Home

Achtergrond 213 x bekeken

Fors minder schapen in 2008

Het aantal schapen in Nederland is in 2008 fors gedaald. Volgens de landbouwtelling van het CBS zijn er 1.212.956 schapen in ons land, ruim 11 procent minder dan vorig jaar.

Volgens landbouwdeskundige Cor Pierik van het CBS is met name blauwtong verantwoordelijk voor deze daling. IJkpunt voor de telling was 1 april 2008. Het aantal ooien daalde met 9,5 procent naar 583.408 stuks. Op 1 april dit jaar werden 23.647 rammen geteld, ruim dertig procent minder dan vorig jaar. Het aantal lammeren daalde van 690.699 naar 605.901 stuks. Dit jaar nam het aantal schapenhouders af met 246. Momenteel bevinden zich volgens het CBS nog 13.567 schapenhouders in ons land.

Het totaal aantal runderen in Nederland is in 2008 toegenomen met 3,4 procent tot 3.890.195 dieren. Dit aantal is onderverdeeld in melk- en fokvee, 2.686976 dieren, en vlees en weidevee, 1.203.219 dieren. De melkveestapel is met een kleine 4 procent toegenomen tot 1.466.134. "Dit hangt voor een deel samen met de quotumverruiming", legt Pierik uit. "Veehouders hebben hun melkkoeien langer vastgehouden." Het aantal melkveehouders nam in 2008 minder af dan voorgaande jaren. Het aantal is afgenomen met 567 naar 20.746. In 2007 nam het aantal veehouders nog af met 988.

De groei in de geitensector zet dit jaar door. Het aantal geiten nam toe met 9,5 procent tot 354.878. Het aantal geitenhouders nam licht af. Het CBS telde 4.153 geitenhouders, 16 minder dan een jaar daarvoor. De relatief jonge geitensector kenmerkt zich de afgelopen tijd door schaalvergroting en professionalisering.

Of registreer je om te kunnen reageren.