Home

Achtergrond 330 x bekeken 4 reacties

Europees Parlement vóór EU-verevening melkquota

Het beleid voor superheffing in de EU is weliswaar versoepeld, maar verder is de landbouwcommissie niet erg toeschietelijk voor de zuivelsector. Dat vindt Jan Mulder, Europarlementariër voor de VVD.

Zo zou de unie volgens hem melkquota verder kunnen uitbreiden. De landbouwcommissie van het Europees Parlement gaf op 7 oktober haar oordeel over de voorstellen van de Europese Commissie voor de tussentijdse herziening van de Europese landbouwpolitiek die bekend staan onder de naam ’Gezondheidscontrole’ ('Health Check'). De uitslag van een groot deel van de stemmingen is niet naar de wens van het VVD-smaldeel in het Europees Parlement.

Een belangrijk VVD-voorstel dat bij de stemming wel werd aangenomen was om het superheffingregime te versoepelen. Het valt moeilijk uit te leggen dat jaar in jaar uit het Europese quotum niet wordt volgemolken, terwijl boeren in lidstaten die hun nationale quotum overschrijden, toch een superheffing moeten betalen.

Daarom hadden wij voorgesteld om ieder jaar te berekenen in hoeverre het totale EU-quotum overschreden wordt en op basis daarvan de superheffing te verlagen, te annuleren, of om tijdelijk extra quota uit te delen aan landen die het nodig hebben. Voor boeren in Nederland zou het in elk geval betekenen dat zij hun productie al geleidelijk kunnen laten stijgen (zonder hoge boetes te moeten betalen), in aanloop naar 2015 als de quota verdwijnen. Onder dit systeem zal er wel enige onzekerheid bestaan voor boeren, omdat het moeilijk is te voorspellen of het quotum al dan niet wordt volgemolken op EU-niveau.

Dat dit voorstel het haalde is een lichtpuntje voor de zuivelsector, want op het gebied van zuivel nam de landbouwcommissie verder een zeer conservatief standpunt in. Zo wil zij de melkquota slechts twee jaar met 1 procent uitbreiden, anders dan de jaarlijkse uitbreiding van 3 procent die de VVD voorstelde.

De stemming in de landbouwcommissie is een eerste indicatie van de mening die over dit dossier binnen de verschillende politieke partijen prevaleert. De uiteindelijke positie van het Europees Parlement wordt bepaald door een stemming in de plenaire vergadering. De Raad van Landbouwministers zal uiteindelijk een besluit nemen over de hervormingen. Op het gebied van landbouw heeft het Europees Parlement namelijk nog steeds slechts adviesrecht.

Onder het verdrag van Lissabon zou het medebeslissingsrecht krijgen, maar zoals bekend werd dat helaas verworpen door de Ieren. De Franse minister van landbouw heeft echter wel beloofd om op dit dossier de positie van het Europees Parlement uiterst serieus te nemen. De tijd zal leren of dit inderdaad het geval zal zijn.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Berend

  Ik heb het niet over de staking Sjoerd,
  maar over het feit dat de markt het extra aanbod van melk vertaald in lagere prijzen.
  De NMV heeft hier steeds voor gewaarschuwd, maar volgens LTO was dit
  geen enkel probleem. (Siem Jan Schenk)
  LTO voorzitter Maat laat trouwens al een
  ander geluid horen.
  Overigens de hoeveelheid melk die met name in Duitsland thuis is gebleven met de melkstaking heeft wel degelijk positief
  gewerkt op de melkprijs, aangezien deze anders lager was geweest.
  Dit bleek duidelijk uit een marktprijzen overzicht die gepresenteerd werd op de Friesland Foods leden vergadering deze week in Westerbork.

 • no-profile-image

  sjoerd

  tjonge wat heeft die Sietas toch gelijk!
  de melkprijs is met sprongen omhoog gegaan door de staking.
  Laat maar weer lopen jongens!
  hoeven we geen quotum te kopen en krijgen zo 50 cent voor de melk.

 • no-profile-image

  Berend

  Verevening over de grenzen is positief
  voor de Nederlandse melkveehouderij.
  Alleen al om de quotumkosten te drukken werkt dit gunstig.
  Alleen uitbreiding van het Europese melkquotum met enkele procenten kan wel eens zeer negatief werken op de zuivelprijzen, aangezien op dit moment de consumptie in Europa met 2% is gedaald en de produktie momenteel 1%
  hoger ligt dan vorig jaar. Daarnaast zijn
  de wereldmarktprijzen gedaald.
  Zie hier het effect op de dalende melkprijzen!!
  Sieta krijgt toch nog gelijk. Siem Jan moet bakzijl halen, maar zal dat nooit toegeven.

 • no-profile-image

  Boesje

  Doc heeft de prijs voor oktober verlaagd met 3 cent naar 28 cent. Er is ook geen zicht op verbetering. Als eerste bezuiniging heb ik mijn lidmaatschap van de LTO maar opgezegd. Spaar me 1000 euro uit. Er is geen bond die haar leden adviseert om meer, langer en harder te werken voor hetzelfde geld.

Of registreer je om te kunnen reageren.