Home

Achtergrond 689 x bekeken 60 reacties

Uitstoot ammoniak bij uitrijden groter dan gedacht

De uitstoot van ammoniak bij het uitrijden van mest is groter dan gedacht.

Dit hebben het Planbureau voor de leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor vollksgezondheid en milieu (RIVM) en Wageningen UR geconstateerd in een studie over het ammoniakgat.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat 60 procent van het ammoniakgat kan worden verklaard door het feit dat er meer ammoniak in de lucht blijft dan werd aangenomen, met name boven landbouwgrond. Hierdoor is ook de depositie kleiner dan eerst gedacht.

Verder wordt 20 procent verklaard door een hogere emissie van afrijpende akkerbouwgewassen. De laatste 20 procent wordt deels verklaard door een hogere uitstoot van ammoniak bij het uitrijden van mest. Met name in het voorjaar bij zonnig en drogend weer is de emissie van ammoniak uit uitgereden mest veel hoger dan verwacht.

Voorlopig gaan de onderzoeksinstellingen uit van een emissie die enkele kilotonnen hoger is dan eerst aangenomen. De onzekerheden hierbij zijn echter groot. De wetenschappers gaan uit van een onzekerheidsmarge van 20 kiloton (geschatte emissie tussen de 3 en 23 kiloton per jaar).

Landbouwgrond neemt volgens de onderzoekers sowieso veel minder ammoniak op dan natuur. Dat zou komen omdat landbouwgewassen en -gronden al veel stikstof bevatten en dus niet of nauwelijks meer ammoniak opnemen. Keerzijde van dit verhaal is dat natuur waarschijnlijk wel meer ammoniak opneemt.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  burger

  beste Jos,
  ik reageer wat later omdat ik voor mijn werk wel eens een paar dagen van huis ben. Wat jij schrijft na Googelen is al heel lang bekend en dat heb ik al geleerd in mijn opleiding. (meer dan 30 jaar geleden).
  wat mijn betoog is : boeren hou de ammoniak bij je. Dat kan door mest zo aan te wenden dat het niet kan ontsnappen en daardoor een hele nuttige stikstof bron wordt. MAAR als je doet zoals de overheid je verplicht raak je veel van dat kostbare ammonium kwijt als ammoniak in de lucht. Dat is al heel lang bekend (vraag maar aan een oude boer).
  Dat mest in de grond gebracht geen vermindering van ammoniak geeft is bekend maar wetenschappers willen daar niet aan! Dat het in de grond veel zaken uitmoord is ook zo'n punt waar wetenschappers niet aan willen met als gevolg deze idiote regelgeving.
  wat je terecht opmerkt ik vind dat vulkaanuitbarstingen niet zouden mogen en verboden moeten worden MAAR dat is de natuur die dat zelf regelt. Net zo goed dat een koe maar ook mens Methaan en ammoniak vormt in de vertering van eten. Dat voorkom je niet maar met het dieet kan je er wel in sturen. Dat is mijn punt BOER ga sturen op de ammoniak vorming en laat dat ook zien aan burgers. Dat scheelt heel veel googelen en is goed voor de natuur EN goed voor je eigen portomonee.

 • no-profile-image

  Mannes lohuis

  Het hele amoniak verhaal is enkel en alleen gebaseerd op aannames en veronderstellingen ,ik heb me er al jaren over verbaasd dat er in parlementaire democratie wetgeving op die basis wetging word gemaakt..En als er berekingen worden gemaakt dan weet men vooraf waar men uit wil komen, men gocheld net zo lang met de getallen tot men daar is waar men wil zijn..

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Riooloverstort dan? Den Haag wil de poepluier ergens kwijt, maar waar?

 • no-profile-image

  farmer

  Beste burger @zutphen. Ik ben groot voorstander van bovengronds mest uitrijden. Maar als de beleidsmakers dit niet willen veranderen, is het toch een probleem. De boetes ervoor worden steeds duurder. Door mestinjectie gaat een groot deel van het bodemleven verloren. Het bodemleven wordt nog steeds flink onderschat en dat vind ik erg jammer.

 • no-profile-image

  gerard

  Lekker helder stuk, ben een stuk wijzer geworden, waarschijnlijk, als het tenminste niet anders is.
  Kunnen we die onderzoekers niet een baan aan bieden?

 • no-profile-image

  antiehartog

  Mensen zoals Hartog.....ach het is vast en zeker ook iemand die we met elkaar in leven houden. m.a.w, je doet vast en zeker geen flikker voor je geld en daarom post je zulke domme dingen. Het is je verder niet aan te rekenen. Je bent gewoon zo dom, daar kun je ook niks aan doen. Ik ben opzich blij dat jij, Hartog zulke dingen uitkraamt i.p.v iemand met z'n volle verstand.

 • no-profile-image

  burger

  beste Ryan,
  Natuurlijk niet. maar het is wel de kern van het probleem enboeren kunnen er wel voor zorgen dat de ammoniak uitstoot veel lager kan door anders te voeren. (maar DAT mag niet gezegd worden) En de overheid belazert de boeren al jaren met mestaanwendingstechnieken die niet deugen (ook DAT mag niet gezegd worden) maar ik zeg het toch.
  ik heet wel bruger maar ben al jaren actief betrokken bij boeren en ammoniak dat ik af en toe een probeer mensen op de kast te krijgen.
  De overhied moet de kennis bij boeren stimuleren i.p.v. betutelende regels op te leggen.

 • no-profile-image

  boertje

  deze verklaring is al lang bekend en wordt beschreven in het boek MILIEU ZIN & ONZIN door DRS H. J. Beens isbn 90 336 0437-x geschreven in 1998. Echt een aanrader. De NMV heeft dit al vaak bij de overheid kenbaar gemaakt maar men wil hier niet aan. staat ook zo gek als je het hele beleid in 1 keer op de kop moet zetten. misschien kan je dan wel kleems verwchten voor geinversteerde middelen.

 • no-profile-image

  harm

  Beste meneer Hertog Jan,

  Allereerst mooi dat u meediscussieert! Dat houd de discussie levendig! Echter, ik heb wel wat op te merken bij uw stellingname. U beweert dat boeren maar moeten stoppen met mest uitrijden. En dat als dat niet kan, dan maar stoppen met boeren. En het land teruggeven aan de natuur! Mag ik u vragen wat u wilt eten? Of u überhaupt nog wilt eten? Vast wel, dus waar gaat dan eten vandaan komen, als de boeren stoppen met hun bedrijven. En het gerstenat dat onder uw naam schuilgaat, mag dat ook verdwijnen?
  Dan de volgende opmerking: geef het land terug aan de natuur! Begrijpt u niet dat natuur die door mensen gemaakt is, geen echte natuurgrond is? Dat dat grond is die ook broeikasgassen uitstoot? En dat die grond ook nog eens veel (belastings)geld kost? Verder kan ik u vertellen dat, als u het wilt zien, ook landbouwgrond veel natuur te zien is. Misschien een idee om eens te kijken wat er wel is! Ik ben benieuwd naar uw reactie!

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Goed dat er zoveel mensen reageren dacht even dat het uitrijden van mest een gestreden stijd was.Alleen de methode van uitrijden is heilig dus een technisch oplossing die verplichte mest injektie.Als enige EU land nog verplicht.Duidelijk is dat de minister geen claim wil van de loonwerkers en andere investeerders in deze injekteurs.Deze studie bewijs van onvermogen en aanname dat mest de oorzaak is of dat we een probleem hebben.Eerst waren de bossen die een probleem hadden met ammoniak na een studie blijkt dit achterhaald na jaren Alleen natura 2000 gaat rustig door.
  Hoe lang laten we als boeren dit gedoe van aaname zus en zo nog toe terwijl de bodems en weidevogels smachten naar een ander beleid.Laat gewoon de zaak aan het boeren verstand over alles heeft zijn tijd.Het zijn nog regels uit de oude doos de tijd dat LNV nog ""het kremlin van Joustra""heette.Goede mest is zo'n oplossing alleen bij wet verboden.

 • no-profile-image

  Jan

  p.s. Is er deze keer wel op de goede plek gemeten. Onzekerheidsmarge 20 kiloton??? Om strontziek van te worden.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Hertog . Melkboer had een hele fatsoenlijke vraag waar hij een fatsoenlijk antwoord op mag verwachten en niet alleen dat hij "bezeiden de waarheid" zit . melkboer en vele anderen zijn geintereseerd in jouw antwoord op wat het voordeel van natuur is ten opzichte van de landbouw ? Hertog , Ik houd het hier netjes , jij houdt het ook netjes .

 • no-profile-image

  HERTOG JAN

  Ha melkboerke, ik kan slechts 1 ding melden nav je requisitoir: je stellingen zijn bezijden de waarheid en dan houdt het op.

 • no-profile-image

  jos

  Dit wordt voor sommige een taai stuk om te lezen maar een half uurtje googelen bracht me de volgende informatie die ik hier in mijn eigen woorden weer geef. (moraal van het verhaal is: regelzucht!)---- Zoals ik al schreef Nederland wil alles tot achter de komma "sturen" en omdat niet ieder NH3 molecuul wat in de lucht hangt gegarandeerd een verbinding aan gaat met NOx (en ook NH4NO3 vormt) komt er ook een gedeelte met de "natuurlijke" luchtwasser (regen) weer naar beneden. Ook in bossen en andere vormen van natuur. Hier wordt onder invloed van zuren (NH3 vangt de zuren af en werkt dus niet verzurend) ammoniak omgezet naar ammonium NH4+ (wat zich bindt aan org.stof) en hier doen de chemoautotrofe, obligaat aërobe bacteriën (Nitrosomas en Nitrobacter) hun werk door ammoniumionen te oxideren tot nitrietionen en nitrietionen oxideren tot nitraationen. De reactie uitgevoerd door een nitrietbacterie is NH4+ + O2 —> NO2- + 4 H+ + 2 e- en die uitgevoerd door een nitraatbacterie NO2- + H2O —> NO3- + 2 H+ + 2 e- . Doordat dit geleidelijk gaat spoelt de NO3 niet uit maar wordt opgenomen door de planten. En hier lopen we weer tegen de regelzucht van Nederland aan, waar de meerderheid van zittende beleidsmakers vinden dat dit de biodiversiteit verstoord. Kort gezegt willen ze een dinamisch proces, wat de natuur is, in de greep houden. Als voorbeeld van die dinamiek van de natuur wil ik er een vulkaan bij halen. Wat verzind hij nu weer? Het volgende heb in van www geplukt-----De oeratmosfeer bestond uit grote hoeveelheden waterdamp, stikstofgas, ammoniak, waterstofgas, methaan, diwatersofsulfide en koolstofmonoxide, die uit het inwendige van de aarde vrijkwamen. Een vergelijkbaar gasmengsel komt ook nu nog vrij bij vulkaanuitbarstingen.---- Nu liggen ze niet direct om de hoek maar bijv. ook bij vulkaanuitbarstingen komen gigantische hoeveelheden NH3 vrij, nog even en bij wet (en als het aan Burger Zutphen ligt) wordt in Nederland een vulkaanuitbarsting verboden. In toelichting op het proces van kunstmest hier uitleg over het proces: Onder hoge druk, bij hoge temperatuur en met behulp van een katalysator laat men dan stikstofgas uit de lucht reageren met waterstof tot ammoniak. Dit ammoniak kan dan als kunstmest worden gebruikt, of als uitgangsproduct voor de aanmaak van ureum en ammoniumnitraat. ==> Dus met veel energie brengen we het zelfde op het land als dat we met mest doen. Wat betreft ad-blue het volgende AdBlue is een 32,5% oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij bijvoorbeeld vrachtwagens die diesel gebruiken, om ze schoner te laten rijden.----AdBlue wordt in een afzonderlijke tank op de vrachtwagens meegenomen. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue is 3-5% van het dieselverbruik. De scheikundige verklaring kan ik niet vinden. Laat het mij weten als iemand het weet. @boertje k, kan ik het boek een keer lenen want het schijnt uitverkocht te zijn.

 • no-profile-image

  down under

  Hij heeft ook weer zijn uitkering gekregen en zo weer voldoende poen om weer z'n nest uit te kruipen en een hertog jan pilske te kopen. Dit om zijn kater weg te zuipen, alleen jammer dat zijn verstand er niet beter op wordt. Remember.... Ik denk niet na dus besta niet.

 • no-profile-image

  Ryan Molendijk

  Klinkt toch heel anders als je het zo zegt!

 • no-profile-image

  freek

  Dat injecteren van mest nadelig is voor het besdemleven is al lager bekend. Vroeger was het wit van de meeuwen als je het land aan het ploegen was. Nu moet je echt zoeken naar pieren in de grond. Hier over de grens in Duitsland zie je nog wel veel meeuwen achter de ploeg. Een goed bodemleven is nodig om de meststoffen om te zetten en vast te leggen. Ik denk dat er meer onderzoek nodig is naar toevoegingen aan mest zoals bv fir en ca-co verbindingen. Maar om een verandering in wet en regelgeving door te voeren is een lange weg te gaan. Als je dan kijkt hoe energie verslindend de productie van kunstmest is, denk ik dat deze vorm van bemesten zijn langste tijd wel heeft gehad. Zonder kunstmest is bijna niet mogelijk, maar het kan wel veel minder als er meer dierlijke mest voor in de plaats mag komen.

 • no-profile-image

  melkboer

  Beste Hertog Jan.
  Ik had nergens geschreven dat een boom slecht is voor de natuur, wel dat methaan een broeikasgas is wat slecht is voor het milieu.
  Maar als jij op basis van mijn argumenten deze harde conclusie trekt, dan is mijn vraag indirect toch beantwoord. Het pleit voor behoud van landbouw. Het is wel jammer dat je je niet waagt aan een inhoudelijke discussie.
  Dan heb ik toch oprecht respect voor burger zutpen.

 • no-profile-image

  Limburger

  Zoals zo vaak is gebleken is er weer te weinig onderzoek gedaan naar de werkelijke "daders" van de ammoniak in de lucht.
  De veehouders, zijnde pluimveehouders, varkenshouders (en de rundveehouders) zijn weer het kind van de rekening. Zij moeten weer enorme kapitalen neertellen om de ammoniakuitstoot tegen te gaan, terwijl zij niet de grootste veroorzakers zijn van de ammoniak in de lucht.
  Natuurlijk zijn zij indirect wel betrokken bij de ammoniak via het uirijden van mest, maar hier is mijn inziens niets tegen te doen. Of moeten we in de toekomst verwcahten dat er op een giertank e.d. ook een luchtwasser geplaatst dient te worden.
  Verder is het toch van de zotte dat de spoelvloeistof van de luchtwassers wel op het land mag worden uitgereden en dat de ammoniak niet via het weer op het land mag komen. Voor mij is het hetzelfde; of je door de hond of door de ket wordt gebeten, het is beide niet prettig.

 • no-profile-image

  Jan

  De oorzaak van het ammoniakprobleem is dat de urine en mest gemengd worden. Hieruit ontstaat ammoniak. Dus de onderkelderde ligboxenstallen zijn het probleem. Potstallen hebben een veel lagere emissie omdat de urine daar door het stro wordt gebonden. Verder zijn krachtvoer en teveel eiwit in het ruwvoer grote boosdoeners. Te veel eiwit in ruwvoer komt onder andere door kunstmest. Ik weet dat het niet leuk is, maar de moderne landbouw is de oorzaak van het probleem. Terug naar het ouderwetse boeren met stro en zonder kunstmest en krachtvoer????

 • no-profile-image

  jos

  Jan, vandaag heb ik het blad varkens gekregen met daarin een artikel over emisie arme stallen. Daarin stondt ook te lezen dat bij stro stallen (voor varkens)de uitstoot van methaan hoger was, maar niet veel hoger dan uit drijfmest. De verklaring was dat dat komt omdat de varkens meer wroeten en daardoor meer O2 in de bovenlaag komt en daar de methaan om kan zetten in CO2. Deze theorie staaft ze aan het feit dat bij rundvee potstallen dit fenomeen niet gelt en de methaan uitstoot wel veel hoger is. Wat is nu erger een beetje amoniak of (het 21x sterkere broeikasgas) methaan?

 • no-profile-image

  Jan

  Dieren hebben altijd al methaan uitgestoten en vroeger waren er misschien nog wel meer dieren als tegenwoordig (minder bebouwing en woestijnen). Bovendien waren er toen nog veel meer moerassen die ook behoorlijk wat methaan kunnen uitstoten. De natuur werkt al duizenden jaren in kringlopen, maar nu komen we er ineens achter dat de natuur het fout doet. De wetenschappers weten hoe de natuur er uit moet zien om de kringlopen efficiënter te maken. En dat moet ik geloven?????? Heel die klimaatdiscussie is flauwekul. Op de Noordpool smelt het ijs, maar op de zuidpool komt er juist ijs bij. Dat de temperaturen omhoog gaan kan ook het geval zijn van wat heftiger zonnevlekken. Maar ja daarmee kun je de mensheid geen schuldgevoel aanpraten, dus dat onderzoeken we maar niet. Ben je wel eens in een kas geweest. Daar kun je aan de lijve ondervinden wat het effect van een broeikas is. Ik heb ooit in een hete zomer in een kas gewerkt. In het ene deel stonden planten en het andere deel waren ze aan het installeren en stonden dus geen planten. De temperaturen in het gedeelte waar planten stonden was zeker 10 graden lager. Zou het broeikas effect niet kunnen komen doordat wij de bossen kappen en overal asfalt en gebouwen neerzetten en in vele gebieden de verwoestijning toeslaat (dat absorbeert maar beperkt warmte). Het is maar een idee. Heel veel wetenschapper beginnen met de uitkomst (wiens brood men eet, wiens woord men spreekt) en gaan daarna onderzoek doen.

 • no-profile-image

  J.W.

 • no-profile-image

  burger

  beste Farmer,
  je schrijft dat de ammoniak in de lucht pas in 1998 terug liep. Maar kwam dat door de maatregelen NEEN! dat kwam doordat er in dat jaar 2 keer zoveel regen viel!!!! Wat je meer aanhaalt over het betoog van Blokker klopt maar welke beleidsmaker wil dat geloven? Overigens neemt de nitraat uitspoeling niet toe door mestinjectie zoals Blokker beweert, maar door een vermindering van bodemleven en door een verlaging van organische stof kan er meer nitraat uitspoelen, mits je het niet aanvoert natuurlijk.
  door mest injectie en zodebemesting dood je wel veel bodemleven en dat heeft gevolgen.

 • no-profile-image

  Ryan Molendijk

  Beste Burger, jij doet je behoefte dus in je eigen achtertuin, slaat je huisvuil op in je tuinschuurtje en doet de afwas in het badwater? Schei toch uit man!

 • no-profile-image

  lol

  tijd voor een onafhankelijkondezoek.

 • no-profile-image

  burger

  Jos, je weet dat 10% van het aardgas in dit land gebruikt wordt om Stikstof (kunst) meststoffen van te maken [Gehoord op een vergadering vanher LEI]
  dus er komen nog veel meer óntdekkende onderzoeken' die allang bekend zijn .
  Houdt zaken spannend en motiveerd geweldig om die dingen te doen die LNV graag wil hebben.
  succes

 • no-profile-image

  gert

  dit is weer eens zo,n rapport waarmee cramer de boeren weer eens de oren wil wassen en de opstellers weer een flinke grijpstuiver toegeschoven heeft,bij de opdracht stond de einduitslag al vast.er moest alleen een passsend verhaal bij,het papier is gewillig

 • no-profile-image

  jos

  Burger, rede te meer om de stikstof aanvoernorm (behoefte gewas) volledig aanwenden in de vorm van dierlijke mest en niet zoals nu maximaal 170 kg of in geval van derogatie 250 kg. Verder ben ik benieuwd wat voor onderzoeksresultaten er in het buitenland gevonden worden. In Duitsland zijn ze immers van mening dat er zo veel mogelijk NH3 in de lucht moet komen om de NOx af te vangen, getuige het verplicht bovengronds uitrijden van mest. Probeer dit niet te verdedigen met de bewering dat dit is omdat er anders te veel nitraat in het grondwater komt. NH3 is positief geladen NO3 negatief hierdoor bind NH3 zich aan het organische stof en NO3 niet waardoor het uitspoeld met water. Als NH3 in de lucht komt kan het met de NOx reageren en vormt dan N2 gas en H2O. Er is alleen een nadeel aan dit proces; het is niet te "sturen". En aangezien ze in Den Haag alles tot achter de komma geregeld willen hebben zal in de huidige wetgeving niet veel veranderd worden. Het zelfde principe wordt overigens ook in de transport wereld toegepast in de vorm van "ad-bleu" wat eigenlijk niet veel anders werkt. Maar omdat het goed voor het milieu (lucht) is wordt er een mooie naam aangegeven, vrij vertaald "blauwe-toevoeging". Dit is in mijn ogen niet alleen de mens dom houden maar eerder de zaak belazeren.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  HAHAHAHA welke milieu fundamentalist heeft dit onderzoekje uitgevoerd.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Dat betekent dus dat er 60% meer ammoniak in de lucht blijft hangen wat niet neerslaat. En als die toch neerslaat door in een vorm van neerslag, regen mist ect. ,dan is het al omgevormd in ammonia. En ammonia is een base, en geen zuur.
  Lucht bestaat van nature voor 80% uit stikstof Daarbij opgeteld dat 40% van de verzurende stoffen uit het buitenland komt aanwaaien, blijft de vraag; waar zit nou eigenlijk het probleem?

 • no-profile-image

  burger

  heerlijk dat onderzoekers bevestigen wat andere onderzoekers al wisten (vliegende geest van Erisman half jaren 90) Echter wat doen we er nu eigenlijk mee?
  melkveehouder het probleem is dat als jullie veehouden voor eigen gewin je ook de 'bijproducten" op je eigen erf moeten houden en in je eigen stal. Dus welke gassen je koeien ook produceren zorg dat het op je eigen bedrijf blijft.
  Ik mag mijn vuil ook niet bij de buren over de schutting gooien, jullie menen het recht te hebben om dat wel te doen.

 • no-profile-image

  boerin

  Elk levend wezen neemt voeding op en zet dit om in groei, melk ,zuurstof of kooldioxide en mest. Ze hebben de natuurlijke behoefte zich te vermeerderen of het nou plant dier of mens is. Kringloop heet zoiets. De voeding van een plant is mest, een dier eet planten en /of dieren. De mens eet en mest ook.
  Hertog Jan mag dat best ontkennen. Maar dan heeft hij de natuur nog nooit begrepen. Een vrije vogel kan ook niet leven zonder te schijten, het valt alleen minder op.

 • no-profile-image

  farmer

  Sinds 1993 is emissiearm uitrijden van mest in Nederland verplicht. Het was oorspronkelijk bedoeld om de am­moniakuitstoot te beperken. Dat gebeurde pas in 1998 blijkt uit de mi­lieubalans van 1999 van het RIVM, waarschijnlijk omdat er toen minder dieren werden gehouden in de veehouderij (AgriHolland, 23 november).
  De organisatie ijvert al jaren voor het bovengronds uitrijden van mest.

  In 2004 schrijft het RIVM dat men de trendmatige afname van de emissie van ammo­niak op dat moment wel terugvindt in gemeten concentraties. Er is op dat moment nog wel een absoluut ni­veauverschil van 30% in de gemeten en berekende concen­tratie ammoniak. Het instituut meent dat het verschil kan worden verklaard uit onder­schatting van emissies en onjuis­te modelparameters. Blokker concludeert daaruit dat de methode van uitrijden voor de uitstoot van ammoniak kennelijk geen verschil maakt.

  De VBBM stelt dat het injecteren van geconcentreerde mest de werking van het bodemleven verstoord. Daardoor worden de mineralen niet goed vast­gehouden en wordt er minder organische stof opgebouwd. Blokker verwijst naar cijfers uit het milieucompendium 2004 van het RIVM. Daarin staat de stikstofbalans van bo­dem en grondwater voor de jaren 1986 tot en met 2002. Van de stikstof die in 1990 op landbouw­gronden kwam, spoelde 4,56% uit. Over de jaren 2000 tot en met 2002 was dit gemiddeld 8,42%. Dit betekent dat de ni­traatuitspoeling door emissiearm aanwenden fors toeneemt, aldus Blokker.

 • no-profile-image

  jos

  @ Burger Zutphen, Mijn betoog is in het kort: de natuur is dinamisch en moet niet kosten wat kost d.m.v. regelgeving en techniek in een star korset geperst worden. Elke keer als jij roept dat wij onze ammoniak bij ons moeten houden onderstreep je de gedachte dat wat is zo moet blijven. De mensheid is ook een onderdeel van de natuur. Verder blijf ik bij mijn mening dat door de stijging van de CO2 gehalte de natuur ook meer behoefte heeft aan andere elementen om gezond te blijven. Een tuinder die in zijn kassen het CO2 gehalte verhoogt en verder niets toevoegt zal ook minder oogsten dan wanneer hij de rest van de voedingsstoffen aanpast. Wat betreft de portomonee ben ik bang dat alleen die van een ander (ontwikkeling techniek, contrôle regelgeving) gevuld wordt maar niet die van de boer.

 • no-profile-image

  burger

  Beste Jos, De natuur is dynamisch tot een bepaald moment. daarna kan het zelfregulerendvermogen het niet meer aan en treden er ziekten en plagen op. als ik zeg dat je ammoniak bij je moet houden probeer ik je te laten nadenken of dat ook mogelijk is. Ik weet dat er heel veel ammoniak op het boeren bedrijf kan blijven en niet "bij de buren" belandt als de boer door krijgt hoe hij dat simpel kan voorkomen. Ik vind het jammer dat je dat niet oppakt.
  daanaast is het bloedlink om over CO2 in kassen te spreken omdat je dan ook op een terrein kom waar ik meen kennis van te hebben. de benutting van zonlicht en water om suikers te maken zit namelijk ook wat ingewikkelder in elkaar dan jij nu schetst.(maar dat ter zijde).
  ik heb overigens een pesthekel aan controles door controleurs die er geen verstand van hebben en alleen maar aanvinken wat op hun lijstje staat.
  "Boer hou je ammoniak bij je" is NIET om een boer te pesten en de regelaars te helpen maar om aan te geven dat jullie dat kunnen realiseren. Niet volledig want je werkt in de natuur maar wel veel meer dan tot nu toe wordt gerealiseerd en je kan zelfs met je bedrijfvoering komen tot een vermindering die de wetmaker voor ogen heeft DAT bewijst Blokker.
  Pak die uitdaging aan en rij mest weer boven de grond uit met veel water of spoel direkt een wagen water er over heen. dan ontsnapt bijna geen ammoniak.

 • no-profile-image

  Lot

  Jaren geleden maakte ik een vergadering mee, waarop een drietal boeren uit Laren (Gld) een lezing hield over de wijd verbreide misverstanden rond NH4 NO3 en alle plussen en minnen die daar bij horen. De overheid ging nog uit van zure regen, die bedreigend was voor menig (kerk)gebouw. Wat mij toen al opviel dat zeer veel gebaseerd was op aannames. En nog steeds moeten zaken voortdurend bijgesteld worden. Dat is niet erg, ontwikkeling zal er blijven. Maar het is wel erg als beleid en wetten berusten op die aannames. Onderzoek kan niet zonder gezond (boeren)verstand.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Men gaat er vanuit dt ammoniak schadelijk is! Als je het goed doet denk ik dat het nuttig is! Zode bemeting op grasland is een goede zaak. Maar op bouwland met de bouwlandinjekteur, de mest diep in de grond werken en dan ong onderploegen is slecht. Ondiepploegen en dan met de injekteur ondiep is geen probleem. Als er maar lucht in de grond kan is er niks aan de hand. Als men na het injekteren als de grond droog genoeg is met de zaaibedcombinatie de grond zaaiklaar legt is het heel goed. Dit is de grote fout die bij bemesting op bouwland gemaakt wordt. Ook zie je in Duitsland dat daar de lucht uit stallen hoog de lucht in wordt geblazen. Daar doet de ammoniak zijn goede werking (luchtzuiveren). Dit is simpel en goed en goedkoop. Dit is het verschil van Duitsland en Nederland, waarom zou ik het moeilijk doen als het makkelijk en goed kan!!!!!!!

 • no-profile-image

  zwarte piet

  Het voordeel van zwarte piet is dat ie maar een maand in Nederland is, dat moesten meer zwarte pieten doen, dan kan er weer natuur in de stad gemaakt worden i.p.v. al die lelijke flats en achterstands wijken. Maar waar blijft die poep en plas van al die mensen?? Gewoon in de Natuur??? Onzin uitkramen kan iedereen!!!!

 • no-profile-image

  sinterklaas

  Ach daar hebben we nog zo'n jandoedel, eerst Hertogjan en nu ook nog eens ahmed......Mensen ga is wat doen voor de kost, ga is gewoon aan het werk. En als je dan s'avonds nog puf over hebt, maak dan is studie van hetgeen je wil schrijven. Wie weet dat er dan nog ergens onder de schedel ietsiepietsie verstand zit!!

 • no-profile-image

  gert

  waarom moet dan geinjecteerd worden ?

 • no-profile-image

  spokie

  Ja Anneke en Els zo werkt het nou eenmaal, en dit wordt in de kringen van ambtenaren ook wel gekscherend
  artikel 1 van de Ambtenarenwet genoemd; zorg dat jezelf nooit overbodig wordt!
  En daar zijn ze heel creatief in; zet een spook op de weg, en ga vervolgens vol overgave aan de slag om het spook te vangen. In een land met simpele geesten spookt het altijd.
  Ik zou me er niet gemakkelijk bij voelen om op zo'n manier de boterham te verdienen over de rug van een ander.

 • no-profile-image

  Els

  Het is ongelofelijk hoe snel de wetenschappelijke inzichten wisselen.......vorige week was het probleem 25% kleiner en nu voor de Natura 2000 gebieden weer aanmerkelijk groter. Tja, wat wil je als de overheid Natura 2000 koste wat het kost wil realiseren én zelf het zogenaamd onafhankelijke onderzoek financiert. Verder Trojan heeft gezegd dat NL niet eenzijdig op ammoniak mag focussen en zeker niet uit één sector. Maar ja , bij het opstellen van de huidige beheerplannen wordt daar gewoon niets mee gedaan. NL IS ZELFS DE ENIGSTE EU-LIDSTAAT DIE TOETST OP DE KRITISCHE DEPOSITIEWAARDE!!!!!! Als we dan nog een krachtige belangenbehartiger hadden gehad dan was het tij nog te keren, maar ZLTO en LLTB zijn zelfs accoord gegaan met verzwarende doelen voor Natura 2000 die in de aanwijzingsbesluiten zijn toegevoegd door NL. DUS DANKZIJ ONZE BELANGENBEHARTIGER MOETEN WE 2 KEER ZOVEEL ALS BRUSSEL VOORSCHRIJFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Maar ze hebben vast in ruil voor dat accoord van de overheid weer veel geld gekregen om diverse projecten en onderzoeken voor emissiearme stalsystemen te financieren. Verder is het bekend dat men strengere maatregelen in het kader van Natura 2000 nauwelijks door de NBwet procudure krijgen. Tja, dan maar misschien via mestaanwenden maar weer eens proberen. Men moet in tijden van crisis natuurlijk wel zorgen dat de banen bij ZLTO/ LLTB, Alterra en PBL worden veiliggesteld

 • no-profile-image

  els

  Het is ongelofelijk hoe snel de wetenschappelijke inzichten wisselen.......vorige week was het probleem 25% kleiner en nu voor de Natura 2000 gebieden weer aanmerkelijk groter. Tja, wat wil je als de overheid Natura 2000 koste wat het kost wil realiseren én zelf het zogenaamd onafhankelijke onderzoek financiert. Verder Trojan heeft gezegd dat NL niet eenzijdig op ammoniak mag focussen en zeker niet uit één sector. Maar ja , bij het opstellen van de huidige beheerplannen wordt daar gewoon niets mee gedaan. NL IS ZELFS DE ENIGSTE EU-LIDSTAAT DIE TOETST OP DE KRITISCHE DEPOSITIEWAARDE!!!!!! Als we dan nog een krachtige belangenbehartiger hadden gehad dan was het tij nog te keren, maar ZLTO en LLTB zijn zelfs accoord gegaan met verzwarende doelen voor Natura 2000 die in de aanwijzingsbesluiten zijn toegevoegd door NL. DUS DANKZIJ ONZE BELANGENBEHARTIGER MOETEN WE 2 KEER ZOVEEL ALS BRUSSEL VOORSCHRIJFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Maar ze hebben vast in ruil voor dat accoord van de overheid weer veel geld gekregen om diverse projecten en onderzoeken voor emissiearme stalsystemen te financieren. Verder is het bekend dat men strengere maatregelen in het kader van Natura 2000 nauwelijks door de NBwet procudure krijgen. Tja, dan maar misschien via mestaanwenden maar weer eens proberen. Men moet in tijden van crisis natuurlijk wel zorgen dat de banen bij ZLTO/ LLTB, Alterra en PBL worden veiliggesteld

 • no-profile-image

  burger

  beste Koetje,
  ik heb daar veel aan gewerkt en werk er nog steeds aan! MAAR ik vind dat alleen DIE boeren bovengronds mest uit mogen rijden die er alles aan doen om de ammoniak in hun bedrijfsysteem te houden. Dat vraagt een andere manier van benaderen dan wat jij doet. Het gaat er niet om dat het vaak regent maar dat het regent op het moment van uitrijden.
  En dat het gehalte aan ammonium in de mest laag is, dat is te realiseren door te voeren. Alle boeren die niet op dat spoor willen en heel inefficient met stikstof en mineralen om willen gaan moeten dat nooit mogen.
  Ik vind zelfs (en ik weet dat iedereen nu weer tegen mij zal zijn) dat boeren die een stikstofefficientie op melkkoeniveau hebben van minder dan 30 % geen inkomenssubsidie behoren te krijgen omdat zij hun best niet doen om het milieu onnodig te belasten met ammoniak en andere mineralen.
  ik hoor wel wie er nu weer stijgert. Boeren ik overvraag niets als ik zeg "boeren hou je ammoniak bij je"

 • no-profile-image

  dirk

  Onzin dat uitgekraamd word over ammoniak blijkt groter dan gedacht!!

 • no-profile-image

  HERTOG JAN

  Natuurlijk zijn boeren verantwoordelijk voor deze ammoniak uitstoot. Ze hebbn het alleen jaren anders willen voorstellen. Maw ze hebben de zaak jaren BESODEMIETERD. Nu moet het gewoon afgelopen zijn en mag dit gewoon niet meer voorkomen. Verbod op uitrijden. Wat dan??????????? beginnen die boerkes te mekkeren. Gewoon stoppen met die bedrijven en het alnd terug geven aan de natuur, terug geven aan alle mensen, zodat ze kunnen genieten van schone en zuivere lucht en niet achter een stinkende blubberton aan hoeven te rijden. Ik heb gezegd. DIT IS DE WAARHEID.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nou burger, menige boer was zijn tijd ver vooruit toen hij 's zomers zijn mest deed uitrijden onder de regeninstallatie.
  Prima voor de groei en minder messtoffen nodig.
  Maar toen had de overheid weer problemen met de verdroging waardoor overdag niet beregend mocht worden. En toen overdag weer wél beregend mocht worden, toen mocht bovengronds uitrijden niet meer.
  En de opmerking sproei er maar een kar water overheen; ook hier was er een creatieve boer die de het mestuitrijsysteem "duospray" uitvond en liet testen. Een mengmestton half gevuld met mest en half met water die gelijktijdig sproeit. Prima resultaten volgens het deskundigenonderzoek, maar helaas vond de rechter dat dit systeem niet aan de wet voldeed. De wet aldus boven een goed milieu
  Al met al willen de boeren wel, maar de overheid wil het probleem gewoonweg niet opgelost zien, want dit komt hen niet goed uit. En komt er op enig moment een oplossing, dan creëert de overheid wel weer een probleem. Trouwens, waarom mag de industrie wél de lucht vervuilen, in het buitenland de compensatie afkopen en uitbreiden?
  Lijkt me op basis van gelijkheid dat boeren dit dan toch mogen. Dan kopen we met zijn allen een groot stuk tropisch regenwoud en we kunnen verder met de veehouderij.

 • no-profile-image

  Marcel

  De uitstoot is bij het mestuitrijden ook extra groot door de verstikkende regelgeving! Op de laatste dagen van augustus is er mest uitgereden op net gemaaid grasland! Als men hier 10 dagen later had gereden was er heel veel milieuwinst gerealiseerd doordat het gras langer was en zodoende de amoniakuitstoot een stuk lager. Maar dit mag niet in Nederland doordat hier alles tot op de laatste milimeter in de wet moet en dus is het milieu weer de grote verliezer!! Dit is maar een voorbeeld maar zo zijn er nog veel meer.

 • no-profile-image

  melkboer

  Nee nee beste Hertogs, zo werkt het helaas niet.
  Beargumenteer waarom ik er naast zit, en laat je dit keer niet kennen. Weerleg mijn requisitoir nu eens met feiten.

 • no-profile-image

  melkboer

  mmm, Hertogs. We hadden afgesproken dat we netjes zouden discussieren. Ik heb weer een vraagje voor je waarop ik een gewoon fatsoenlijk antwoord verwacht;
  Allereerst stel je dat de landbouw moet verdwijnen en het land terug gegeven moet worden aan de natuur. Dit om schone lucht te krijgen. Nou over de voordelen heb ik toch zo mijn bedenkingen over, maar je kunt de helpende hand bieden.
  Ten eerste heb ik gelezen dat de zuurstof die een boom produceert in zijn leven precies evenveel is als de zuurstof die hij nodig heeft als hij vergaat of verbrand wordt. Ten tweede komt alle CO2 die tijdens de groei is opgeslagen ook weer volledig vrij bij verbranding. En als hij vergaat dan maken we hier wel steenkool of olie van. En ten derde produceert een boom methaan, een broeikasgas zoals je weet, wat slecht is voor het milieu. En ten vierde verdampt een boom gigantische hoeveelheden water. En zoals El Gore ook weet is waterdamp voor meer dan de helft verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.
  Als met al; wat is het voordeel van natuur ten opzicht van landbouw?
  En denk eraan, we houden het netjes.

 • no-profile-image

  Janneke

  Het is ongelofelijk hoe snel de wetenschappelijke inzichten wisselen.......vorige week was het probleem 25% kleiner en nu voor de Natura 2000 gebieden weer aanmerkelijk groter. Tja, wat wil je als de overheid Natura 2000 koste wat het kost wil realiseren én zelf het zogenaamd onafhankelijke onderzoek financiert. Verder Trojan heeft gezegd dat NL niet eenzijdig op ammoniak mag focussen en zeker niet uit één sector. Maar ja , bij het opstellen van de huidige beheerplannen wordt daar gewoon niets mee gedaan. NL IS ZELFS DE ENIGSTE EU-LIDSTAAT DIE TOETST OP DE KRITISCHE DEPOSITIEWAARDE!!!!!! Als we dan nog een krachtige belangenbehartiger hadden gehad dan was het tij nog te keren, maar ZLTO en LLTB zijn zelfs accoord gegaan met verzwarende doelen voor Natura 2000 die in de aanwijzingsbesluiten zijn toegevoegd door NL. DUS DANKZIJ ONZE BELANGENBEHARTIGER MOETEN WE 2 KEER ZOVEEL ALS BRUSSEL VOORSCHRIJFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Maar ze hebben vast in ruil voor dat accoord van de overheid weer veel geld gekregen om diverse projecten en onderzoeken voor emissiearme stalsystemen te financieren. Verder is het bekend dat men strengere maatregelen in het kader van Natura 2000 nauwelijks door de NBwet procudure krijgen. Tja, dan maar misschien via mestaanwenden maar weer eens proberen. Men moet in tijden van crisis natuurlijk wel zorgen dat de banen bij ZLTO/ LLTB, Alterra en PBL worden veiliggesteld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Inderdaad, prima helder stuk Jos. Het is misschien raadzaam dit in deze vorm door te mailen naar de landbouwwoordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Dan zullen de zichzelf respecterende kamerleden hier ongetwijfeld kamervragen over stellen. Ik ben dan zéér nieuwsgierig naar de beantwoording. Lijkt me voor het ministerie van Landbouw een goed handvat om in Brussel mest als kunstmestvervanger te bepleiten.
  Doen Jos!

 • no-profile-image

  burger

  beste Jos,
  er is in Europa afgesproken dat er max 170 kilo N uit dierlijke mest mag worden gegeven aan de grond. Waarop die afspraak is gebaseerd is mij niet duidelijk. Mogelijk dat zuidelijke landen die hier geen moeite mee hebben dit gedaan hebben om Nederland een stok in het wiel te steken. (het is wel politiek)
  Er mag van afgeweken worden en dat heet Derogatie.
  Dat in Nederland geinjecteerd moet worden komt door dat wij alles high-tec en zeer nauwkeuring willen regelen. nederland is verstrikt geraakt in zijn eigen regelspinneweb en dat is lastig. Vooral toegeven dat het niet goed zit doet pijn en de 'overheid'bestaat ook uit mensen.
  je betoog over NOx en NH4 kan ik niet bevestigen omdat ik dat niet weet, ik kan met mijn chemische kennis er nog wel Ammoniumnitraat van maken maar geen N2 maar het zal best mogelijk zijn.
  als antwoord op vraag van Gert er is een groep boeren die dat aangevochten heeft maar die kreeg (uiteraard) geen steun van andere boeren die hun eigen belang boven dat van een ander stelde. OOk het LTO (vaak genoemd als jullie eigen organisatie) is nog fel voor injecteren. IN het buitenland weet men dat de grond daardoor naar de knoppen gaat maar dat is in dit land nog niet bewezen (maar komt er ook aan).
  Dit hele betoog neemt niets af van mijn stelling: "Boer houdt je ammioniak bij je"

 • no-profile-image

  Janneke

  Vorige week was het ammoniakprobleem 25% kleiner en nu voor de Natura 2000 gebieden weer aanmerkelijk groter. Kortom we worden met z'n allen voor de gek gehouden. Tja, wat wil je als de overheid Natura 2000 hoe dan ook wil realiseren én zelf het zogenaamd onafhankelijke onderzoek financiert! Verder: Trojan heeft gezegd dat NL niet eenzijdig op ammoniak mag focussen en zeker niet uit één sector. Maar ja , bij het opstellen van de huidige beheerplannen wordt daar gewoon niets mee gedaan. NL IS ZELFS DE ENIGSTE EU-LIDSTAAT DIE TOETST OP DE KRITISCHE DEPOSITIEWAARDE!!!!!! Als we dan nog een krachtige belangenbehartiger hadden gehad dan was het tij nog te keren, maar ZLTO en LLTB zijn zelfs accoord gegaan met verzwarende doelen voor Natura 2000 die in de aanwijzingsbesluiten zijn toegevoegd door NL. DUS DANKZIJ ONZE BELANGENBEHARTIGER MOETEN WE 2 KEER ZOVEEL ALS BRUSSEL VOORSCHRIJFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Maar ze hebben vast in ruil voor dat accoord van de overheid weer veel geld gekregen om diverse projecten en onderzoeken voor emissiearme stalsystemen te financieren. Verder is het bekend dat men strengere maatregelen in het kader van Natura 2000 nauwelijks door de NBwet procudure krijgen. Tja, dan maar misschien via mestaanwenden maar weer eens proberen. Men moet in tijden van crisis natuurlijk wel zorgen dat de banen bij ZLTO/ LLTB, Alterra en PBL worden veiliggesteld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Ahmed El Anouchi

  Jammer dat het nederlandse platteland verpest word door al die boeren met hun poepton... Hopelijk kom er nu meer natur

 • no-profile-image

  HERTOG JAN

  ha geverink, fiscale vluchteling. Ik moet reageren op melkboer???? Op iemand die bomen slecht vindt voor de natuur. Nee vriend, op dat soort sullen reageer ik niet. Blijf jij maar lekker in canada, zijn we jou al kwijt en spoor een bedrijf op voor die melkboer, zodat ook hij je buurman wordt. Wel te rusten.
  (O ja, lees even reactie BURGER Zutphen) Zegt genoeg. Nogmaals wel te rusten

 • no-profile-image

  koetje

  beste burger,als jij het bij de politiek voorelkaar kunt krijgen om bovengronds uitrijden weer te legaliseren moet je een knappe jongen zijn en mijn zegen heb je,het regent tegenwoordig vaak genoeg dus met water is het ook geen probleem . Ook op het gebied van kostenbeheersing geeft dit alleen maar voordelen (brandstof, machinekosten en tijd.

 • no-profile-image

  jos

  Door de gestegen CO2 gehaltes in de lucht en het warmer worden van het klimaat willen en kunnen de bossen harder groeien. Maar om dat ook op een gezonde manier te kunnen hebben ze meer nodig dan alleen CO2. In de landbouw gebruiken we niet voor niets (kunst)mest. Dit is geen pleidooi om het hele beleid af te schaffen maar het is van de zotte dat wij met CO2 (voor de luchtwassers is extra elektriciteit nodig) onze NH3 uit de lucht gaan halen en dat het straks bij wijze van experiment, om de bossen gezonder te krijgen, deze met "CO2" bij te bemesten (CO2 om kunstmest te maken). Voor die gene die denken wat een lul verhaal, let maar op over een paar jaar zullen de eerste rapporten (al dan niet onafhankelijk)hierover verschijnen. Maar ja zoals met de meeste regelgeving uit Den Haag en Brussel zijn in mijn ogen meer gericht op "werkgelegenheid" dan op de praktijk, zeg maar het gezonde boerenverstand.

Laad alle reacties (56)

Of registreer je om te kunnen reageren.