Home

Achtergrond 350 x bekeken 38 reacties

Eind aan Britse kalverexport

Britse veehouders maken samen met bijna alle grote supermarkten een einde aan de export van levende kalveren. Ze gaan de kalveren zelf afmesten.

”Alle veehouders die kalveren exporteren zijn bij dit plan betrokken. De kalverexport roept al tijden veel negatieve reacties op, daar moet een eind aan komen” stelt Tim Brigstocke, oud-voorzitter van de Royal Association of British Dairy Farmers, een van de initiatiefnemers.

Het plan wordt vandaag gelanceerd. ”Kalfsvlees heeft hier een verkeerd imago door de foute ideeën die mensen hebben over de manier waarop dieren worden behandeld.Tegenwoordig groeien kalveren in ons land op in groepshuisvesting. Aan het dierenwelzijn wordt alle mogelijke aandacht besteed, net als in Nederland en andere landen. Het transport over grote afstanden is het voornaamste probleem. Daar wordt veel tegen geprotesteerd en dat draagt bij aan het negatieve beeld,” stelt Brigstocke.

Henny Swinkels, directielid van de VanDrie Group is verrast. ”Het verwondert me ten zeerste. We hebben pas nog met de Britten gesproken dat we al het mogelijke doen aan preventie voor dierziekten en op welzijnsgebied.”

Nederland importeert per jaar 50.000 Britse kalveren. In totaal worden er hier 1,4 miljoen afgemest. De kalveren die niet uit Engeland komen zullen elders vandaan moeten komen. Swinkels denkt echter niet direct dat de Britse actie een prijseffect heeft.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Eigen mester

  Goedenavond lachen, wat de NMA betreft, daar heb je gelijk in, er is inderdaad weinig tot geen concurrentie. Dit zou niet zo moeten wezen. Wat betreft de kalverknoeier, daar weet ik niets van (ik kom uit het zuiden des lands, baarle nassau) Ik blijf het idee wat Wakker Dier schrijft over de kalveren echter sterk afkeuren omdat dit niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Nederland loopt voorop op het gebied van welzijn. Daarnaast zijn de meeste kalverhouders goed voor hun dieren. Dit weet Wakker dier niet doordat hij waarschijnlijk nooit in een momenteel gangbare kalverenstal is geweest. Ik vind het jammer dat er dan zo over kalvermesters gesproken wordt. Raar eigenlijk want ik ben pluimveehouder. Goedenavond verder..

 • no-profile-image

  B.Ocram

  Goeie zaak dat er minder gesleept gaat worden met kalveren. De Van Drie Groep haalde ze hier graag naar toe om bij ons de prijs van de kalveren te drukken!
  Swinkels praat wel erg op zijn eigen aan,
  tuurlijk heeft dit een prijsverhogend
  effect!!!!! De Van Drie Groep mag van mij wel eens door de NMA onderzocht
  worden vanwege de te grote macht die ze
  hebben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Jantje

  Hallo Rene,
  "Jij zegt dat je veehouder bent" dat blijkt niet uit de woord keuze.
  Een VEEHOUDER transporteert zijn dieren.
  En sleept zijn weide.

 • no-profile-image

  cornielje de be

  Zeer goed voorstel van engeland om zelf zijn produkt aftemesten, ik zou zo zeggen elk land zijn kwaliteit, verder ook goed om de kalveren hier eens een extra waardering te geven, de kalveren zijn 14 dagen op de boerderij worden hier extra goed verzorgd hebben geen stres van transporten enz. het risico op uitval is erg klein. hier is weer een bewijs dat grootte jantje niet alles in handen heeft, ik hoop dat er nog snel meer bewijzen volgen, gr van een melkveehouder.

 • no-profile-image

  Nukaverkoper

  Piet van de kalverstal, er reageren hier mensen die aangeven dat van Drie d.m.v. zijn machtsmonopolie de nukaprijs sterk heeft weten te verlagen.
  En van Drie, bij monde van Swinkels, beweert dat het wegblijven van de Engelse kalveren hier geen prijseffect zal hebben. Als je meent dit laatste te kunnen beweren, heb je de (nuka)markt blijkbaar goed onder controle. Als men daar als melkveehouder (want dat is de categorie die je hier bij moet denken) daardoor weinig voor een stierkalfje beurt, heeft dat met goed ondernemerschap niets te maken. Goedkope kalfjes zijn alleen maar goed voor van Drie en voor een groepje kalvermesters. Over 1 ding zijn we het in ieder geval samen eens: de nma moet hier eens een diepgaand onderzoek naar instellen. En.. inderdaad daar heb je ook gelijk in, als de Engelsen wegblijven, gaan ze de kalveren voor een habbekrats vanuit de voormalige oostbloklanden (oa Polen) hier naar toe slepen. Ik begin de indruk te krijgen dat we dat in Europa eigenlijk niet meer willen. a) omdat er weerstand vanuit de samenleving aan het ontstaan is tegen het gesleep met dieren m.n. over grote afstanden. b) omdat er op dit moment altijd nog verhoogd risico is, dat er vanuit genoemde landen ziektes meegesleept worden, die ook schade kan toebrengen aan andere sectoren.

 • no-profile-image

  Eigen mester

  Van Drie staat hoog in de Quote door zijn ondernemerschap. Hij heeft in de loop der jaren een sterke keten ontwikkeld die een stootje kan verdragen. De kalversector vormt op deze manier een sterk blok ten opzichte van de afnemers. Dat wil niet zeggen dat ik het altijd met de gang van zaken eens ben maar alle reacties van gefrustreerde melkveehouders, die zielig doen omdat ze zo weinig voor hun nuka’s beuren, vind ik niet echt terecht. Sterker nog, het lukt bij de melkveehouders nog niet eens om GEZAMENLIJK een hogere melkprijs af te dwingen (DDB loopt voor geen meter want de meesten zijn te bang voor hun eigen hachje). Dat de melkprijs hoger werd komt mede door hogere grondstofprijzen veroorzaakt door onder andere vraag vanuit de kalverhouderij. Dus waarom jullie reacties? De ‘lage’ nukaprijs wordt toch gecompenseerd door de kalverhouders. Echte ondernemers houden de kalveren als ze de prijs te laag vinden en doen niet moeilijk als een collega ondernemer de quote 500 binnenkomt. Zij gaan voor eigen visie en kop. Niemand is iets verplicht aan van Drie.

 • no-profile-image

  Piet

  Ik vermoed dat Lachen Joh de alias is van Bill Gates, daar hij met speels gemak in de Quote terecht weet te komen.
  Ik ben het eens met Eigen Mester eens dat de melkveehouders zich heel wat verbeelden. De kalversector is door Van Drie veel minder gevoelig geworden voor de markt, en daar kunnen melkveehouderij jaloers op zijn. Bij enkele reacties tref ik enige spot aan over het contractmesten. Dit is echter gewoon realistisch ondernemen en grote risico's uitsluiten. Daarbij ben je zo vrij, als wat je er zelf van maakt.

 • no-profile-image

  Eigen mester

  Even ter verduidelijking, kalfsvlees wordt geproduceerd in Nederland, Duitsland, Belgie, Italie en Frankrijk (en binnenkort in Engeland). Nederland domineert echter de handel in Europa. Oftewel de kalveren in de andere landen zijn ook van ons als NEDERLANDERS, over ondernemers en handelsgeest gesproken….

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Kalvermesters...dat zijn toch die dierenexploitanten die kalveren geen ijzerhoudend voer verstrekken?
  Dat zijn toch die vrome lieden die zorgen dat de kalveren bloedarmoede hebben, zodat het vlees blank blijft?
  Zijn die kalveren nog (als vroeger) constant aan de schijterij?
  Vroeger stonden de stumpers hun hele ellendige leven klemvast in een een kalverbox!
  Nu mogen ze dankzij druk van buitenaf, met een groepje medelotgenoten
  samen het leed verwerken.
  Een hele vooruitgang.
  Het is maar goed voor die dierenkwellers, dat de consument niet veel weet van door hen veroorzaakt dierenleed.

 • no-profile-image

  Eigen mester

  Nu Lachen de discussie begint te verliezen, beroept hij zich op de uitspraken van wakker dier, begint hij onsamenhangende zinnen te formuleren, roept hij in de ruimte, stottert hij wat over kalvergier en bijbehorende kosten, en zit zijn onsamenhangende verhaal vol spelfouten. Inhoudelijk wordt er niet meer gesproken. Knap hoor, mijn complimenten voor je zelfvernedering!!!

 • no-profile-image

  Piet

  Als er geen kalveren meer uit GB komen, dan heeft dit tot gevolg dat er meer dieren uit Oost-Europa worden gehaald.
  En ik denk dat de Nederlandse rosékalverhouderij het gat in de Engelse kalversector zal opvullen. In Nederland is hiervoor de meeste expertise en Britten hebben al vele malen bewezen slechte boeren te zijn.

  Dit is niet iets wat Van Drie treft. Ik ben het er wel mee eens dat de Van Drie groep samen met Denkavit wel eens door de gehaktmolen van Kroes gehaald mag worden. Al vraag ik me af of er genoeg bewijzen zijn. Ik als kalverhouder kan niets hardmaken.

  Toch valt er te ondernemen ondanks Van Drie, degenen die alles lijdelijk ondergaan zijn simpelweg geen ondernemers.

 • no-profile-image

  Gerrit

  Wakker dier uit Weidestein. Je hebt je onjuist laten voorlichten door jouw bekrompen clubje geloofsgenoten. Daarnaast heb je een moeilijke jeugd gehad en mis je het lef om bij een willekeurige kalverhouder naar binnen te stappen om een realistisch beeld te verkrijgen van de kalverhouderij. Iets waar je meer trots op moet zijn dan dat werkloze gezever van wakkere teddybeertjes. Weet je wel dat al die eerlijke kalverhouders ook jouw uitkering betalen?

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Spelfouten?
  Kalverknoeier (16.54 uur)met Fuite voer, noem ze dan even.
  IK kan in het laatste ingezonden werkje van "lachen", met moeite evt. 1 taalfoutje vinden.
  Jouw laatste inzending telt maar liefst 3 taal/stijlfouten!
  Ook jouw werkje is leesbaar, maar daar is dan ook alles mee gezegd.
  Als jij nog iets wilt redden van jouw quasi bijdehandte betoog....noem ons dan even de naam van die hormonenboer.
  Ook de taalfouten even noemen!

 • no-profile-image

  da's echt lachen

  Jol U. Dat noemen nu heel deftig: discussievervuiling. Gebeurt hier overal. Let maar op. Als je ooit een paar lessen sociale vaardigheden hebt gehad, kun je hier echt lachen joh...! En als je ze wat voert, ja dan is't hier gewoon humor. Trappen er vrijwel altijd in. Doei

 • no-profile-image

  lachen

  Sorry voor de tikfout, ik bedoel natuurlijk: dat noemen ZE nu heel deftig.

 • no-profile-image

  kip

  WVH, je mag je blik weleens verruimen. Dit is een wel erg kortzichtige reactie. Daar wordt Van Drie niet rijk van hoor. Van Drie wordt onder andere erg rijk van zijn Oukro. Die kalverhuiden, waar boeren zo zuinig op moeten zijn (o.a. i.v.m. met schurft), omdat ze anders niet geschikt zijn. Maar zien diezelfde boeren daar iets van terug op het eindresultaat? Nee, dat is het eerste geld al dat 100% in de zak van Van Drie verdwijnt. Verder de melkpoeder, die is o zo duur, er wordt echt aan verloren (behalve door Van Drie zelf). Ik wijk een beetje af van het onderwerp waar het over gaat, maar als we het dan toch over Van Drie hebben en de NMA: wel nuttig denk ik.

 • no-profile-image

  rene

  fantastich goed nieuws
  eindelijk
  ik vond het al tijden belachelijk..
  ik ben ook veehouder maar al dat gesleep is me al jaren een doorn in het oog
  ik kan nog steeds niet vergeten dat wij de mond en klauwzeer zo nederland hebben binnen gehaald
  en ik hoop dat nooit meer te hoeven meemaken

 • no-profile-image

  loopjongen van

  Mij is verteld, dat van Drie in Nederland voor de gehele mesterij (lees alle melkpoederfabrikanten die zich met de kalvermesterij bezighouden) de nuka's inkoopt. Van Drie sorteert vervolgens de kalveren op kwaliteit uit en verdeelt ze in de mesterij. Ook dicteert hij, in de week voorafgaande aan de inzamelweek, de te geven prijs aan zijn inzamelcentra, die het vervolgens weer dicteren naar hun kalverhandelaren (eigenlijk zeg maar "kalverophalers"). Er is in nederland op dit gebied geen enkele concurrentie meer. Kun je thans ook wel zien aan de nukaprijzen. Wordt volledig beheerst door van Drie. Ik en U allen dragen er toe bij, dat Jan van Drie op de Qute lijst voorkomt. Ik vraag me dan ook af waarom nog niemand de NMA heeft ingeschakeld. Mij is het te link, omdat ik te dicht bij het vuur zit.

 • no-profile-image

  Gerrit

  Geachte melkveehouders, realiseren jullie je wel dat de Nederlandse kalversector goed is voor ongeveer 20% van de opbrengsten in de Nederlandse melkveehouderij (afname nuka's en groot aandeel melkpoeders)??? Men is vergeten een standbeeld op te richtten voor deze sector!

 • no-profile-image

  henk voor drie

  Hallo allemaal als de melkveehouders in nederland vinden dat van Drie hun te weinig voor de nukas geeft gaan ze toch zelf hun eigen stiertjes afmesten,komen ze er gelijk achter hoeveel een nuka mag kosten om er wat aan te verdienen . Als je wilt weten wat een nuka waard is zonder van Drie dan moet je dat aan de engelse boeren vragen misschien wel 30 euro.

 • no-profile-image

  gj

  dat prijseffect steekt hij natuurlijk zelf in de zak als dat komt

 • no-profile-image

  Hapsie

  Wat zijn nu 50.000 kalveren op 1.4 miljoen? Ik gok dat er verder in de EU nog wel 50.000 kalveren te vinden zijn, die voor het product kalfsvlees beter geschikt zijn dan de Britse kalveren... bi

  Ik ben trouwens benieuwd of ze daar al weten hoe kalfsvlees geproduceerd en afgezet moet worden. Zul je zien dat ze voor hun kalvermelk nog op het Europese vasteland moeten aankloppen.

 • no-profile-image

  wvh

  Waarom is van Drie zo rijk? Omdat hij zo weinig voor de kalveren betaald.

 • no-profile-image

  lachen

  excuus, ik vergeet nog een goeie tip voor de meester. Als ie de kalveren in Verwegistan /NZ/Australie voor niks ophaalt, kan hij gelijk de kalvergier daar misschien wel voor niks mee naar toe nemen, zit de samenleving hier dan ook niet meer mee opgezadeld. Heej.. da's nog eens ondernemen, niet waar? NOg een paar jaar en ik sta vlak onder van Drie op de Quote en ik ben niets eens melkveehouder. Trouwens, zuivel wordt in alle lidstaten-EU en over de gehele wereld geconsumeerd. Ik dacht dat kalfsvlees eigenlijk alleen in Nederland wordt "geproduceerd" en vervolgens voornamelijk in Italie wordt weggewerkt.

 • no-profile-image

  lachen

  Misschien is dat wakkere dier wel iemand die stiekum op z'n werk emailt en geen uitkering heeft, weten jullie veel.
  IK lees hier wel wat vrome praat voortgebracht door oa.van Drie slaafjes. Die kalvergierinstallaties werken zeker niet altijd goed of is de capaciteit niet voldoende , want waarom is er half oktober nog zoveel bijbetaald voor de afzet van kalvergier bij akkerb.bedrijven (en bedragen) die mij bekend zijn?
  Hou me ten goede, ik kan er finaal naast zitten. Maar het woord kalvermesterij roept bij mij associaties op van vadsige, zeer gelovige, vaak opportunistische, in dikke BMW of Mercedes rijdende kerels met een hoge testosteron spiegel. (de mesters zelf uitgezonderd). Welke vrije mester rondom de veluwe is een paar jaar geleden ook weer gepakt wegens het gebruik van illegale groeibevorderaars? nu ben ik die naam toch kwijt. Het gaf toen in jullie kringen nogal wat beroering dacht ik.

 • no-profile-image

  ton

  Jazeker Gerrit, je hebt gelijk. Er is niks mis met de inspanning van kalverhouders en de boterham is van harte gegund. Helaas bepaalt van Drie jullie beleg en staat dit los van de inkoopprijs van de kalveren. Van Drie staat niet voor niks bij de Quote genoteerd. Het standbeeld is door de melkveehouders al lang betaald. Vraag van Drie maar wanneer hij het plaatst. En Swinkels heeft blijkbaar een glazen bol of........... , laat de dit Nma maar onderzoeken.

 • no-profile-image

  da'sl echt nog eens lachen

  Die groeibevorderaar-klant was een vrije jongen, die nogal wat mesters"in dienst had". Hij boerde financieel heel goed. Hij was< ik dacht op de veluwe > van aanzien. Totdat... ja inderdaad, toen viel het om. Hallo van Drie- slaafjes is er van dat knoeierig jonkse nog iets over, ik denk van niet, vertellen jullie eens. Ja, ooit lang geleden kon je met kalvermesten makkelijk op de quote lijst komen. Helaas bestond die (quote)lijst toen nog niet. Er bestond toen ook nog maar nauwelijks een heeeel klein lijstje met verboden stofjes.
  In ieder geval Van Drie heeft het hier zo georganiseerd, dat er in de praktijk van concurrentie geen sprake meer is. En dat willen wij in de EU niet jongens. Daarom N.M.A: GA UW GANG. Dat wou ik eigenlijk toch maar eens duidelijk gezegd hebben en verder heeft deze jongen h e l e m a a l geen interesse in enige discussie met U en is het een illusie voor U te suggeren, dat U mij zenuwachtig maken zou (ha). En... heb ik ook geen affiniteit met wakker dier. Die zullen het vanuit een ander oogpunt niet U eens zijn, da's niet mijn zaak
  Sorry voor de grammaticale en vele ander taal fouten alsmede het onsamenhangende verzinseltje. En dag hoor

 • no-profile-image

  veehouder

  eindelijk heeft dhr. van Drie de regie eens niet in handen, dit is prima voor de sector.
  Het is ook goed voor de dieren, dieren moeten niet onnodig lang worden getransporteerd.

 • no-profile-image

  een boerin

  Heeft u zelf nooit geen dieren voor export

 • no-profile-image

  jol

  uhm......dit artikel gaat toch over engeland. Wat heeft die oude koe van de veluwe er dan mee te maken?

 • no-profile-image

  geen Van Drieslaaf

  Ja, kan wel wat zeggen over 'dat knoeierig jongske'. Om te beginnen is nog nooit bewezen dat het hier om (opzettelijk gebruikte) illegale groeibevorderaars ging. Dat is de eerste smet die ik van dit jongske af wil halen. Ten tweede heeft het destijds gedane onderzoek (voor een deel) een zeer dubieuze uitslag. Voorbeeld: 20 kalveren scheren met 1 mesje, om te kijken of de verboden stof in het haar zit, uitslag: alle kalveren hebben verboden stof. Gek he als je ze met 1 mesje scheert? Hoe het nu gaat met dat jongske? Goed voor zover ik weet, hij is weer opgekrabbeld en heeft misschien nog wel meer kalveren staan dan voor die hele affaire.

 • no-profile-image

  lachen

  Ach met zoveel slaven in dienst is het nu ook weer niet zo moeilijk om op de quotelijst te komen. Een goeie tip nog voor jullie meester. Als van Drie nou ook vaarzen naar Verwegistan gaat exporteren, kan hij als retourvracht lekker nuchtere stiertjes mee terug slepen. Snijdt het mes mooi aan 2 kanten = nog hoger op de quote lijst.
  Wel effe afspreken daarzo, dat ze zich aan de zgn. 14 dagen regeling houden (ha,ha). Overigens, ik denk dat ie ze in Nieuw-Zeeland en Australie voor niks kan ophalen. Goeie ondernemer hoor.

 • no-profile-image

  van honderd

  Waarom verkopen jullie kalveren aan Van Drie ? Stop toch allemaal met contract mesten en ga voor eigen kop mesten ! En je hoeft de kalveren niet voor weinig te verkopen ! Hou je ze toch of doe je het zelfde wat ze in Engeland al 10 jaar deden . Hallo boeren uit Nederland ...... we leven in een vrij land je MOET ze niet verkopen ...

 • no-profile-image

  lachen

  Gped zo, zo kennen we jullie tenminste

 • no-profile-image

  Lucie

  Prima plan van die Britten! Verdient navolging ook voor andere diersoorten. Laten we een einde maken aan dat energieverslindende en ondierlijke gesleep met - vaak jonge - dieren!!

 • no-profile-image

  Eigen mester

  @ lachen, je loopt achter, Nederland kent al lange tijd vier kalvergierzuiveringsinstallaties. (Ede, Elspeet, Putten, Stroe) Ik snap dan ook niet dat we met kalvergier naar australie en Verweggistan moeten. Het lijkt met beter dat we een vrachtje koemest meenemen naar die landen. Er zijn inmiddels immers genoeg melkveehouders die veel betalen moeten aan mestafzet! Kunnen de melkveehouders daar ook van profiteren!

 • no-profile-image

  piet

  kalverhandel.... daar moet je verstand van hebben. Ik lul ook maar een eindje mee.

  Zou Blauwtong geen invloed hebben op de handel...?

  Is het niet zo dat waar de meeste eenheden van deze dieren nodig zijn, de prijs het hoogst is? Wat ontvangt de Duitse melkveehouder voor een zwartbonte nuka?

  Wat beurt de melkveehouder in friesland, Holland, Brabant?

  Een tip wil nog wel meegeven als je zelf de kalveren gaat mesten bijvoorbeeld voor rose, Als je 20 kg teveel melkpoeder voert, 100 kg brok teveel is de "winst" al lang weer weg voor dat extra geloop.....

 • no-profile-image

  henkie de boer

  Laten wij in nederland ook gelijk stoppen met de vaarsen export wordt het melkvee hier ook nog betaalbaar of pikken wij ook allemaal graag een graantje mee van de duure export vaarsen zo ja zeur dan niet over in jullie ogen lage nuka prijs als de vaarsen te weinig opbrengen voor export houden wij ze zelf doe dat dan ook met je nukas je bent niet verplicht om ze voor weinig weg te doen

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.