Home

Achtergrond 233 x bekeken

Cichorei-opbrengst ligt vooral aan lengte groei

De lengte van de groeiperiode heeft het meest effect op de wortel- en inuline-opbrengst van cichorei.

Dat blijkt uit een factoranalyse van PPO-AGV. Na de groeiperiode bijkt het plantaantal de tweede factor die een verband vertoont met de wortel- en inuline-opbrengst.

De factoranalyse is uitgevoerd op basis van de jaren 2003 tot en met 2006. Voor de analyse zijn gegevens van 1.020 percelen gebruikt van zowel zand- als kleigrond. Het doel van de analyse was om de belangrijkste oorzaken voor verschillen tussen percelen aan te geven.

Op de zandgronden blijkt in alle jaren op ongeveer 25 procent van de percelen het plantaantal onder 120.000 planten per hectare te liggen. Een te laag plant-aantal, de grens ligt dan op 120.000 planten per hectare, heeft een negatieve invloed op de opbrengst.

Op de kleigrond was de plantdichtheid meer afhankelijk van het jaar: in 2003 en 2004 ligt op de helft van de percelen het plantaantal onder 120.000 per hectare, in 2005 en 2006 was dit op een kwart het geval. De relatie tussen de stikstofbemesting en de wortel- en inuline-opbrengst is zwak, zo blijkt uit de PPO-analyse.

Een duidelijk relatie tussen kalibemesting en opbrengst is niet geconstateerd. Dat geldt ook voor zaaidatum, zaadsoort, rassenkeuze en hoeveelehid onkruidbestrijdingsmiddelen. Meestal bepalen weers- en bodemomstandigheden of vroeg of laat zaaien het gunstigst is.

Of registreer je om te kunnen reageren.