Home

Achtergrond 255 x bekeken 1 reactie

LEI: aanvraagprocedure aardwarmte te lang

De lange doorlooptijd van vergunningen voor aardwarmte kan voor nieuwbouwplannen te belemmerend werken, waardoor het niet als serieuze optie wordt meegenomen.

Dat stelt het landbouweconomisch instituut LEI in de studie Duurzame Energie; stroomt het? In het rapport geeft het LEI een overzicht van de belemmeringen bij de introductie van duurzame energie.

Om een goede toepassing van aardwarmte te verkrijgen zou de doorlooptijd niet langer mogen duren dan die voor conventionele energiesystemen.

Wanneer een tuinder besluit aardwarmte te gebruiken moet hij een mijnbouwmilieuvergunning en een opsporingsvergunning aanvragen bij het ministerie van EZ. De doorlooptijd van die laatste is alleen al 9 maanden.

Daarna is een winningsvergunning nodig, waarin geregeld wordt dat de teler als enige in zijn gebied de boring mag verrichten. De doorlooptijd van deze vergunning is 6 maanden. Daarvoor is een winningsplan nodig dat nog dient te worden uitgewerkt.

Vandaag maakte Glaskracht bekend dat in Bergerden een onderzoek wordt gestart naar aardwarmte in het gebied. Zowel gevestigde tuinders in Bergerden 1 als de projectontwikkelaar van Bergerden 2 willen onderzoeken of aardwarmte een geschikte toepassing is voor het gebied.

Eén reactie

  • no-profile-image

    te veel regelgeving

    Het is een goede zaak dat vergunningen voor aardwarmte weloverwogen verstrekt wordt. Het verstrekken van een vergunning beperkt voor een veel groter gebied de mogelijkheid om in de toekomst van aardwarmte gebruik te maken. Heeft men bij het LEI niets anders om te onderzoeken.????
    De kosten van alle regelgeving en belastingen, heffingen, diensten, alle administratieve verplichtingen en de bijkomende kosten van overheden zijn ongeveer 50% van alle kosten van mijn glastuinbouwbedrijf van 25.000 m.
    Gaarne onderzoek door het LEI om het bovenstaande in kaart te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.