Home

Achtergrond 307 x bekeken

Een jaar van visie, lef en betrokkenheid

Wat staat de agrarische sector komend jaar te wachten? Twee bestuurders uit de landbouwsector, Dirk Bruins en Albert Jan Maat, geven hun visie. Vooral de toenemende wereldwijde vraag naar voedsel zal de boeren geen windeieren leggen, denken ze.

Dirk Bruins, voorzitter NAJK: "Het komende jaar lijkt een belangrijk jaar te gaan worden. Daarmee doel ik niet alleen op de ophanden zijnde megafusie in de zuivel. Zeker, een uitdaging. Maar ik denk dat de veilingen en ook de suikerindustrie het afgelopen jaar al heeft laten zien dat waar een wil is ook een weg gevonden kan worden.

Voor jonge boeren en tuinders zal 2008 het jaar van de health check worden. Beleid voor de toekomst, dus van belang voor de ondernemers van de toekomst. Deze belangrijke tussenstap naar een liberaler landbouwbeleid komt trouwens op een bijzonder moment. De meest primaire behoefte van de mens, voedsel, staat weer centraal. De discussie rondom voedsel gaat niet alleen meer over kwaliteit maar meer en meer ook over kwantiteit. Dat die groeiende vraag kansen biedt, mag duidelijk zijn.

De land- en tuinbouw heeft in algemene zin, met uitzondering van de varkenshouderij, ook al een goed jaar achter de rug. Maar met goede opbrengstprijzen in stijgende vraag naar land- en tuinbouwproducten de discussie van de healthcheck ingaan, baart mij enige zorgen.

2008 wordt een jaar waar visie lef en betrokkenheid van ondernemers gevraagd gaat worden. Met die instelling kan 2008 tot een succes worden."

Albert Jan Maat, voorzitter LTO Nederland: "Voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt in 2008 de vraag naar voedsel wereldwijd sneller dan het aanbod. Het staat als een paal boven water dat het meest verantwoorde gebruik van goede landbouwgrond de productie van voedsel en groen is.

Tegelijkertijd verandert de omgeving waarin boeren en tuinders werken razendsnel. De manier waarop we het doen en met onze dieren omgaan, krijgt steeds meer aandacht. De bedrijven en coöperaties, die onze producten vermarkten, zijn bezig met een enorme schaalvergroting. Het Europees landbouwbeleid is nagenoeg uitgespeeld wat de prijsvorming betreft. En hoe dan ook zal de wereldhandel vrijer worden.

We zijn de tweede voedselexporteur ter wereld, de grootste en snelstgroeiende exportsector van Nederland en qua innovatie zijn we ook nog nationale koploper. Hebben we de vaardigheden en de potentie al om die veranderingen en ontwikkelingen op ons eigen bedrijf aan te kunnen en te benutten? Voor LTO Nederland is het in 2008 de grote uitdaging om boeren en tuinders bij te staan om daarop volmondig ja te zeggen.

Een derde uitdaging is om de samenleving en de politiek te overtuigen dat ruimte om te ondernemen en te groeien in ieders belang is. We gaan een tijd tegemoet waarin regels voor milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid minder via de overheid en meer door middel van afspraken tussen boeren, tuinders, verwerkingsbedrijven, supermarkten en maatschappelijke organisaties worden bepaald.

Voor al die uitdagingen is een platform groen ondernemen van LTO Nederland, de NCR en het Platform Agribusiness een welkom perspectief.

Voor 2008 roep ik iedereen in de agrarische sector op de uitdagingen met veel elan aan te gaan. Ik wens u en de uwen alle goeds toe."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.