Home

Achtergrond 237 x bekeken

Eerste Kamer stemt in met de omgevingsvergunning

Het voorstel voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee krijgt de zogenoemde omgevingsvergunning groen licht. De aanvraag van deze omgevingsvergunning vervangt straks de vele afzonderlijke aanvragen van vergunningen die nodig zijn voor bouwplannen van burgers of ondernemingen.

Nu moeten burgers en bedrijven zelf de verschillende vergunningen verzamelen voor een bouwplan. Wie iets wil bouwen, een huis, een nieuw woningbouwproject, een fabriek, moet rekening houden met ongeveer 25 verschillende wetten en een veelheid aan lokale verordeningen.

De verschillende vergunningen moeten vaak bij verschillende loketten binnen de gemeente en soms zelfs bij het waterschap of de provincie worden opgehaald. Bedrijven met meer filialen moeten zich in elke gemeente opnieuw oriënteren op de daar geldende regelingen. Daarbij komt dat de meeste vergunningen ook eigen termijnen hebben voor bijvoorbeeld de inspraak. De last om dat allemaal bij te houden ligt nu bij de burger of de ondernemer.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning maakt dit alles een stuk makkelijker. Er komt één loket, waar een vergunningaanvrager zijn aanvraag indient. Hij levert hiervoor ook maar één keer alle benodigde gegevens aan. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is dan ook nog maar één heldere inspraak- en beroepsprocedure.

Ook moet de omgevingsvergunning vanachter de computer aangevraagd kunnen worden. Het digitale aanvraagformulier vervangt in één keer zo'n 1600 aanvraagformulieren van gemeenten, provincies, waterschappen en landelijke instanties. Via internet kan iedereen volgen hoe zijn zaak erbij staat. Hierbij is te hopen dat de techniek voor minder tegenvallers zorgt dan bij de Belastingdienst, waar aangeleverde gegevens verloren waren en opnieuw ingestuurd moesten worden.

Het ministerie van VROM zegt dat de Wabo een lastenreductie oplevert van €84,5 miljoen voor de bedrijven en voor de burgers €11,7 miljoen en 15.000 uur tijd. Het ministerie werkt ook aan lastenreductie via onder andere het Activiteitenbesluit, het Gebruiksbesluit en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Lees ook Wet algemene bepalingen omgevingsrecht naar 2010

Meer informatie Vrom, 5 november 2008: Omgevingsvergunning brengt meer gemak voor burgers en bedrijven

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.