Home

Achtergrond 169 x bekeken

‘Uitstoot broeikasgassen door landbouw moet 16 procent omlaag’

De Nederlandse landbouw moet de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 16 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van 2005. Dat staat in een pakket maatregelen dat de Europese Commissie vandaag heeft gepresenteerd.

De maatregelen vormen het antwoord van de EU op de klimaatverandering. De Commissie verwacht dat het stimuleren van hernieuwbare energie veel nieuwe bedrijvigheid en banen oplevert.

Een van de belangrijkste maatregelen is de wijziging van de Europese emissiehandel. Geldt die nu nog alleen voor CO2, in de toekomst worden ook andere broeikasgassen aan emissierechten gebonden.

Vanaf 2013 worden de emissierechten geveild. De opbrengst vloeit naar de lidstaten, die er innovaties op het gebied van hernieuwbare energie en CO2-opslag mee kunnen financieren. De Commissie schat dat de opbrengst kan oplopen naar jaarlijks 50 miljard euro in 2020.

Verder wil de Commissie het aantal rechten zo terugdringen dat de emissie van de betreffende sectoren in 2020 21 procent lager ligt dan in 2005. De land- en tuinbouw valt niet onder de emissiehandel, met uitzondering van enkele grote tuinbouwbedrijven.

Voor de sectoren die niet onder de emissiehandel vallen heeft de Commissie voor elke lidstaat aparte streefcijfers opgesteld. Voor Nederland is dat genoemde 16 procent.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.