Home

Achtergrond 1173 x bekeken 3 reacties

'Helofytenfilter financieel interessante optie'

De winst voor de samenleving van de aanleg van een helofytenfilter, ook wel rietfilter genoemd, is hoger dan de kosten.

Dat concludeert het LEI naar aanleiding van een onderzoek naar de kosten en baten van een rietfilter.

Met het filter wordt het oppervlaktewater gezuiverd. Het is goed in te zetten bij landbouwbedrijven om stikstof en fosfaat uit het water te zuiveren, hoewel de stoffen nooit helemaal verdwijnen. Eén van de vragen is nu of Nederland landbouwgrond wil inzetten om het oppervlaktewater te zuiveren.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het LEI een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd, waarin de aanleg van een waterpark op landgoed Het Lankheet in het Overijsselse Haaksbergen is afgezet tegen het behouden van de oorspronkelijke situatie: maïsteelt en vervuild oppervlaktewater. Het om een filter van 3 hectare in een waterpark van 5 hectare.

De kosten bestaan uit de aanleg en het beheer van het waterpark en het mislopen van inkomsten uit de landbouw omdat er geen maïs meer kan worden verbouwd. Ook is er een risico op vernattingsschade voor omliggende landbouwbedrijven. De kosten bedragen 370.000 euro, waarvan 162.000 euro voor rekening van de landbouw komt.

De baten van een waterpark bestaan uit een betere waterkwaliteit, toename in de kwaliteit van omliggende natuur en het voorkomen van wateroverlast. Er is nu nog geen markt voor riet als biomassa, maar in de toekomst kan het, gegeven de energetische waarde ervan, zo’n 30 euro per ton waard zijn. Ook de recreatieve waarde wordt gezien als een baat. Een waterpark in deze vorm levert volgens de LEI-berekening 498.000 euro op. Dat betekent een winst van 128.000 euro. Daarbij is wel uitgegaan van een looptijd van 30 jaar.

Het onderzoek van het LEI is een eerste in een serie onderzoek naar de kansen voor een waterpark. De belangrijkste kanttekening is dat de kosten van aanleg en onderhoud voor de landeigenaar of de boer zijn, terwijl de baten de maatschappij ten goede komen. Ook is nog niet duidelijk of er echt een markt komt voor riet als biomassa. Daarom is er volgens het LEI nog veel onderzoek nodig voordat de helofytenfilter een succes wordt in Nederland.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nou vege tarier, ik denk er anders over. Ze moeten die riooloverstorten gewoon saneren en niet de landbouw de rommel van anderen op het bordje leggen. Het is al triest genoeg dat men in de europese wetgeving een uitzondering heeft gemaakt in de kaderrichtlijn water v.w.b. door de overheid vergunde lozingen. D.w.z. dat de overheid gewoon selectief mag oordelen wie ongestraft verder mag vervuilen.
  En ik zie alleen maar winst als deze helofytenfilters in bestaande natuurgebieden worden aangelegd. Twee vliegen in één klap; minder "verdroging" en zuivering. En zou op betreffende plekken geen natuurgebied aanwezig zijn, dan kan men altijd nog ruilen. D.w.z. op een andere plek natuurgrond terug geven aan de landbouw. En zo niet, afblijven van landbouwgronden, de liefde kan niet van één kant blijven komen.

 • no-profile-image

  Vege Tarier

  Melkveehouder. Prima oplossing voor bij de riooloverstorten . Maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat de vervuiler de rekening daarvoor betaald en het niet de boer in de schoenen schuiven .

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wat een conclusie's; de winst voor de samenleving is hoger dan de kosten.
  En even verder; "een kanttekening is dat de kosten voor aanleg en onderhoud voor de boer zijn, terwijl de baten de maatschappij ten goede komen.
  Van zulk soort artikelen ga je met nuchter boerenverstand spontaan stuiteren. Hoe krijgt men de onzin bij elkaar geschreven.

Of registreer je om te kunnen reageren.