Home

Achtergrond 150 x bekeken

Provincie Utrecht subsidieert projecten voor duurzaamheid, energie en klimaat

Tot 2010 stelt de provincie Utrecht bijna € 6 miljoen beschikbaar voor subsidies op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat. Hiermee wil de provincie stimuleren dat ideeën ook werkelijk worden onderzocht en uitgevoerd. De nadruk bij de subsidieverlening ligt op innovatie, leren en het versnellen van resultaten. De regelingen zijn vanaf 1 oktober van kracht.

Duurzaamheidssubsidie
De subsidie voor duurzaamheid is bedoeld om projecten en beleid op uiteenlopende terreinen zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Daarbij kan worden gedacht aan schonere vormen van transport, maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast is er geld beschikbaar voor leeractiviteiten duurzame ontwikkeling. In totaal is hiervoor € 3 miljoen beschikbaar en subsidies kunnen tot 1 januari 2011 worden aangevraagd.

Subsidie duurzame energie en energiebesparing
Met de subsidie voor energie steunt de provincie het gebruik van duurzame energie en energiebesparing in het midden- en kleinbedrijf. De maatregelen moeten betrekking hebben op het primaire productieproces en een terugverdientijd van 10 tot 20 jaar hebben. Ook het vergaren van kennis of het uitvoeren van haalbaarheidsstudies komen voor subsidie in aanmerking. Hiervoor is tot en met 30 juni 2009 € 2,5 miljoen beschikbaar.

Klimaatsubsidie
Projecten die de uitstoot CO2 en andere broeikasgassen verminderen of de effecten van de klimaatverandering opvangen, komen in aanmerking voor de klimaatsubsidie. Voorwaarde is wel dat de opgebouwde kennis wordt gedeeld, waardoor ook anderen de nieuwe techniek versneld kunnen invoeren. Hiervoor is tot 1 januari 2009 zo’n € 400.000 beschikbaar.

Meer informatie Uitgebreide informatie over de regelingen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.