Home

Achtergrond 192 x bekeken 1 reactie

Een hoop mestvoorstellen

LTO Nederland bood haar actieplan mest en minera­len aan, een uitgebreide wensenlijst voor het Vierde Actie­programma Nitraatrichtlijn.

In het actieprogramma staan naast nieuwe voorstellen die speciaal voor het Vierde Actie­programma zijn opgesteld, ook veel wensen die bij eerdere Actieprogramma’s werden geopperd.
De vraag is hoe zinvol het is dat LTO op zoveel verschillende paar­den wedt, terwijl van een deel van de actiepunten al bekend is dat de slagingskans minimaal is. Brussel zal de aanwijzing van heel Neder­land als nitraatgevoelig gebied niet meer terugdraaien. Hier is jaren voor gelobbyd, maar resultaat heeft het niet gehad. Ook zullen de verplichte bemestingsvrije zones niet ingetrokken worden in het intensief beteelde Nederland.
Opvallend is dat LTO pleit voor het opheffen van de verplichte dier­rechten als een bedrijf de mest volledig verwerkt. Deze regel zal meer mestproductie tot gevolg hebben, waardoor het mestprobleem niet kleiner wordt.
LTO komt met haar actieprogramma op voor alle sectoren. De vraag is of LTO zich niet beter kan richten op de meest efficiënte maatrege­len. Het ministerie van LNV richt zich voornamelijk op behoud van derogatie en wil daar mee naar Brussel. LTO handelt alsof dit al in de zak zit. Het is te hopen dat LTO deze keer niet té proactief handelt.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

 • no-profile-image

  mark heijmans

  Het is me een genoegen te reageren op het Actieplan van LTO Nederland. Vanuit de LTO organisatie heb ik er zelfs voor een deel aan bijgedragen. Blijkbaar zijn niet alle punten even duidelijk voor het Agrarisch Dagblad.
  Vanzelfsprekend komen we met het plan op voor alle sectoren, het doet me goed dat dit tenminste wel geconstateerd wordt. Een aantal andere constateringen:
  1) Door LTO wordt inderdaad al langer voor bepaalde punten gestreden. De lezer weet ook dat ambtelijke molens soms langzaam draaien en dat de aanhouder wint. Voor een aantal zaken die de bedrijfsvoering ernsitg belemmeren en geen enkel milieudoel dienen blijven we dus veranderingen bepleiten.
  2) Als LTO pleiten we al langer voor het afschaffen van klei en veen als kwetsbaar gebied. Nu de overheid nog. Sinds 1994, toen deze aanwijzing plaatsvond, is de waterkwaliteit in Nederland vergaand verbeterd, dit geven alle onderzoeken aan. Dan moet je dus een keer een keuze maken om minder gebieden aan te wijzen. Op klei en veen behalen de ondernemers de gewenste milieukwaliteit, dus waarom hen opzadelen met bijvoorbeeld onnodig starre gebruiksnormen ?
  3) LTO pleit inderdaad voor het afschaffen van verplichte bemstingsvrije zones. Ondernemers ervaren een dergelijke aanwijzing als diefstal. Wat doet een burger waarbij de overheid zegt: nu raakt u van de een op andere dag 10% van uw tuin kwijt ? Voorstander zijn we echter van vrijwillige regelingen voor akkerrandenbeheer. Ondernemers die het past en die daarvoor een passende vergoeding krijgen kunnen randen aanleggen die een positief effect kunnen hebben op recreatie en uitstraling platteland, waterkwaliteit en biodiversiteit.
  4) Het opheffen van dierrechten voor bedrijven die alle mest verwerken zorgt zeer zeker voor milieukundige en economische doorbraken. Voorwaarde is immers dat ondernemers de mineralen na verwerking afzetten buiten de Nederlandse markt voor dierlijke mest. Ze investeren nu dus in duuzame oplossingen in plaats van in lucht (dierrechten). De gebruikers van de verwerkte producten besparen op kunstmest (duur en veel energie nodig bij productie).
  5) Ook derogatie is belangrijk, zeker als de voorwaarden beter aansluiten bij de wil van ondernemers om in bepaald egebieden mest te bewerken of verwerken. Hierdoor ontstaan producten met een hogere landbouwkundige waarde en een lagere milieubelasting, wie kan daar tegen zijn...

  Tot slot: het doet me deugd onze handelswijze als pro-actief benoemd te zien. Als je ervan overrtuigd bent dat met deze handelswijze zowel de ondernemer als het milieu (naast water ook klimaat en bodem) te dienen, dan moet je staan voor je actiepunten.

  Mark Heijmans

Of registreer je om te kunnen reageren.