Home

Achtergrond 209 x bekeken

Natuur en boer kunnen goede buren zijn

Belang van natuur en boer kunnen wel eens botsen.

Het is echter volgens Anne Schelhaas, lid van provinciaal bestuur LTO Noord Fryslân, vaak mogelijk oplossingen te vinden, waarbij beide partijen baat bij kunnen hebben.

Niet zelden raken boeren betrokken bij maatregelen om verdroogde natuurgebieden te vernatten. Dat komt omdat ze vaak de buurman zijn van natuurgebieden. De beheerders van deze gebieden streven natuurdoelen na die vragen om hogere sloot- en grondwaterpeilen dan voor een goede agrarische bedrijfsvoering gewenst is.

De investeringen in het detailwatersysteem die hiermee gepaard gaan zijn hoog, maar lonen de moeite door een hogere gewasopbrengst en lagere bewerkingskosten. Door hogere waterpeilen in de natuurgebieden komen deze investeringen in het boerenland onder druk te staan. Ook eisen de natuurbeschermers vaak bufferzones met een hoger waterpeil in het boerenland. Dat levert niet zelden belangenconflicten en soms zelfs vechtsituaties tussen landbouw en natuur op.

Omdat samenwerken over het algemeen voor betrokken partijen meer oplevert dan vechten, hebben Staatsbosbeheer en LTO Noord gezamenlijke oplossingen voor de waterproblematiek proberen te zoeken. Onder het motto Natuur als goede buur is in Zuidoost-Friesland een project uitgevoerd waarbij vijf kleine natuurterreinen zijn vernat zonder dat de buren daar natte voeten van hebben gekregen. In een aantal gevallen zijn de belangen van de aanliggende boeren zelfs zodanig worden meegenomen dat die er beter van geworden.

Er is in het project een tienstappenplan ontwikkeld dat niet alleen voor deze kleine proefgebiedjes, maar wellicht ook voor grotere Natura 2000-gebieden als plan van aanpak kan werken. Wat namelijk perspectief kan bieden is dat natuurbeheerders zich bij het oplossen van hun problemen in het eigen gebied, vanaf het begin ook al gaan verdiepen in de belangen van de aanliggende grondeigenaren en gebruikers.

Bij het begin van projecten worden verenigbare en mogelijke onverenigbare belangen in beeld gebracht. Vaak is er niet één oplossing voor de bestaande knelpunten denkbaar.

Als over dit soort technische maatregelen overeenstemming is te bereiken en er bovendien voldoende middelen voorhanden zijn om, als het echt niet anders kan, natschade aan de landbouw te vergoeden, dan kan de aanpak in Zuidoost-Friesland ook elders mogelijk worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.