Home

Achtergrond 359 x bekeken

Consultatie LNV draagt niet bij aan vernieuwing beleid

Het maatschappelijk debat over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een goed initiatief, maar moet anders worden gevoerd. Renate Werkman en Anne Bruinsma zien kansen voor echt vernieuwende oplossingen.

Renate Werkman (Bestuurskunde Wageningen UR) en Anne Bruinsma (Raad voor het Landelijk Gebied) schrijven dit artikel op persoonlijke titel.

De afgelopen maanden is door veel mensen gepraat over de toekomst van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in het ’maatschappelijk consultatieproces’ van het landbouwministerie (LNV). Een goed initiatief, maar het proces draagt om een aantal redenen te weinig bij aan vernieuwing. Wil het vervolgproces effectiever zijn, dan moet het anders worden ingericht.

Deelnemers aan het GLB-debat vragen om veranderingen, maar ze schrikken daar dan tegelijkertijd voor terug. Politieke partijen vragen bijvoorbeeld om vereenvoudiging en minder administratieve lasten, maar schrikken terug voor voorstellen om specifieke maatregelen af te schaffen, zoals de braaklegging of het interventiebeleid voor granen.

En boerenorganisaties constateren tijdens een discussie over de Health Check met Eurocommissaris Fischer Boel dat het GLB verouderd is en de voorgestelde maatregelen te ’klein’. Maar in hetzelfde gesprek vragen ze ook om stabiliteit, garanties voor een minimum levensstandaard en borgen van risico’s.

Een belemmering voor het consultatieproces en vernieuwing van beleid is verder dat het politieke systeem moeilijk weet om te gaan met verschillende wensen en opvattingen. Variëteit en tegenstellingen worden weggemoffeld en uit de weg gegaan door ze te verkappen in nuances, compromissen en mooie voornemens. Tussen beleidsstukken, zoals de kabinetsvisie op de Health Check, is geen speld te krijgen. Intussen is niet alleen onduidelijk wanneer belangrijke keuzes worden gemaakt en waar die op worden gebaseerd, maar ook óf er wel keuzes worden gemaakt.

Een ander probleem is dat LNV probeert de samenleving te betrekken binnen de kaders van het bestaande ingewijdendebat en de bestaande GLB-logica. Hierdoor blijft echte verbreding en vernieuwing uit, evenals aansluiting met de rest van de samenleving.

In ons perspectief is het belangrijk dat LNV doorpakt, maar dan wel zorgt voor een betere inrichting van het debat. Bijvoorbeeld door niet alleen over de inhoud te praten, maar elkaar ook te bevragen over patronen zoals het vragen om verandering maar daar ook voor terugschrikken.

En door meer ruimte te laten aan verschillen en dilemma’s. Juist in variatie schuilt materiaal waarin gezocht kan worden naar vernieuwende en verbindende oplossingen. En tenslotte door meer samen met groepen uit verschillende hoeken van de samenleving aansprekende deelthema’s te zoeken. ’Groen om de stad’ spreekt meer mensen aan dan ’vereenvoudiging van het GLB’. Al met al zal het maatschappelijk debat zo aantrekkelijker worden voor nieuwe deelnemers en meer resultaten opleveren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.