Home

Achtergrond 1735 x bekeken

Bouwvergunning warenhuis en investeringsaftrek

De investeringsaftrekken spelen in de tuinbouwsector een grote rol, al zijn ze ook voor andere sectoren van belang. Naast de kleinschaligheidsaftrek (KIA) kan er bij investeringen recht bestaan op de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de energieinvesteringsaftrek (EIA). Al met al zijn het zeer aantrekkelijke faciliteiten. Het is de vraag wat er allemaal onder deze aftrekken gebracht kan worden.

Naast de ‘gewone’ investeringskosten, zoals de materiaalkosten voor het warenhuis (grote tuinbouwkas), speelt de vraag of de kosten van een bouwvergunning voor de nieuwbouw ook meetellen voor de investeringsaftrekken. Deze vraag speelt omdat artikel 3.45, 1, g, Wet Inkomstenbelasting (IB) 2001 bepaalt dat effecten, vorderingen, goodwill alsmede vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard niet tot de bedrijfsmiddelen behoren. Met andere woorden: valt een bouwvergunning aangevraagd voor nieuwbouw van een warenhuis onder de uitsluitingsbepaling, waardoor voor de kosten van een bouwvergunning geen MIA en KIA kan worden verleend?

Naar mijn mening krijgt men voor de kosten van een bouwvergunning ook recht op MIA en KIA. De argumentatie hiervoor is dat voor de toepassing van de toenmalige WIR (Wet InvesteringsRekening) de kosten voor een bouwvergunning wel meegenomen mochten worden voor de bepaling van het premiabele bedrag. Dit is in een vraag en antwoordsessie tussen staatssecretaris Koning en de heer Braakman op 22 december 1987 uitdrukkelijk aan de orde gekomen.

Volgens de toenmalige staatssecretaris geldt het volgende:
‘Uitsluitend als zo'n bouwvergunning een zelfstandige waarde heeft, dus overdraagbaar is en gekocht wordt, dan is er sprake van een vergunning waarvoor in feite geen WIR kan worden gegeven.’
(staatssecretaris Koning, Handelingen I, 22 december 1987, blz. 341-342)
Doorvertaald naar de huidige situatie met de MIA en KIA betekent dit dat in verreweg de meeste gevallen de kosten voor een bouwvergunning meegeactiveerd moeten worden met het bedrijfsmiddel en daarom in aanmerking komen voor MIA en KIA.’

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Voorlopig certificaat Groen Label-kas

Lees ook MIA voor waterbassin evenredig met gebruik voor nieuwe kas

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.