Home

Achtergrond 226 x bekeken

Subsidieregeling voor aardwarmte zwaar overtekend

Er is naar schatting voor ongeveer vijftien aardwarmteprojecten geld aangevraagd bij de subsidieregeling MEI (Marktintroducties energie-innovaties).

Het gaat hier om zowel individuele bedrijven als ook om clusters van bedrijven.Volgens Jeroen de Koning van Flynth adviseurs en accountants is er naar schatting in totaal voor een bedrag van 30 miljoen euro aan aardwarmteprojecten ingediend. Dit terwijl LNV 3,5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor het onderdeel overige innovaties waar de aardwarmteprojecten onder vallen. "Dit onderdeel is dus zwaar overtekend", zegt De Koning. Het subsidiebedrag voor aardwarmte bedraagt maximaal veertig procent van de investering met een maximum van 2 miljoen per aardwarmteproject.

Van de aanvragen voor aardwarmte komen de meeste uit het Westland en het oostland, maar ook uit de Koekoekspolder, het Oostland, rond Aalsmeer, de Wieringermeer en Zuid-Oost Nederland zijn er aanvragen. In de MEI-regeling kon ook subsidie worden aangevraagd voor (semi) gesloten kassen waarvoor 10 miljoen beschikbaar is. Echter, naar schatting van de Koning is hier door telers voor 1 miljoen aan (semi) geslotenkasprojecten aangevraagd. LNV heeft de mogelijkheid geld over te hevelen binnen de regeling.

Half januari zal naar verwachting bekend zijn welke bedrijven de subsidie toegekend hebben gekregen. In februari - maart 2009 zal er weer een nieuwe MEI-regeling opengaan. Dan zit er 14 miljoen in de pot.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.