Home

Achtergrond 276 x bekeken

Duurzaamheid

Minister Gerda Verburg heeft haar toekomstvisie voor de veehouderij gepubliceerd. Een werkstuk vol open einden, waarvan de kernboodschap subjectief en voor velerlei uitleg vatbaar is.

De broodnodige duidelijkheid komt er pas bij nadere uitwerking in convenanten. De zeer uiteenlopende reacties op Verburgs visie laten zich heel simpel verklaren door het gebrek aan daadkracht in de publicatie. De meest concrete zinsnede is dat 5 procent van de stallen in 2011 ”integraal duurzaam” moet zijn. Hoe dat moet, maar vooral ook wat ermee wordt bedoeld; het blijft goeddeels onduidelijk.

Zoals het leidmotief van de nota - in 2023 moet de veehouderij in alle opzichten duurzaam zijn - zeer algemeen én subjectief is. Want wat wordt verstaan onder duurzaam? Betekent het dat kippen en varkens over 15 jaar buiten moeten lopen? En wat betekent dat voor de duurzaamheid van de gezondheid van die dieren?

Verburg verklaart de afwezigheid van duidelijke doelstellingen uit het feit dat zij de sector geen blauwdruk wil opleggen. Zij vertrouwt op de veehouderij, die uit zichzelf die duurzaamheidssprong moet maken. Op zich is het te prijzen dat niet direct maatregelen worden opgelegd, maar de doelen mogen op zijn minst helder en afgebakend zijn. En dan niet alleen voor de producent, maar ook op het gebied van afzet en consumptie. Verburg heeft nog veel werk te verzetten.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.