Home

Achtergrond 274 x bekeken

Een nieuw productschap voor de akkerbouw

Het nieuwe Productschap Akkerbouw (PA) bundelt de activiteiten van het voormalige Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) en de sectorale activiteiten van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) sinds 1 januari 2008. PA is een organisatie van en voor het akkerbouwbedrijfsleven, te beginnen bij de sector uitgangsmateriaal tot en met de detailhandel in (verwerkte) akkerbouwproducten. In de organisatie zijn ondernemers en werknemers vertegenwoordigd.

Het officiële startschot voor het nieuwe PA werd gegeven door minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.in Den Haag. De oprichting van het nieuwe productschap maakt deel uit van een bredere reorganisatie van de productschappen in de plantaardige sector. Waar sommigen in de discussie hoopten op opheffing, komt er nu dus een nieuwe organisatie bij. Het GZP is opgeheven, maar HPA blijft uitvoerder van marktordeningen van het EU-landbouwbeleid voor het ministerie van LNV (medebewind). HPA is tevens de werkorganisatie voor het Productschap Akkerbouw, het Productschap Diervoeder en het Productschap Wijn. Bij het HPA zijn de administratieve, financiële, juridische en personele aangelegenheden ondergebracht, evenals ICT- en facilitaire zaken.

Het Productschap Tuinbouw blijft gewoon bestaan, al discussiëren de partijen in de tuinbouwsector ook over het functioneren, het nut en het bestaansrecht van hun productschap. Verder blijft ook het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) apart bestaan. De MVO-sector bestaat uit bedrijven die zich met deze producten (deels uit oliehoudende zaden) bezig houden voor zowel voeding en veevoer als non-food toepassingen, zoals brandstof. De laatste afkorting moet niet verward worden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Meer informatie Productschap Akkerbouw presenteert zich op eigen website

Meer informatie Website Hoofdproductschap Akkerbouw

Meer informatie Website Productschap Margarine, Vetten en Oliën

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.