Home

Achtergrond 379 x bekeken

Vereiste zes maanden opslagcapaciteit mest op 95% bedrijven

Van de varkens- en rundveehouders kan 95 procent de mest zes maanden of langer opslaan. Deze opslagcapaciteit is nodig als ze hun vee niet langer dan zes maanden weiden of als ze kunnen aantonen hun mest af te voeren. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Per 1 juli 2005 trad het Besluit Opslagcapaciteit Dierlijke Meststoffen in werking. Volgens dit besluit zijn veehouders verplicht opslagcapaciteit voor dierlijke mest te hebben voor zes maanden, voldoende om de periode van 1 september tot 1 maart te overbruggen. Bedrijven mogen minder opslagcapaciteit hebben wanneer de veehouder schriftelijk kan aantonen dat er in die periode mest wordt afgevoerd. Het betekent dat veehouders daarvoor tijdig, vóór 1 september, een schriftelijk afzetcontract moeten afsluiten met bijvoorbeeld een akkerbouwer. Verder is een uitzondering mogelijk voor bedrijven die weidegang toepassen in de herfst.

Melkvee- en varkensbedrijven waren al voor 2005 bezig om hun opslagcapaciteit te vergroten. In 1993 kon nog maar 60 procent van de melkveehouders hun mest langer dan zes maanden bewaren, tegen 70 procent in 2003.

In 2007 heeft bijna 60 procent van de varkensbedrijven zelfs een opslagcapaciteit van tien maanden of langer. In 1993 was dit nog minder dan een derde. Door de hogere capaciteit zijn bedrijven flexibeler in de keuze van de momenten waarop zij mest afvoeren of toepassen. De mest kan dan optimaal worden benut of langer in opslag worden gehouden bij uitrijproblemen door slecht weer of bij vervoersverboden in het geval van dierziekten.

De hoeveelheid mest die in de opslag kan bij een melkvee- of varkensbedrijf is verdubbeld sinds 1993. Bij melkveebedrijven nam het volume van de gemiddelde opslag toe van 800 m3 in 1993 tot 1 550 m3 in 2007. Bij varkensbedrijven van ruim 1.000 m3 tot 1.900 m3 per bedrijf. Uiteraard werden de veestapels groter en bleven de dieren ook langer op stal.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘opslagcapaciteit’ (mest)

Meer informatie CBS, 13 oktober 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.