • no-profile-image

  Boer

  Jos.De hele veehouderij sector neemt de beste specialisten in de hand en verzameld het bewijs dat er miljarden zijn geinvesteerd in een probleem dat niet bestaat.daarna nemen jullie de beste advocaten in de hand en verscheur je de overheid in de rechtzaal.Daar moeten jullie niet alleen bewijzen dat ammoniak niet schadelijk is op de manier dat de overheid dat aangeeft,maar dat de overheid dat ook geweten heeft.Je eist ook het geld terug voor alle zinloze investeringen die tot nu toe gedaan zijn.Ben jij niet ook de Jos die in het verleden al hele goeie stukjes schreef tegen de overheids theorie op dit onderwerp? Zet ze op!!!!

 • no-profile-image

  varkenshouder

  Beste melkveehouder ik hoop dat je het maatschappelijk draagvlak van jullie sector ook niet overschat. want als er 1 sector is die dagelijks draagvlak verliest dan is het wel de melkveehouderij. ben het met collega's eens die zeggen dat de varkenshouder meer dan genoeg heeft gedaan. Toen wij alle eisen kregen heeft de melkveeboeren ook niets gedaan of wel dan.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ja Jos, ik ben het met "boer knap ver weg eens" dat het op deze wijze de meeste kans maakt. Kijk maar naar andere sectoren buiten de landbouw en de politiek zelf. Ze drijven volledig op onderzoeksrapporten, en hebben zelf eigen "wetenschappelijke bureaus". Thieme is hier heel slim in geweest, en daar kunnen we van leren. En omdat wij als landbouw geen vertrouwen (meer) hebben in de (toegeschreven) rapporten van/voor overheden, zullen we dit als landbouwsector zelf ter hand moeten nemen.
  Op deze manier kun je de noodzakelijke (juridische) vuist maken. De centjes voor zgn. maatregelen kunnen we beter inzetten voor het inhuren van deskundigen en opzetten van eigen onderzoeksprogramma's.
  Bij mijn weten heeft nog nooit eerder LTO of anderen een eigen onderzoek laten verrichtten. Dit is ook de zwakte.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @ Boer Cees. Ik ben met de uitleg van "van de Ven" eens. Ik snap de frustratie wel, en ben het er helemaal mee eens dat jullie niet gestraft mogen worden. Maar dat een minister het klaar heeft gekregen de intensieve sector een spook te laten vangen, wil nog niet zeggen dat iedereen dit klakkeloos moet gaan nadoen.
  De hele discussie over ammoniak betreft de verzurende werking en stikstoftoename in de bosgebieden. Verdorie, precies dezelfde effecten worden door de mobiliteit veroorzaakt en met een veel groter percentage dan de landbouw. En zij mogen uitbreiden en wij inkrimpen? Sterker nog, de automobielindustrie wordt in deze tijden financieel overeind gehouden.
  Kijk Cees, ik voel er weinig voor om voor het karretje van anderen gespannen te worden zoals ze dit (onterecht) met jullie hebben gedaan.
  Maar als ik zelf val doordat iemand mij een stok in het wiel heeft gestoken, wil dat nog niet zeggen dat ik dit een ander ook gun.
  En daarom ophouden met onderling gesteggel en samen optrekken tegen dit onrecht.

 • no-profile-image

  Mark

  De ammoniak uitstoot had allang gehalveerd kunnen zijn wanneer de overheid wat soepeler was omgesprongen met de eisen. De lat wordt telkens zo hoog gelegd, dat bijna niemand erbij kan. Er zijn diverse systemen die reduceren, maar halen de eis net niet. gevolg is dat iedereen wacht op beter.

 • no-profile-image

  Mientje

  Het is niet verstandig om elkaar als sector zo verwijten te maken. De melkveesector heeft ook maatregelen genomen, zoals emmissiearm aanwenden van mest, overkappingen op mestsilo`s. Maar ook de andere sectoren hebben hun maatregelen genomen. Alle maatregelen hebben er toe geleid dat de landbouw zoveel heeft gedaan dat de NEC-richtlijn al bijna gehaald is. Maar zoals we de politiek kennen, moeten we als sector nog verder verlagen. Terwijl het de vraag is hoe schadelijk nou werklijk ammoniak is en waar het precies vandaan komt. Natuur bv stoot zelf ook ammoniak uit.
  Het is een Nederlands probleem. Kijk ik hier over de grens dan is ammoniak lang niet zo`n probleem. We willen één Europa en meten met verschillende maten. Laten we eens uitgaan van de Europese regelgeving, dan kunnen we ook beter concurreren met andere landen. En daar moeten we ons als sectoren samen meer voor inzetten.

 • no-profile-image

  nuchtere nederlander

  Zo lang de boer voor alles moet op draven en de consument buitenschot blijft is het onhaalbaar. Laat de consumnet de extra kosten betalen, dan wordt er pas echt na gedacht over wat echt noodzakelijk is. Dan is het ook, de meerderheid bepaald. Nu is de boer in de minderheid en zal altijd verliezen! Dus gezamelijk gaan voor een kostprijs dekkende opbrengstprijs voor je product. Dan schakel je die discussie uit, en krijg je weer macht. Dus niet wat LTO altijd zegt, we moeten dit doen dit is goed voor ons imago, maar denk ook een keer aan u eigen gezin. Voedsel is voor iedereen, de voor en de nadelen ook!! Lat LTO is de zelfde koers gaan varen als de vakbonden, de NMV , NVV, NVP en NAV. Kom is op voor de boeren, mischien redden we het dan nog in Nederland. Rn behoort de ammniaksoap dan eindelijk is tot het verleden. Want die bossen gingen toch niet dood van de ammoniak!!

 • no-profile-image

  luchtwasser

  onhaalbaar en onbetaalbaar

 • no-profile-image

  Gelukkige

  Eindelijk iemand die opkomt voor zijnklanten!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste varkenshouder zuiden v/h land. De suggestie wordt gewekt dat ik van mening ben dat de varkenshouderij de melkveehouderij zou moeten steunen in de ammoniaksoap. Niets is minder waar. Ik heb alleen geprobeerd aan te geven dat als gezamelijk wordt opgetrokken, er winst voor twee partijen behaald zou kunnen worden. Als de reactie's die ik lees "ieder voor zich en God voor ons allen" een afspiegeling is van de opvatting van de varkenshouderij, dan is dat heldere taal. Jammer, het is wellicht een gemiste kans maar het zij dan maar zo.

 • no-profile-image

  Boer

  Het is stil.Betekend dat dat de boeren liever de vrede houden en braaf naar de bank gaan om honderdduizenden te lenen voor een luchtwasser waarmee ze spoken vangen?Houd op met vingertje wijzen en oude koeien uit de sloot halen.Er staat voor jullie te veel op het spel om door kinderlijk geruzie een vruchtbaar samenwerkingsverband mis te lopen.Als jullie de koppen bij mekaar steken zagen jullie voor een fractie van dat bedrag de poten onder dat achterbakse overheidsbeleid vandaan.

 • no-profile-image

  gert

  dat is het,tijdens de wedstrijd worden in Nederland steeds de regels veranderd,als je iets geinvesteerd hebt in milieu en het is klaar,zijn de voorschriften al weer veranderd

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.