Home

Achtergrond 206 x bekeken

Nieuwe Duitse minister zet in op handelsrelaties

De nieuwe Duitse minister van landbouw, Ilse Aigner, wil veel investeren in de handelsrelaties van Duitsland.

Dit om de export van landbouwproducten te bevorderen. Zij zei dit op de openingsbijeenkomst van EuroTier, de grote veehouderijbeurs in Hannover.

De minister wil op korte termijn met landen als Brazilië en Oekraïne overeenkomsten sluiten om deze markten voor Duitse producten geopend te krijgen. Recent wist Duitsland markttoegang te bereiken in ondermeer Zuid-Afrika, China en Japan. Ook met Rusland zijn goede contacten.

Duitsland had het afgelopen jaar een record aan agrarische export van 46 miljard euro. Van die 46 miljard euro is 13 miljard euro export van melk- en vleesproducten. Volgens minister Aigner is er nog een fors potentieel voor verdere exportgroei. "In de export ligt Duitslands sterkte", aldus Aigner.

De minister noemde ook het landbouwkundig onderzoek, zowel fundamenteel als praktijkonderzoek als speerpunt van haar beleid. Er moet meer innovatie in de agrarische sector komen, met het oog op een verbetering van de kwaliteit en de zekerheid van de agrarische producten.

Diergezondheid wordt steeds meer een concurrentiefactor, zeker ook in de internationale handelsstromen. Ook met het oog op de humane gezondheid wordt het voorkomen van dierziekten in de ogen van de minister steeds belangrijker.

Aigner sprak zich in haar rede verder uit voor multifunctionele landbouw in een landelijke omgeving. Zij pleit voor een geïntegreerde productieketen met een duidelijke kwaliteitsbewaking. Multifunctionele landbouw houdt zich naast voedselproductie ook bezig met de productie van energiedragende grondstoffen.

Alleen als die landbouw goed is ingebed in de plattelandsstructuur, compleet met scholing en draagvlak onder de bevolking, ziet de minister een goede toekomst voor de landbouw en het platteland.

Of registreer je om te kunnen reageren.