Home

Achtergrond 203 x bekeken

Aanmelden derogatie 2009 kan tot 1 december

Agrarisch ondernemers hebben een gebruiksnorm voor dierlijke mest van 170 kilo stikstof per hectare per jaar. Onder bepaalde voorwaarden mogen ze hiervan afwijken: derogatie. In dat geval geldt een gebruiksnorm van 250 kilo voor graasdiermest. Veehouders die gebruik willen maken van de derogatie moeten zich elk jaar opnieuw aanmelden. Voor de derogatie in 2009 moet dit vóór 1 december 2008 gebeuren. Bij latere aanmelding vervalt de mogelijkheid in 2009.

De overheid heeft gebruiksnormen vastgesteld voor het gebruik van mest. Die bepalen hoeveel meststoffen de agrariërs jaarlijks op hun landbouwgrond mogen gebruiken vanaf 1 januari 2006. De gebruiksnormen geven de maximale hoeveelheden aan die ze mogen gebruiken voor het bemesten van de gewassen met stikstof en fosfaat.

Veehouders kunnen zich eenvoudig aanmelden via de site van het LNV-Loket. Daar kunnen ze via Mijn dossier, Opgeven & aanvragen en Mest op Aanmelding Derogatie terechtkomen. Er volgt direct na de aanmelding een elektronische ontvangstbevestiging. Ook kunnen ze in Mijn dossier bekijken of de aanmelding is geregistreerd. Wel is een gebruikerscode en wachtwoord nodig. Wie die niet meer heeft, kan ze telefonisch aanvragen bij Het LNV-Loket, tel. 0800 - 22 333 22. Uiteraard is op deze site ook informatie over de gebruiksnormen te vinden.

Meer informatie LNV, 25 september 2008: Aanmelden derogatie 2009

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.