Home

Achtergrond 156 x bekeken

Debat over genetische modificatie is een luxe

Volgens Henk van Latesteijn, algemeen directeur van TransForum, is er te lang gediscussieerd over genetische modificatie. We moeten op zoek naar oplossingen en daar ook naar handelen.

We hebben ons jarenlang veroorloofd om te discussiëren over de voors en tegens van genetisch gemodificeerd voedsel. Het wereldvoedselprobleem, patentering, sleutelen aan de Schepping en voedselveiligheid. Maar jarenlang discussiëren heeft alleen maar geleid tot verstarde standpunten en tunnelvisie. We moeten af van de luxe van het debat; we moeten zoeken naar oplossing van het probleem en ernaar handelen.

Het kabinet heeft besloten dat in 2010 het bestrijdingsmiddelengebruik in de fruitteelt met 95 procent gedaald moet zijn. Fruittelers en onderzoekers zoeken samen naar manieren om soorten te telen die bestand zijn tegen ziekten en schimmels. Daarbij wordt het reguliere selectieproces versneld door genetische technieken waarmee nieuwe varianten eerder worden gerealiseerd. Hiervoor wordt de term cisgenese gebruikt, dat is het toepassen van gentechniek op genen van een en dezelfde soort.

Maar de huidige wet- en regelgeving maakt het moeilijk om deze technieken toe te passen. Met andere woorden: we willen af van bestrijdingsmiddelen, we hebben technieken om dat te doen, maar we worden belemmerd in de toepassing ervan. In de agrarische sector stagneert de ontwikkeling vanwege Europese richtlijnen, een gebrek aan informatie en vooral: een gebrek aan praktijk. Juist op die laatste twee punten kunnen en moeten we actie ondernemen.

Niet door verder te discussiëren, maar door te experimenteren. Door grenzen te verkennen, gecontroleerde proeven te doen, te kijken waar productie en ethiek elkaar tegen komen. Door te stoppen met starre regelgeving, en door kleinschalige experimenten de kans te bieden om te laten zien welke mogelijkheden er zijn. Door wetenschappers, boeren en veredelaars de kans te geven duurzaamheid op vele manieren gestalte te geven. En ja, een van die kansen kan cisgenese zijn. En ja, het kan blijken dat overschrijden van de soortgrens bij voedselproductie een stap te ver is.

Laten we samenwerken, kijken naar onze gemeenschappelijke doelen en elkaar de informatie geven om die doelen te realiseren. Discussie mag, maar we kunnen het ons niet veroorloven het daarbij te laten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.