Home

Achtergrond 172 x bekeken

Tomatentelers zetten in op iets grover segment

In de komende tomatenteelt worden volgens The Greenery geen grote verschuivingen verwacht.

De rassenkeus bij trostomaten blijft ongewijzigd, maar bij de losse tomaat treedt een lichte verschuiving op naar een iets grover product. Daarnaast groeit het areaal belichte tomaten naar 280 hectare.

Jan Opschoor, aanbodsmanager bij afzetorganisatie The Greenery in Barendrecht, voert deze weken intensief overleg met telersgroepen en individuele telers om de komende rassenkeus te bespreken. "e proberen met achtergrondinformatie uit de markt tuinders een bepaalde richting uit te sturen" stelt Opschoor.

"e geven een duidelijk advies, maar de uiteindelijke keuze is aan de ondernemers. Zij bepalen wat er wordt gezaaid. Ook zij bezoeken geregeld zaadbedrijven om de ontwikkelingen op het rassenfront nauwgezet te volgen."

Binnen het segment trostomaat verwacht Opschoor geen grote verschuivingen, terwijl bij het segment losse tomaten er volgend jaar iets meer grof zal worden aangevoerd. Bij cocktailtomaten en specialties tekent zich een lichte areaalsdaling af. "ommige telers zetten op basis van tegenvallende rendementen dit jaar wat minder van deze soorten."

The Greenery blijft nadrukkelijk met de smaaktomaat op de markt. De aanplant van specifieke smaakrassen zal nauwelijks veranderen. Wel bemerkt Opschoor bij tomatentelers een tendens om rassen met een hogere productie te kiezen. Hogere teeltkosten en tegenvallende rendementen zijn daarbij maatgevend.

Clement Mol

Of registreer je om te kunnen reageren.